Analize Sinteze

Cotele de majorări de întârziere, dobânzi și penalități pentru obligatiile fiscale restante (ISTORIC 1997-2013)

DGFP Brasov a publicat un material de sinteză privind istoricul cotelor de majorari de intarziere, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale, în perioada 1997 – 2013, actualizat conform prevederilor OUG 50/2013, aplicabile începând cu 1 iulie 2013.

Dobânzile reprezintă echivalentul prejudiciului creat ANAF ca urmare a neachitării de către debitor a obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență până la data stingerii sumei datorate inclusiv. [art. 120 alin. (1) OG nr. 92/2003 modificat prin OUG nr. 50/2013].

ACT NORMATIVTipPerioada de aplicareCota de majorare/dobandaObservații
HG nr. 251/1997majorari de intarziere01.06.1997 – 06.05.19990.25%Pe zi
HG nr. 354/1999majorari de intarziere07.05.1999 – 31.07.20000.30%Pe zi
HG 564/2000majorari de intarziere01.08.2000 – 28.10.20010.15%Pe zi
HG nr. 1043/2001majorari de intarziere29.10.2001 – 31.08.20020.1%Pe zi
HG nr. 874/2002majorari de intarziere01.09.2002 – 31.12.20020.07%Pe zi
HG nr. 1513/2002dobanzi01.01.2003 – 28.01.20040.06%Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
HG nr. 67/2004dobanzi29.01.2004 – 30.08.20050.06%Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
HG nr. 784/2005dobanzi01.09.2005 – 31.12.20050.05%Pe zi (inclusiv pentru esalonari)
Art. 120 (7) din O.G. nr. 92/2003, republicatamajorari deintarziere-dobanzi01.01.2006-30.06.20100.1%Pe zi (0,05% pentru esalonari/ amanari laplata)
Art. 120 (7) din O.G. nr. 92/2003, republicatamajorari deintarziere-dobanzi01.07.2010-30.09.20100,05%Pe zi (inclusiv pentru esalonari/ amanari la plata)
Art. 120 (7) din O.G. nr. 92/2003, republicatamajorari deintarziere-dobanzi01.10.2010 -….0,04%Pe zi (inclusiv pentruesalonari/ amanari laplata)Pe zi (pentru

esalonari/ amanari la plata, 0,04% sau 0,03%, începând cu

22.03.20110, conform

art. 11 din OUG nr. 29/2011 )

Penalitile de întârziere reprezintă sancțiunea pentru neîndeplinirea obligațiilor de plată la scadență și se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. [art. 120^1 alin. (1) OG nr. 92/2003 modificat prin OUG nr. 50/2013]

ACT NORMATIVPerioada de aplicareCota de majorare/dobandaObservații
OG nr. 26/2001OG nr. 61/2002OG nr. 92/200301.10.2001-14.09.20050,5%Pe lună  și/sau fracțiune de lună
Legea nr. 210/200515.09.2005-31.12.20050,6%Pe lună  și/sau fracțiune de lună
Art. 1201 din O.G. nr. 92/2003, republicată01.07.2010 -30.06.20130%Daca stingerea se realizeaza in primele 30 dezile de la scadenta
5%Daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile
15%Dupa expirarea celor 90 de zile de la scadenta
Art. 1201 din O.G. nr. 92/2003, republicata, modificată de OUG nr. 50/201301.07.2013 – …….0,02%Pe zi de întârziere, începând cu ziua imediaturmătoare termenului de scadentă și până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Articol despre ,

Distribuie pe
Articole recomandate