HG 243/2014 – Stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă

88

2014-04-07 – Publicat in Monitorul Oficial nr. 245 din 7.4.2014

HOTĂRÂREA nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. a) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1) Pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 mai 2014 se stabileşte ca zi liberă.

(2) Pentru ziua stabilită ca zi liberă potrivit alin. (1), instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 26 aprilie 2014 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 mai 2014, potrivit planificărilor stabilite.

(3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu conferă acordarea de timp liber corespunzător.

Art. 2

Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Art. 3

Dispoziţiile art. 1 nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2 mai 2014 şi nici participanţilor în aceste procese.

Art. 4

(1) Operaţiunile de încasări prin virament în relaţia cu instituţiile de credit, inclusiv încasările efectuate prin intermediul contului tranzitoriu, se înregistrează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului cu data de 2 mai 2014.

(2) Dobânzile calculate la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, există obligaţia acordării de dobânzi, aferente lunii aprilie 2014, se înregistrează în conturile corespunzătoare cu data de 2 mai 2014.

(3) În ziua de 2 mai 2014 se efectuează prin centrala Ministerului Finanţelor Publice operaţiuni de încasări şi plăţi, operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice, precum şi eventualele operaţiuni de debitare dispuse de Comisia Europeană din contul de resurse proprii în lei deschis la Trezoreria Statului.

Art. 5

Dispoziţiile prezentei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul justiţiei, Robert Marius Cazanciuc
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Rovana Plumb
Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea

- Publicitate -