Finanțe Personale, GHIDURI, ONG nonprofit, PF-PFA

Directionati 2% din impozitul pe venit! Donatii ONG ! [actualizat 2011/2012]

ACTUALIZARE: Ghid 2012/2013 – Direcționare 2 % către ONG

Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul anterior catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.

Termenul maxim pentru exprimarea optiunii este data de 25 mai 2012.

2% se aplica la impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, din castigul net anual din transferul titlurilor de valoare, din castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice alte operatiuni de acest gen.

Aceasta donatie nu costa nimic contribuabilul! Doar un formular de completat si depus la Fisc pana la data de 25 mai 2012. Daca nu folositi aceasta optiune, suma respectiva ramane sa fie incasata si gestionata de stat.

Pentru a dona doi la suta (2%) din impozit catre un ONG, trebuie urmate urmatoarele etape:

Alegeti un beneficiar nonprofit, informati-va si analizati organizatia, proiectele si activitatea desfasurata: ati citit despre ea in presa, cineva de incredere v-a povestit despre ea, ati avut contacte directe cu organizatia. Directoare ONG stiriong.rodoilasuta.ro, donatiionline.ro, Registrul National ONG.

Aveti nevoie de urmatoarele informatii:
– Numele organizatiei nonprofit (ONG)
– Codul de identificare fiscala (codul fiscal)
– Contul bancar al organizatiei in format IBAN

Daca ati realizat numai venituri din salarii

Daca sunteti salariat(a), angajat pe baza de contract individual de munca sau functionar public sau daca ati obtinut venituri asimilate salariilor (indemnizatia administratorului, indemnizatia directorilor, asociatilor unici, suma din profitul net, cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari, etc. art. 55 alin. (2)), sunt necesare urmatoarele ETAPE:
– Descarcati Formularul D230-2012 [PDF e-form 2012] „CERERE PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL SI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV” (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara);
– Tipariti formularul (1 pagina) in doua exemplare; [PDF e-from poate fi editat si completat electronic si ulterior printat si semnat in 2 exemplare]
– Completati ambele exemplare astfel:

ANUL: 2011

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa – se inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala – se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

II. DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIRE ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV DIN VENITURILE IMPOZABILE DIN SALARII, OBȚINUTE LA FUNCȚIA DE BAZA – in aceasta situatie, nu se completeaza.

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN. (4) DIN LEGEA NR.571/2003
1. Bursa privata: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private in conformitate cu Legea nr.376/2004 privind bursele private, cu modifcarile si completarile ulterioare.
Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. În cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.
2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se inscrie de catre contribuabil denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult – se inscrie de catre contribuabil codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Suma – se completeaza cu suma donata sau nu se completeaza, caz in care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI – se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil

Semnati si depuneti personal un exemplar din Formularul 230 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv). Exemplarul 2, inregistrat de catre organul fiscal prin mentionarea unui numar, se pastreaza de catre dvs..

– Termen maxim: pana la data de 25 mai 2012.
– Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare  de care apartineti (unde aveti domiciliul).
ACTUALIZARE 04-04-2012: Formularul 230 se poate depune si on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, daca detineti un certificat digital calificat.

Venituri din activitati independente sau din alte surse

Daca ati realizat in anul 2011 venituri din alte surse (PFA sistem real, PFA norme de venit, profesii liberale – medic, avocat, notar, expert contabil, arhitect, chirii, castiguri din investitii, drepturi de autor, activitati agricole, etc.), aveti obligatia legala (cu exceptia PFA norme de venit) sa depuneti la administratia financiara o Declaratie privind veniturile realizate de dvs. in anul anterior, Formularul 200. Cu acelasi formular, intr-o rubrica separata, se poate dona 2% din impozitul datorat astfel:
– Descarcati Formularul D200-2012 [PDF e-form 2012] „DECLARATIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE DIN ROMANIA” (poate fi obtinut gratuit si de la orice administratie financiara)
– Tipariti formularul (minim 2 pagini) in 2 exemplare; [PDF e-from poate fi editat si completat electronic si ulterior printat si semnat in 2 exemplare]
– Completati ambele exemplare astfel:

ANUL: 2011

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI: nume, initiala tatalui, prenume, CNP, adresa de domiciliu

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE SI CATEGORII DE VENIT: se completeaza cu informatii despre veniturile realizate in anul anterior conform instructiunilor (Ghid de completare D 200)

III. DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTAND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET /CASTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL, se bifeaza casuta corespunzatoare:

1. Bursa privata: casuta se bifeaza de catre contribuabilii care au efectuat cheltuieli in cursul anului de raportare cu burse private si solicita restituirea acestora.
Contract nr./data – se inscriu numarul si data contractului privind acordarea bursei private.
Suma platita – se inscrie suma platita de contribuabil in cursul anului de raportare pentru bursa privata.
Documente de plata nr./data – se inscriu numarul si data documentelor care atesta plata bursei private.
Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atesta plata bursei se prezinta in original si in copie, organul fiscal pastrand copiile acestora dupa ce verifica conformitatea cu originalul. În cazul in care declaratia se transmite prin posta, documentele de mai sus se anexeaza in copie.

2. Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult – casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual/castigul net anual impozabil pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult, conform art.84 alin.(2) si alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se inscrie denumirea completa a entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Cod de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult – se inscrie codul de identificare fiscala a entitatii nonprofit/unitatii de cult pentru care se solicita virarea sumei.
Cont bancar (IBAN) – se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.
Suma – se completeaza cu suma donata sau nu se completaza, in situatia in care nu se cunoaste suma care poate fi virata, organul fiscal va calcula si vira suma conform legii.

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI – se lasa necompletat/se bareaza/se completeaza numai in cazul in care obligatiile de declarare a veniturilor se indeplinesc de catre reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil

– Anexati documentele care justifica veniturile realizate;
– Semnati si depuneti personal formularul 200 completat de dvs. la registratura administratiei financiare de care apartineti (unde aveti domiciliul sau unde locuiti efectiv). Exemplarul 2, inregistrat de catre organul fiscal prin mentionarea unui numar, se pastreaza de catre dvs..
– Formularul se poate trimite si prin posta, cu scrisoare recomandata, pe adresa administratiei financiare  de care apartineti (unde aveti domiciliul).

ACTUALIZARE: Formularul 200 se poate depune si on-line, la adresa www.e-guvernare.ro, daca detineti un certificat digital calificat.

Ambele situatii, venituri din salarii si din activitati independente

Daca ati realizat venituri si din salarii si din alte surse completati si depuneti ambele formulare 230 si 200.

Termen

cel tarziu până vineri, 25 mai 2012.

Adresele administratiilor financiare sunt publicate pe pagina ADMINISTRATII FISCALE.

Asistenta online

Echipa CodFiscal.net este disponbila online pentru asistenta gratuita pe acest subiect. Cititi comentariile la acest articol si/sau Comentati articolul si vom publica informatiile solicitate.

ACTUALIZARE: Ghid 2012/2013 – Direcționare 2 % către ONG

DE CITIT:  Campania 2% pentru ONG-uri – Date statistice, donatori, fonduri directionate, fonduri disponibile

ONG promo
Articol despre , , , , ,

Distribuie pe
Articole recomandate