Consiliul European: Autorizarea extinderii perioadei de aplicare a taxării inverse pentru produsele din lemn

52

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L316/31 din data de 27 noiembrie 2013 a fost publicată Decizia nr. 676/2013 de punere în aplicare a Consiliului de autorizare a României să aplice în continuare o măsură specială de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (numită în continuare „Decizia”).

Decizia prevede aprobarea extinderii perioadei de aplicare a mecanismului taxării inverse în cazul livrărilor de produse din lemn efectuate în România. Autorizația este valabilă până la data de 31 decembrie 2016. Până la aprobarea acestei autorizații, România beneficia de aceeași derogare în baza Deciziei nr. 583/2010, care îi permitea aplicarea mecanismului taxării inverse până la data de 31 decembrie 2013.

Prin urmare, nici pentru livrările/achizițiile locale de produse din lemn desfășurate între doi contribuabili înregistrați în scopuri de TVA în România (indiferent de rezidență) în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2016, furnizorii nu vor avea obligația de a colecta TVA, în timp ce clienții vor fi persoanele obligate la înregistrarea taxei aferente, atât ca TVA colectată, cât și ca TVA deductibilă.

Orice nouă solicitare de prelungire a acestei măsuri va trebui transmisă de către România Comisiei până la data de 1 aprilie 2016.

- Publicitate -