ANAF: Procedura de înregistrare în scopuri de TVA și formularele aferente dacă a fost anulată înregistrarea TVA | Proiect Ordin

85

ANAF a publicat pentru consultare publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

În referatul de aprobare se precizează că prin modificările aduse art. 153 alin. (9^1) din Codul fiscal, prin Ordonanţa Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, au fost schimbate condiţiile în care persoanele impozabile, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA.

Astfel, societăţile comerciale cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazierul fiscal al asociaţilor (art.153 alin.(9) lit.c) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA, chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anulare, dacă asociaţii respectivi nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării (art.153 alin.(9^1) lit.b) din Codul fiscal).

De asemenea, persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza nedepunerii niciunui decont de TVA pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive (art.153 alin.(9) lit.d) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând, fără a mai exista termenul minim pentru depunerea cererii de 3 luni de la data anulării (art.153 alin.(91) lit.c) din Codul fiscal).

Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive, achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare (art.153 alin.(9) lit.e) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând fără a mai exista termenul maxim pentru depunerea cererii de 180 de zile de la data anulării (art.153 alin.(91) lit.d) din Codul fiscal). Totodată a fost eliminată condiţia impusă persoanei impozabile de a declara că va desfăşura activităţi economice cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.

În plus, prin proiectul de Ordin se modifică denumirile structurilor de conducere ale organelor fiscale implicate în aplicarea procedurii de reînregistrare în scopuri de TVA, având în vedere procesul de reorganizare ANAF.

Referințe anexate:
Proiect Ordin 
Anexa 1 
Anexa 1 procedură
Anexa 2 formular
Anexa 2 procedură
Anexa 3 
Anexa 4 
Anexa 5 
Anexa 6 
Referat de aprobare 

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] ORDIN nr. 3.330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare 2013-10-30 – Publicat in M.Of. nr. 664 din 30.10.2013 2013-10-23 – Proiect, referat de aprobare […]