Joi, 22 august 2013, Ministerul Finanţelor Publice a anunţat suplimentarea bugetului alocat schemei de minimis destinată IMM-urilor şi amânarea deschiderii sesiunii de înregistrare on-line a Cererii de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

În şedinţa de Guvern din 21 august a fost adoptată Hotărârea prin care bugetul alocat schemei de minimis instituită prin H.G. nr. 274/2013 a fost majorat de la 400 milioane lei la 500 milioane lei.

MFP precizează că această decizie survine atât în urma interesului deosebit manifestat de reprezentanţii mediului de afaceri cât şi în vederea asigurării accesului la finanţare a cât mai multor operatori economici, în condiţiile în care mediul de afaceri reclamă în mod insistent existenţa unui deficit de finanţare.

Odată cu această majorare a bugetului, se previzionează o creştere semnificativă a numărului de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis, la aproximativ 2.000, ceea ce impune, de asemenea, prelungirea termenelor de soluţionare a cererilor de acord pentru finanţare, respectiv a cererilor de plată a ajutorului de minimis aprobat, de la 30 de zile lucrătoare la 60 de zile lucrătoare.

De asemenea, MFP anunţă că deschiderea sesiunii de înregistrare on-line a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se amână până la data de 28.08.2013, la ora 08.30.

- publicitate -

Această amânare este determinată de considerente de ordin tehnic. MFP precizează că tremenul iniţial (26 august) coincide cu termenul-limită de depunere a declaraţiilor fiscale ale agenţilor economici – 25 ale fiecărei luni (26 august).

Decizia a fost luată pentru a asigura condiţiile optime de derulare a sesiunii de înregistrare on-line şi accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor economici la aplicaţia informatică, în condiţiile în care aplicaţiile MINIMIS şi DeDoc (depunere a declaraţiilor fiscale) sunt instalate pe aceeaşi platformă tehnologică (în vederea utilizării eficiente a infrastructurii informatice).

Informaţii detaliate şi formulare aferente in articolul: Finanțare nerambursabilă pentru investiţiile realizate de IMM-uri şi crearea de locuri de muncă | Schema de ajutor de minimis

1 COMENTARIU