CAP. IV Impozitul pe mijloacele de transport

ART. 263 Calculul impozitului

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.

AC21-3 (2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm^3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Nr. crt.Mijloace de transport cu tractiune mecanica– lei / 200 cmc sau fractiune din aceasta –
1Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv8
2Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv18
3Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv72
4Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv144
5Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc290
6Autobuze, autocare, microbuze24
7Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv30
8Tractoare inmatriculate18

AC21-3

AC21-3 (2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
AC15-1

CAP. IV

Impozitul pe mijloacele de transport

Art. 263 alin. (2)

Nr. crt.Mijloace de transport cu tractiune mecanica– lei / 200 cmc sau fractiune din aceasta –
1Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv8
2Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000 cmc inclusiv18
3Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600 cmc inclusiv36
4Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000 cmc inclusiv72
5Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc145
6Autobuze, autocare, microbuze24
7Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv30
8Tractoare inmatriculate18

AC15-1 AC21-3

AC15-1 2006-2009 impozit-taxa-pe-mijloace-de-transport-alin.2-HG-1514-2006 AC15-1

(3) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective.
(4) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
AC15-1

AC25 6. Masa de cel putin 32 tone AC25

Art. 263 alin. (4)

Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone 1)

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul, in lei,
pentru vehiculele angajate exclusiv in operatiunile de transport intern

Impozitul, in lei,
pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern
si international

Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem
de suspensie

Vehicule cu sistem de
suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I

Vehicule cu doua axe

AC25 1. Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone AC25
AC25 1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone AC25

0

102

0

127

AC25 2. Masa nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone AC25
AC25 2. Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone AC25

102

282

127

352

AC25 3. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone AC25
AC25 3. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone AC25

282

396

352

495

AC25 4. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone AC25
AC25 4. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone AC25

396

897

495

1.121

AC25 5. Masa de cel putin 18 tone AC25

II

Vehicule cu 3 axe

AC25 1. Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone AC25
AC25 1. Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone AC25

102

177

127

221

AC25 2. Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone AC25
AC25 2. Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone AC25

177

364

221

454

AC25 3. Masa nu mai putin de 19 de tone, dar nu mai mult de 21 de tone AC25
AC25 3. Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone AC25

364

472

454

589

AC25 4. Masa nu mai putin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone AC25
AC25 4. Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone AC25

472

727

589

908

AC25 5. Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone AC25
AC25 5. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone AC25

727

1.129

908

1.412

AC25 6. Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone AC25
AC25 6. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone AC25

727

1.129

908

1.412

AC25 7. Masa de cel putin 26 tone AC25

III

Vehicule cu 4 axe

AC25 1. Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone AC25
AC25 1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone AC25

472

478

589

589

AC25 2. Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone AC25
AC25 2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone AC25

478

747

598

933

AC25 3. Masa nu mai putin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone AC25
AC25 3. Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone AC25

747

1.185

933

1.481

AC25 4. Masa nu mai putin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone AC25
AC25 4. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone AC25

1.185

1.758

1.481

2.197

AC25 5. Masa nu mai putin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone AC25
AC25 5. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone AC25

1.185

1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luandu-se in considerare rata de schimb intre euro si leu in  vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

AC15-1
AC15-1 AC8-4 tabel impozit 2009 alin. 4 263 HG 1697/2008.pdf AC8-4 AC15-1

AC8-4 tabel impozit 2008 alin.4 263 OUG 155/2007.pdf AC8-4

(4) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:tabel impozit 2007 HG 1514/2006.pdf

(5) In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator:
AC15-1

Art. 263 alin. (5)

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 2)


Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate
exclusiv in operatiunile de transport intern
Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate in operatiunile de transport intern si international
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscutVehicule cu alt sistem de suspensieVehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscutVehicule cu alt sistem de suspensie
I.Vehicule cu 2+1 axe
AC25 1. Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone AC25
AC25 1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone AC25
0000
AC25 2. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone AC25
AC25 2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone AC25
0000
AC25 3. Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone AC25
AC25 3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone AC25
046058
AC25 4. Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone AC25
AC25 4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone AC25
4610558131
AC25 5. Masa nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone AC25
AC25 5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone AC25
105246131307
AC25 6. Masa nu mai putin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone AC25
AC25 6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone AC25
246318307397
AC25 7. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone AC25
AC25 7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone AC25
318573397716
AC25 8. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone AC25
AC25 8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone AC25
5731.0057161.256
AC25 9.Masa de cel putin 28 tone AC25
II.Vehicule cu 2+2 axe
AC25 1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone AC25
AC25 1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone AC25
99230123287
AC25 2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone AC25
AC25 2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone AC25
230377287471
AC25 3. Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone AC25
AC25 3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone AC25
377553471692
AC25 4. Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone AC25
AC25 4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone AC25
553668692835
AC25 5. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone AC25
AC25 5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone AC25
6681.0978351.371
AC25 6. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone AC25
AC25 6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone AC25
1.0971.5221.3711.902
AC25 7. Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone AC25
AC25 7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone AC25
1.5222.3111.9022.888
AC25 8. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone AC25
AC25 8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone AC25
1.5222.3111.9022.888
AC25 9. Masa de cel putin 38 tone AC25
III.Vehicule cu 2+3 axe
AC25 1. Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone AC25
AC25 1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone AC25
1.2111.6861.5142.107
AC25 2. Masa nu mai putin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone AC25
AC25 2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone AC25
1.6862.2912.1072.863
AC25 3.Masa de cel putin 40 tone AC25
IV.Vehicule cu 3+2 axe
AC25 1. Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone AC25
AC25 1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone AC25
1.0701.4861.3381857
AC25 2. Masa nu mai putin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone AC25
AC25 2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone AC25
1.4862.0551.8572.569
AC25 3. Masa nu mai putin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone AC25
AC25 3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone AC25
2.0553.0402.5693.800
AC25 3.Masa de cel putin 44 tone AC25
V.Vehicule cu 3+3 axe
AC25 1. Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone AC25
AC25 1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone AC25
609737761921
AC25 2. Masa nu mai putin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone AC25
AC25 2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone AC25
7371.1009211.375
AC25 3. Masa nu mai putin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone AC25
AC25 3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone AC25
1.1001.7511.3752.189
AC25 4.Masa de cel putin 44 tone AC25
2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luandu-se in considerare rata de schimb intre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

AC15-1

AC15-1 AC8-4 tabel impozit 2009 alin. 5 263 HG 1697/2008.pdf AC8-4 AC15-1

AC8-4 tabel impozit 2008 alin.5 263 OUG 155/2007.pdf AC8-4
(5) In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:tabel impozit 2007 HG 1514/2006.pdf

(6) In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
AC15-1

Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totala maxima autorizata

Impozit

-lei-

a) Pana la o tona inclusiv8
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone29
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone45
d) Peste 5 tone55

AC15-1
AC15-1 2006-2009-impozit-taxa-pe-mijloace-de-transport-alin.6-HG-1514-2006 AC15-1
(7) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
AC15-1

Art. 263 alin. (7)

Mijloace de transport pe apa

1. Luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pentru pescuit si uz personal18
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri48
3. Barci cu motor181
4. Nave de sport si agrement*)intre 0 si 964
5. Scutere de apa181
6. Remorchere si impingatoarex
a) Pana la 500 CP inclusiv482
b) Peste 500 CP, si pana la 2.000 CP inclusiv783
c) Peste 2000 CP, si pana la 4.000 CP inclusiv1.205
d) Peste 4.000 CP1.928
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din
acesta
157
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:x
a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone, inclusiv157
b) Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone, si pana la 3.000 tone, inclusiv241
c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone422
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

AC15-1

AC15-1 2006-2009-impozit-taxa-pe-mijloace-de-transport-alin.7-HG-1514-2006 AC15-1

(8) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.

