CAP. II Alte produse accizabile

ART. 214 Declaratiile de accize

AC15-2 (1) Orice operator economic platitor de accize are obligatia de a depune la autoritatea competenta o declaratie de accize pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.
(2) Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta de catre operatorii economici platitori pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia. AC15-2
AC15-2 (1) Orice operator economic platitor de accize are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta o declaratie de accize pentru fiecare luna, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.
(2) Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscala competenta, de catre operatorii economici platitori, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.
AC15-2

Articol despre

Distribuie pe
Articole recomandate
Regula: Comentariile sunt moderate și vor fi publicate după validare.

Discuții, comentarii și referințe:

  1. cod fiscal ::

    Art. 214 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 201 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.

Adaugă comentarii/referințe/adnotări