MFP: Modificarea OG 7/2013 – Impozitul pe veniturile suplimentare din sectorul gazelor naturale | Proiect OUG

52

MFP a publicat pe 26 martie 2014, in sectiunea Transparenta decizionala, proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

MFP a constatat că aplicarea în practică de către producătorii de gaze naturale a prevederilor Ordonanţei nr. 7/2013 a determinat o reglementare indirectă a pieței concurențiale, prin impunerea preţurilor stabilite prin HG nr. 22/2013 pentru piaţa reglementată şi la nivelul pieţei concurenţiale.

Potrivit Notei de fundamentare, această situaţie a condus, practic, la anularea avantajelor pe care piața concurenţială le poate oferi participanților, inactivând principiul de formare a preţurilor pe piaţa concurenţială „pe baza cererii şi a ofertei, ca rezultat al mecanismelor concurenţiale”, principiu stipulat în mod expres în cuprinsul art. 177 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.

În acest context, MFP propune modificarea Anexei la Ordonanţa nr. 7/2013 în sensul introducerii clarificărilor necesare astfel încât să fie asigurată decuplarea formării prețurilor în cadrul pieței concurențiale de formarea prețurilor în cadrul pieței reglementate.

Proiectul prevede următoarea Formulă de calcul pentru veniturile suplimentare:

Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60 * (VS – redevenţa*VS – VI)

VS = (PCCreglem – PRCC)*VGCC + (PCNCreglem – PRCNC)*VGCNCreglem + (PMPCNC – PRCNC)* VGCNC,

unde
VS – venitul suplimentar;
VI – valoarea investiţiilor în segmentul upstream în perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat;
PCCreglem – preţul gazelor naturale din producţia internă proprie destinate revânzării clienților casnici potrivit prevederilor hotărârii Guvernului privind preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale;
PRCC – preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienții casnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;
VGCC – volumele de gaze din producţia internă vândute pentru acoperirea consumului clienților casnici;
PCNCreglem – preţul gazelor naturale din producţia internă proprie destinate revânzării clienților noncasnici potrivit prevederilor hotărârii Guvernului privind preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale;
PRCNC – preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă proprie pentru clienții noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;
VGCNCreglem – volumele de gaze din producţia internă vândute pentru acoperirea consumului clienților noncasnici pe piața reglementată;
PMPCNC – preţul mediu ponderat al gazelor naturale din producţia internă corespunzătoare cantităţilor comercializate pe piaţa concurenţială pentru consumatorii noncasnici, nu mai mic de 72 lei/MWh. În cazul în care tranzacțiile sunt încheiate pe piețele centralizate de gaze naturale, PMPCNC reprezintă prețurile gazelor naturale la care sunt încheiate tranzacțiile;
VGCNC – volumele de gaze din producţia internă vândute pentru acoperirea consumului clienților noncasnici pe piața concurențială sau piaţa centralizată ;
IPC – indicele preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică din România.

Referinte anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă  – publicat în data de 26.03.2014
Notă de fundamentare 

- Publicitate -

1 COMENTARIU