Stiri

800 lei, salariul de bază minim brut începând cu 1 iulie 2013

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată (salariul minim brut pe economie) se majoreaza, din 1 iulie, de la 750 lei la 800 de lei, potrivit HG 23/2013 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Potrivit art. 3 din HG 23/2013, stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut de HG constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Articol despre , , , ,

Distribuie pe
Articole recomandate