MFP precizează în Circulara nr. 408538 din 12 septembrie 2013 că potrivit prevederile Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal şi ale Regulamentului (UE) nr. 282/2011, furnizarea de produse alimentare (de exemplu pâine sau produse de panificaţie) este numai unul dintre elementele componente ale serviciilor de restaurant şi de catering.

În consecință, pentru serviciile de restaurant și catering  se aplică în continuare cota standard de TVA de 24%, inclusiv în situaţia în care acestea au în componenţă şi furnizarea de pâine sau de produse de panificaţie.

Faptul că începând cu data de 1 septembrie 2013 pentru livrările de pâine şi produse de panificaţie se aplică cota de TVA de 9% nu este un element de natură a influenţa cota de TVA aplicabilă serviciilor de restaurant şi catering, precizează MFP.

Din perspectivă fiscală şi implicit şi din punct de vedere al aplicării cotei de TVA, nu se analizează distinct fiecare dintre elementele componente ale prestării serviciilor de restaurant sau de catering (care de altfel constituie un întreg din punct de vedere fiscal aşa cum rezultă din dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 282/2011), întrucât o astfel de abordare ar conduce la o divizare artificială a operaţiunilor, în speţă a prestărilor de servicii, şi la încălcarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene şi totodată a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Se aplică în continuare cota standard de TVA de 24%, chiar dacă pe facturile sau pe bonurile fiscale emise clienţilor de restaurante sau de catering se evidenţiază în mod distinct pâinea sau produsele de panificaţie.

- publicitate -

Mai multe precizări în Circulara MFP 408538.