Ministerul Finanțelor Publice a publicat online “Lista instrumentelor juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii cu alte state”.

Lista este publicată în contextul aprobării prin art. I pct. 44 din OG 8/2013 a completării alin. 2 al art. 116 din Codul fiscal, modificat şi completat, în sensul aplicării unei cote de impozit de 50% asupra veniturilor prevăzute la art. 115, alin. (1), lit.a) – g), k) şi l) din acelaşi act normativ, dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii.

Prevederile sunt aplicabile din începând cu data de 1 februarie 2013.

Lista instrumentelor juridice încheiate de România în baza cărora se realizează schimbul de informaţii cu alte state cuprinde:

1. Lista completă a Convenţiilor de evitare a dublei impuneri pentru impozitele pe venit şi pe capital încheiate de România: LISTA CEDI (85 de state)

- publicitate -

2. Lista Acordurilor privind schimbul de informaţii în domeniul fiscal încheiate de România cu alte state:
Ţara Guernsey, Nr. şi data Legii de ratificare a acordului 265/07.12.2011, M.O. în care este publicat acordul 887/2011

3. Lista cu toate Statele Membre ale Uniunii Europene, iar de la data de 01.07.2013 inclusiv Croaţiei, în baza Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE privind asistenţa reciprocă între autorităţile competente din statele membre în domeniul taxării directe şi impunerii primelor de asigurare, cu amendamentele ulterioare.

Sursa: document MFP 30-01-2013