Articol despre , , , ,

Distribuie pe
Articole recomandate
 • Articole recente din CAP. IV Impozitul pe mijloacele de transport:


  • bogdan daniel

   bun stim care sunt numerele si sumele ce trebuie sa le platim dar o explicatie logica la mizeria asta aveti domnilor? citi mp ocupa eu cu un autoturism si cum se face ca platesc impozit pe 6mp ocupati cit pentru 4 case cu 240mp fiecare ? consum mai mult combustibil? cind il cumpar , platesc impozitul si acciza pe acel litru poluez mai mult? serios cite masini oficiale sau altele cu capacitate mai redusa nu te lasa intr-un nor de fum cind pleaca de linga tine? DECI LOGICA DOMNILOR UNDE ESTE IN BAZA ASTA MINUNATA DE CALCUL? SUNTETI NISTE HOTI CIND APLICATI LOGICA HOTULUI SI ASTA SUNTETI

  • Pingback: LEGEA 188/2010 - Aprobarea cu modificari a OUG 155/2007 pentru modificarea art. 263 alin. (4) şi (5) din Codul Fiscal - CFNET - Finante Fiscal Conta()

  • Pingback: HG 1347/2010 – Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport aplicabile in anul fiscal 2011 | CodFiscal.net – Finante, Fiscalitate online()

  • Conform ART. II din OUG 59/2010:
   (1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este 31 decembrie 2010.
   (2) Persoanele fizice care achita integral pana la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotararile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.

  • Pingback: Hotnews: OUG privind impozitul forfetar si celelalte zvonuri fiscale (proiect de lucru)()

  • Pingback: Zvonuri fiscale! Cum comentati?()

  • extras din HG 956/2009

   Art. 1 (1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010 sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

   (2) Nivelurile prevazute in anexa pentru impozitul pe mijloacele de transport mentionat la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt estimative, fiind calculate pe baza cursului mediu de schimb prognozat pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 20 iulie 1999, cu modificarile ulterioare, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate in anul 2010 luand in considerare rata de schimb intre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene.

   Art. 2 (1) In vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc de transport prevazut in anexa, intreprinderile si operatorii de transport rutier, asa cum sunt definiti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, in termen de 30 de zile de la efectuarea primei operatiuni de transport rutier international.

   (2) Nivelurile aplicabile in anul 2010 ale impozitului pe mijloacele de transport mentionat la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului, dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene a ratei de schimb dintre euro si leu in vigoare la 1 octombrie 2009.

   (…)

  • Tabele de la alin. (4) si (5) cuprind nivelele aplicabile in anul 2009, conform HG nr. 1697/2008 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile in anul fiscal 2009
   http://codfiscal.net/hg-16972008-impozitul-local-

  • Pingback: HG 1697/2008 - Impozitul local pe mijloace de transport, autoturisme 2009()

  • Pingback: OUG 91/2008 - modificare si completare Codul Fiscal incepand cu 01 ianuarie 2009()

  • Alin. (4) si (5) din 263 au fost modificate de OUG nr. 155/2007.

   Tabelele de la alin. (4) si (5) au fost modificate de OUG nr. 155/2007.

   OUG nr. 155/2007 mai precizeaza:

   ART. II

   În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2008, pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevãzutã la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, întreprinderile si operatorii de transport rutier astfel cum sunt acestia definiti în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 102/2006 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, sunt obligati sã declare pe propria rãspundere, pânã la data de 31 martie 2008, dacã vehiculul a efectuat sau urmeazã sã efectueze în cursul anului cel putin o operatiune de transport rutier international.

   ART. III

   Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, prevederile referitoare la nivelurile impozitului prevãzute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, cuprinse în anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificãrile si completãrile ulterioare, îsi înceteazã aplicabilitatea.

   ART. IV

   Prezenta ordonantã de urgentã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

  • cod fiscal

   TABELELE sunt in HOTARARE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006

   privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si

   alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2007

   hotararea-impozite-taxe-locale.pdf

  • cod fiscal

   Alin. (2) si (7) ale art. 263 au fost modificate de pct. 240 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.