MFP: Modificarea art. 19^2 Codul fiscal – Scutirea de impozit a profitului reinvestit | Proiect OUG

131

Pe 15 aprilie 2014, Ministerul Finanțelor Publice a publicat in sectiunea transparență decizională proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 19^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

Modificările se referă la prevederile Titlului II Impozitul pe profit, pentru aplicarea scutirii de impozit a profitului reinvestit. Prin proiecul de OUG se propun următoarele reglementări:
– se stabilesc categoriile de mijloace fixe pentru care se acordă scutirea, respectiv acestea sunt echipamentele tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
– se defineşte profitul investit asupra căruia se aplică scutirea ca fiind soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la începutul anului, utilizat în acest scop în anul efectuării investiţiei;
– se stabilesc reguli de calcul pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial;
– se stabilesc reguli pentru contribuabilii care în acelaşi an fiscal au plătit impozit pe veniturile microîntreprinderilor şi devin plătitori de impozit pe profit ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1126 din Codul fiscal; astfel pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit;
– se stabilesc reguli de repartizare şi evidenţă a rezervelor aferente profitului reinvestit în funcţie de situaţia financiară anuală a contribuabililor;
– se stabilesc reguli pentru echipamentele care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, respectiv pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul fiscal respectiv;
– instituirea unor norme pentru menţinerea în patrimoniu a echipamentelor tehnologice a căror achiziţie/producţie este finanţată din profit;
Mijloace fixe finanţate din profitul pentru care se acordă scutirea îşi menţin valoarea fiscală în vederea amortizării liniară sau degresivă, nefiind aplicabilă concomitent amortizarea accelerată.
Pentru perioada 1 iulie- 31 decembrie 2014 facilitatea se va aplica pentru investiţiile realizate începând cu 1 iulie 2014.
Scutirea de impozit a profitului reinvestit se va aplica până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv.

Se propune aplicarea prevederilor începând cu data de 1 iulie 2014.

Documente anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art.19^2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal – publicat în data de 15.04.2014
Notă de fundamentare 

- Publicitate -

2 COMENTARII