CDEP: Taxa de solidaritate [exemple de incompetenţă]

82

Propunerea legislativă prevedea că persoanele fizice române şi străine care deţin proprietăţi de peste 450.000 euro datorează o taxă de 1% din valoare totală.
Taxa de solidaritate se aplică celor care deţin bunuri imobile în proprietate, în România şi în străinătate, constând în locuinţe sau terenuri precum şi bunuri mobile constând în avioane, elicoptere, ambarcaţiuni sau autoturisme, a căror valoare însumată este mai mare de 450.000 euro vor achita, anual, o taxă de solidaritate în cuantum de 1% din valoarea totală a acestora, care se face venit la bugetul de stat.
Taxa de solidaritate este limitată pe o perioadă de trei ani, şi este aplicabilă şi persoanelor fizice străine pentru bunurile deţinute în România.
Sunt scutite de taxa de solidaritate persoanele fizice române care îndeplinesc cumulativ urmatoarele condiţii:
– au calitatea de pensionari;
– nu au alte venituri in afara pensiei;
– bunurile deţinute, prevăzute la alin.(1) si (2) nu sunt generatoare de venituri.

Potrivit fişei procesului legislativ (Pl-x nr. 688/2010), taxa de solidaritate a fost solicitată de 24 deputati și senatori, și anume:
– deputati fara grup: Bordeianu Dan
– deputati Independenti: Barna Maria Eugenia, Bostan Emil, Iordache Luminiţa, Mazilu Constantin, Nicolicea Eugen, Oprea Gabriel, Sârbu Marian, Soporan Vasile Filip, Stan Nicolae, Steriu Valeriu-Andrei, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă, Tiţa-Nicolescu Gabriel
– senatori Prog.: Câmpanu Liviu, Chirvăsuţă Laurenţiu, Chivu Sorin Serioja, Diaconescu Cristian, Grosu Corneliu, Iordănescu Anghel, Măgureanu Cezar Mircea, Mărcuţianu Ovidius, Mihăilescu Petru Şerban, Nedelcu Vasile

Pe 16.11.2010, propunerea a fost respinsa de catre Senat.

Consiliul Economic şi Social nu este de acord cu propunerea, comunicand un aviz negativ.

Guvernul prin premierul E.Boc comunică Camerei Deputatilor că susţine introducerea taxei de solidaritate şi propune numai o modificare de ordin procedural.

Comisia pentru industrii si servicii au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative, fără a fundamenta cu argument decizia luată, Mai mult, în raportul comisiei se menționează eronat faptul că Guvernul României NU susține propunerea legislativă. !!! Exemplu de incompetența

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative.

În ședința din 22.05.2012, propunerea legislativă [care face parte din categoria legilor ordinare] a fost respinsă definitiv de catre Camera Deputatilor, rezultatul votului fiind pentru=106, contra=101, abtineri=20, nu au votat=1 (prezenti=228)

ART. 76 (2) din Constituția României preve că legile ordinare şi hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră. În sedința din 22.05.2012, au fost prezenți 228 de deputați, prin urmare majoritatea era atinsă prin votul a 115 deputați. Au votat pentru 106, iar 20 s-au abținut.

Deputatul Bordeianu Dan (intrat în PNL între timp) a votat ÎMPOTRIVĂ, deşi era unul dintre iniţiatori, iar deputații Soporan Vasile Filip, Tabugan Ion, Tărâţă Culiţă și Tiţa-Nicolescu Gabriel au fost absenți la propria lege. !!! Exemplu de incompetența, iresponsabilitate

Deputații PSD și UNPR au votat PENTRU, cu excepția a 4 deputați PSD, Georgescu Filip și Dumitrache Ileana Cristina (împotrivă), iar Surupăceanu Mugurel și Ciobanu Gheorghe (abtinere).

- Publicitate -