2014-02-12 – Publicat în Monitorul Oficial nr. 108 din 12 februarie 2014
2014-01-08 – Proiect, Nota

HOTĂRÂRE nr. 72/2014 din 5 februarie 2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea minimă de intrare a activelor fixe stabilită în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 2.500 lei.
(2) Valoarea rămasă neamortizată a activelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 1.800 lei şi 2.500 lei existente în patrimoniul instituţiilor publice la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
—————
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat

Bucureşti, 5 februarie 2014.
Nr. 72.
———-

- Publicitate -