PublicJob.ro – posturile vacante din autorităţile şi instituţiile publice din România

403

Lansat în prima parte a anului 2012, portalul PublicJob.ro furnizează informații privind toate posturile vacante de funcționar public din administrația centrală și locală din România.

Conținutul portalului este structurat util, pentru a permite căutarea și filtrarea sectorului ocupațional vizat, a tipului de entitate, precum și a nivelului postului dorit. Baza de date a posturilor vacante este actualizată zilnic.

Proiectul este coordonat de Cristian Botan, doctorand în ştiinţe administrative al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti.

În cursul lunii septembrie 2012, au fost publicate 409 anunțuri, totalizând un număr de 557 posturi vacante de funcționar public disponibile în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale din România.

Recent, coordonatorul proiectului a publica o scrisoare deschisă către premierul V.Ponta prin care propune şi solicită aplicarea unor măsuri urgente în domeniul recrutărilor în administraţia publică

Manifest pe această cale interesul şi civismul necesar pentru a stabili un dialog oficial cu dumneavoastră, plecând de la următoarea listă minimală de măsuri urgente pe care le apreciez ca fiind obligatorii pentru combaterea nepotismului şi clientelismului în materia recrutărilor în administraţia publică:
▪ instituirea obligativităţii tuturor entităţilor finanţate din bani publici (ministere, universităţi, spitale, şcoli ş.a.m.d.) de a transmite către Monitorul Oficial toate anunţurile de posturi vacante (de funcţionar şi personal contractual) cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere în cadrul procedurii de selecţie, concomitent cu transmiterea acelor informaţii către portalul PublicJob.ro pentru redarea online. Legiferarea unui portal unic de acces în sistemul public ar reprezenta un prim pas către o administraţie eficientă, pe modelul Oficiului European pentru Selecţia de Personal;
▪ fiecare candidat la un post finanţat din bani publici va completa odată cu înscrierea în concurs o declaraţie pe proprie răspundere (cu trimitere către art. 292 Cod penal) prin care va face cunoscută orice relaţie de rudenie ori raport de afinitate cu persoane deja încadrate în instituţia respectivă; concomitent, invalidarea oricărui candidat care ar urma să răspundă ierarhic direct unei rude ori afin;
▪ crearea unui registru online cuprinzând datele de identificare ale tuturor funcţionarilor publici şi personalului contractual, prin întrebuinţarea informaţiilor gestionate de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională de Integritate ş.a. Profilul fiecărui angajat va include numele complet, data angajării, salariul obţinut, instituţia şi compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea. Pentru aceasta, există exemple de succes în majoritatea statelor federate ale Statelor Unite ale Americii;
▪ subiectele de concurs aferente probei scrise să acopere abilităţi şi competenţe logice şi numerice, urmând modelul concursurilor pentru funcţionarii instituţiilor europene, încetându-se practica actuală ce permite fraudarea prin divulgarea subiectelor; subiectele ar urma să fie gestionate în mod centralizat de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi vor fi transmise electronic către instituţia care recrutează cu 15 minute înainte de ora stabilită pentru desfăşurarea probei scrise; totodată, baremul de corectare va fi transmis instituţiei numai după expirarea intervalului de timp stabilit pentru proba scrisă;

Scrisoare a fost preluată de mass-media:
gandul.info – Scrisoarea deschisă a unui tânăr antreprenor de succes către premierul Victor Ponta
stirileprotv.ro –  Scrisoarea unui doctorand de 25 de ani către Victor Ponta: „Unde e transparența, domnule premier?”
zf.ro – Tânărul de 25 de ani care a făcut site-ul de recrutare pentru angajările de la stat: „Domnule prim-ministru, lipseşte transparenţa pomenită de 23 de ori în Programul de guvernare!“

PublicJob.ro este unicul proiect din România înscris în finala competiţiei de antreprenoriat social organizată în cadrul celei de-a 15-a Conferinţe Internaţionale Anticorupţie, cel mai mare eveniment de profil la nivel mondial. Pentru a creşte vizibilitatea şi impactul proiectului, votează PublicJob.ro aici!

- Publicitate -

3 COMENTARII