Codul fiscal 2014: Impozitul pe construcții

184

Prin pct. 65 din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 (Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013) a fost introdus un nou impozit de denumit Impozitul pe construcții [Titlul IX3 „Impozitul pe construcţii“, cuprinzând articolele 29633–29636], aplicabil începând cu 1 ianuarie 2014.

Contribuabili
– Persoanele juridice române, altele decât instituțiile publice, institutele naționale de cercetare-dezvoltare și entitățile fără scop patrimonial.
– Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România.
– Persoanele juridice cu sediu social în România înființate potrivit legislației europene.

În cazul operațiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar în cadrul operațiunilor de leasing operațional, calitatea de contribuabil o are locatorul.

Cota de impozitare este de 1,5% și se aplică asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior (construcțiile prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2139/2004, cu modificările ulterioare), din care se scade:
– valoarea clădirilor pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX („Impozite şi taxe locale”), de către contribuabil sau proprietar, după caz (inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă);
– valoarea construcţiilor aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;
– valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.2139/2004, cu modificările ulterioare.

Cheltuiala cu impozitul pe construcții este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil.

Declarare și plată
Termenul pentru calculul şi declararea impozitul va fi data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul.
Impozitul va fi plătit în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.

Contribuabilii nou-înfiinţaţi datorează impozitul pe construcţii începând cu anul fiscal următor.

Consultanții KPMG considerăm că nou-introdusul impozit pe construcții va avea un impact major asupra companiilor din domenii ca: telecomunicații, energie, resurse naturale, imobiliare, însă companiile din multe alte industrii pot fi afectate.

- Publicitate -

1 COMENTARIU