MFP: SCRISOARE-CADRU privind elaborarea proiectelor de buget pe anul 2014

296

Ministerul Finanțelor Publice a publicat SCRISOARE-CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015-2017, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite și formularele aferente.logo-mfp

Potrivit prevederilor Legii privind finanţele publice, nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii principali de credite trebuie să depună la Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectul de buget şi anexele la acesta, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Finanţelor  Publice.

Propunerile de buget pentru anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017 se vor stabili conform indicatorilor macroeconomici a căror evoluţie se prezintă astfel:

Modificare procentuală faţă de anul anterior, %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Creştere economică – %

0,7

1,9

2,2

2,4

3,0

3,3

Produsul intern brut -miliarde lei

587,5

626,2

661,3

696,3

734,7

776,1

Consumul individual efectiv al gospodăriilor

1,1

0,3

1,9

1,6

1,8

2,3

Consumul colectiv efectiv al administraţiei publice

2,4

-0,1

1,3

1,4

1,5

1,5

Formarea brută de capital fix

4,9

2,3

4,5

6,2

7,3

7,0

Export de bunuri şi servicii

-3,0

6,2

5,6

5,1

6,0

6,7

Importuri de bunuri şi servicii

-0,9

2,1

6,0

5,9

6,4

7,0

Creşterea preţurilor de consum- decembrie faţă de decembrie an anterior –

4,95

3,5

3,0

2,5

2,3

2,2

 – medie anuală –

3,33

4,5

3,0

2,8

2,5

2,3

Numărul de şomeri*) înregistraţi (la sfârşitul anului)- mii persoane

493,8

465

445

420

405

385

Contul curent –% în PIB

-3,9

-2,0

-2,1

-2,3

-2,3

-2,5

Cursul de schimb – lei/EURO

4,456

4,45

4,45

4,40

4,40

4,37

Pe pagina MFP sunt publicate (http://www.mfinante.ro/scrisoare.html):

1. Ordonatori principal de credite ai bugetului de stat, bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru şomaj

 • SCRISOARE-CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015-2017, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite
 • Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2015 si perspectiva 2015-2017
 • Formulare proiect buget
 • Formulare de fundamentare
 • Formulare de prezentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj
 • Formulare de fundamentare pentru proiectele bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru şomaj

2. Ordonatori principal de credite ai bugetelor locale

 • SCRISOARE-CADRU privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2014 şi a estimărilor pentru anii 2015-2017, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
 • Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016
 • Formulare proiect buget
 • Formulare de fundamentare a finanţării programelor
 • Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare
 • Formulare de fundamentare a proiectelor cu finanţare în cadrul programelor de postadrerare
 • Formulare de fundamentare a cheltuielilor bugetelor locale
- Publicitate -