CAP. II Alte produse accizabile

ART. 214 Declaratiile de accize

AC15-2 (1) Orice operator economic platitor de accize are obligatia de a depune la autoritatea competenta o declaratie de accize pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.
(2) Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta de catre operatorii economici platitori pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia. AC15-2
AC15-2 (1) Orice operator economic platitor de accize are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta o declaratie de accize pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.
(2) Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscala competenta, de catre operatorii economici platitori, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.
AC15-2

Articol despre

Distribuie pe
Articole recomandate


  • cod fiscal

    Alin. (3) al art. 209 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005.
    Art. 209 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 196 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.