ACTUALIZARE: Decizia CCR 447/2013

Miercuri, 9 octombrie 2013, Avocatul Poporului a sesizat Curtea Consituțională privind excepția de neconstituționalitate referitoare la dispozițiile art. 81 alin. (3) și ale art. 348 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Art. 81 alin. (3) din OUG 91/2013 prevede:

(3) În cazul în care activitatea debitorului se află sub incidenţa prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a deschiderii procedurii şi până la data confirmării planului de reorganizare se suspendă licenţa audiovizională, în sensul Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu începere de la data primirii comunicării de către Consiliul Naţional al Audiovizualului. În planul de reorganizare vor fi prevăzute condiţiile de exercitare a dreptului de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe, condiţii ce vor fi suspuse aprobării prealabile a Consiliului Naţional al Audiovizualului.

Art. 348 din OUG 91/2013 prevede:

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 25 octombrie 2013.

(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insoivenţă aflate în derulare la data intrării sale în vigoare, cu excepţia dispoziţiilor art. 183–203, care se aplică doar cererilor introduse după data intrării în vigoare a acesteia.

TEXT SESIZAREAvocatul-Poporului-sesizare-CC-insolventa-9-10-2013

- Publicitate -

2 COMENTARII