CE: Acțiunea în justiție împotriva ROMÂNIEI privind drepturile persoanelor care desfășoară o activitate independentă

57

Comisia Europeană continuă acțiunea în justiție împotriva ROMÂNIEI privind drepturile persoanelor care desfășoară o activitate independentă.

Pe 26 septembrie 2013, Comisia a trimis României un aviz motivat din cauza eșecului acesteia de a transpune integral Directiva privind egalitatea dintre bărbați și femei în sectorul activității independente. Termenul limită de transpunere a expirat la 5 august 2012 și o scrisoare de notificare oficială a fost adresată României în septembrie 2012. Până în prezent, România a introdus doar parțial directiva în legislația națională. Aceasta a notificat Comisia cu privire la o serie de măsuri de transpunere, dar sunt încă necesare măsuri suplimentare pentru transpunerea integrală.

Directiva privind lucrătorii care desfășoară o activitate independentă și soțiile/soții colaboratoare/colaboratori acestora (2010/41/UE) garantează drepturi de protecție socială pentru milioane de femei pe piața forței de muncă, consolidând spiritul antreprenorial. În conformitate cu aceste norme, femeile care desfășoară o activitate independentă și soții/soțiile sau partenerii de viață ai lucrătorilor independenți au dreptul la o indemnizație de maternitate și la un concediu de cel puțin 14 săptămâni, în cazul în care doresc să beneficieze de acestea. În prezent, numai unul din trei antreprenori este femeie.

În absența unui răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

sursa: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-820_ro.htm

- Publicitate -