Recuperarea TVA achitată în alt stat membru al Uniunii Europene | GHID ANAF 2013

464

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat online în secţiunea Asistenţă contribuabili un ghid care se referă la recuperarea TVA achitată în alt stat membru UE.
Ghidul este ediția 2013 și a fost elaborat de către Direcţia generală de metodologii fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor din cadrul ANAF. Redăm în continuare conținutul ghidului:

GHID PRIVIND RECUPERAREA TVA ACHITATĂ ÎN ALT STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

CUPRINS
1. Cine poate depune formularul 318? ………………………………………………………………. 3
2. Unde se găseşte formularul 318 şi instrucţiunile de completare? ………………………….. 3
3. Cum se depune formularul 318? …………………………………………………………………… 3
4. Care este termenul de depunere al formularului 318? ……………………………………….. 3
5. Care este perioada pentru care poate fi solicitată rambursarea? …………………………..4
6. Care sunt condiţiile necesare transmiterii cererii autorităţii competente din statul membru de rambursare? ….. 4
7. Care este termenul de soluţionare al cererii? ………………………………………………….. 5
8. Unde se pot afla detalii suplimentare? …………………………………………………………… 5

1.
Cine poate depune formularul 318?
Persoanele impozabile stabilite în România, care efectuează importuri şi achiziţii de bunuri/servicii în alt stat membru al Uniunii Europene au posibilitatea solicitării rambursării taxei pe valoarea adaugată achitată în acel stat, prin completarea şi depunerea formularului 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal”.

2.
Unde se găseşte formularul 318 şi instrucţiunile de completare?
Modelul şi conţinutul formularului 318, instrucţiunile de completare ale acestuia precum şi procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 32 din data 15 ianuarie 2010.
Formularul 318 împreună cu instrucţiunile de completare ale acestuia sunt afişate pe site-ul ANAF (www.anaf.ro), secţiunea Declaraţii electronice/Rambursare TVA din UE.

3.
Cum se depune formularul 318?
Pentru a obţine o rambursare a taxei pe valoarea adăugată în statul membru de rambursare, solicitantul completează şi transmite, pe cale electronică, respectivului stat membru, formularul 318 prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Pentru aceasta este necesar să se descarce, să se completeze şi să se valideze formularul 318 ( se apasă butonul VALIDARE, din formular, pentru a elimina eventualele greşeli) şi se aplică semnătura electronică. Apoi va apărea butonul cu textul „Trimite”, se apasă pe el pentru expediere.

4.
Care este termenul de depunere al formularului 318?
Cererea de rambursare – formular 318 se depune/transmite, în format electronic, până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

5.
Care este perioada pentru care poate fi solicitată rambursarea?
Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic şi de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot însă viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic.
În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.
În cazul în care cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la o perioadă rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare.

La completarea perioadei de rambursare este necesar să se aibă în vedere „Lista de preferinţe a statelor membre” cuprinsă în Instrucţiunile de rambursare TVA din UE afişate pe site-ul ANAF.

6.
Care sunt condiţiile necesare transmiterii cererii autorităţii competente din statul membru de rambursare?
După transmiterea formularului 318 de către solicitant, prin intermediul portalului ANAF se verifică, cu ajutorul aplicaţiei informatice, dacă:
– în perioada de rambursare înscrisă în cerere, solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Codul fiscal
– documentele înscrise în secţiunea „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile stabilite în România.

ATENŢIE!!!

 • Dupa transmiterea cererii de rambursare, pentru a vedea stadiul în care se află aceasta, este necesară logarea pe portalul ANAF, unde va fi afişat un ecran despre „SPAŢIUL DVS.PRIVAT”, se selectează DECLARAŢII DEPUSE, apoi RAMBURSARE TVA şi se vizualizează ISTORIC DECLARAŢII. Aici se vor găsi toate mesajele de validare, inclusiv cele din străinătate.
 • DOAR în situatia în care conditiile sunt îndeplinite se atribuie un număr de referinţă cererii de rambursare (318) şi aceasta se transmite, electronic, autorităţii competente din statul membru de rambursare, împreună cu toate documentele care însoţesc respectiva cerere.
 • Numărul de referinţă al cererii atribuit la transmitere trebuie înscris pe toate documentele referitoare la cererea respectivă. Acest numar se găseşte pe portalul ANAF în „ SPAŢIUL DVS.PRIVAT”.

În cazul în care solicitanul nu îndeplineşte condiţiile menţionate anterior, cererea nu este înaintată statului membru de rambursare, mesajul respectiv regăsindu-se, de asemenea, pe portalul ANAF în „ SPAŢIUL DVS.PRIVAT”.

7.
Care este termenul de soluţionare al cererii?
Statul membru de rambursare îi comunică solicitantului decizia sa de aprobare sau respingere a cererii de rambursare în termen de patru luni de la data primirii cererii de către statul membru respectiv.

8.
Unde se pot afla detalii suplimentare?
Acest ghid oferă numai informaţii generale. Informaţii detaliate sau clarificări se pot obţine apelând la :
• birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice;
• pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/ portal ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili/Asistenţă prin e-mail;
• centrul de asistenţă al contribuabililor – 031.40.39.160.

Referințe anexate:
2013 GHID ANAF recuperare TVA state membre UE

- Publicitate -

3 COMENTARII

 1. Buna ziua,
  Sunt titularul unei I.I. cod caen 4779
  si doresc sa primesc produse in magazin :
  1 second-hand de la persoane fizice ne autorizate (un telefon, frigider, ocazional)
  2 tablouri de la pictori( ne fiind pfa)
  3 haine noi de la o pfa

  primirea in magazin se va face in baza unui bon de primire in consignatie !

  inrebarea este: cum se calculeaza oprirea la sursa
  si de ce ?

 2. Sa spunem ca se depun 50000(50mii) RON pe un site de pariuri sportive.Jucatorul ii pariaza pe o cota foarte mica gen 1.05.Castigul lui va fi de 52500 RON deci un profit de 2500 RON.Daca se impoziteaza dupa formula de mai sus ar insemna ca impozitul datorat ar fi :
  25% * (50000 – 600) = 12350 RON , care este mai mare decat profitul obtinut dupa castigarea pariului.
  IN CONCLUZIE : persoana depoziteaza o suma mare, o risca, castiga si la sfarsit iasa in pierdere.(o absurditate nemaivazuta)
  Intrebarea mea e urmatoarea: calculul meu e bun sau nu am luat ceva in considerare?