AC27(1) Nivelul accizelor armonizate este cel prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul titlu. AC27
AC27 (1) Nivelul accizelor armonizate in perioada 2007-2010 este cel prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu. AC27
(2) Nivelul accizelor prevazut la nr. crt. 5-9 din anexa nr. 1 cuprinde si contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Sumele aferente acestei contributii se vireaza in contul Ministerului Sanatatii Publice.
(3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi masurat la o temperatura de 15øC.
(4) Pentru motorina destinata utilizarii in agricultura se aplica o acciza redusa.
(5) Nivelul si conditiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
2014-04 (6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:
a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.
2014-04 (7) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

- publicitate -

6 COMENTARII

 1. […] de act normativ stabileşte cadrul legal de punere în aplicare a prevederilor art. 176 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de instituire a procedurilor speciale, cu […]

 2. Primul asterisc de la nota de subsol din anexa 1 din Titlul VII a fost modificat de OUG nr. 106/2007.

  Conform art. 1 din ORDINUL nr. 2.463/2007 , publicat în MOf nr. 896 din 28 decembrie 2007, nivelul accizei minime pentru tigarete în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2008, inclusiv, este de 39,50 euro/1.000 tigarete, respectiv de 132,60 lei/1.000 tigarete.

 3. HOTARAREA nr. 667/2007 privind structura accizei totale exprimata in echivalent euro pentru 1.000 de tigarete

  ARTICOL UNIC

  Începând cu data de 1 iulie 2007, structura accizei totale prevãzutã în coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, este de 20,89 euro/1.000 tigarete plus 27% aplicat asupra preţului maxim de vânzare cu amãnuntul declarat.

 4. Nivelul accizelor prevazut la art. 176 a fost modificat conform anexei care face parte integranta din HOTARAREA nr. 977/2004.
  Art. 176 a fost modificat de pct. 86 al art. I din ORDONANTA nr. 83/2004.
  Art. 176 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24/2005. (modificare aplicabila cu data de 1 aprilie 2005).
  Art. 176 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 163/2005.
  Art. 176 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 33/2006.
  Art. 176 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 155 al art. I din LEGEA nr. 343 /2006.