Ministerul justitiei
MINISTERUL JUSTIŢIEI – 16 aprilie 2014

Comunicat de presă referitor la adoptarea de către Parlament a Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, a adoptat marţi, 15 aprilie, Legea privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Aceasta va intra in vigoare la trei zile de la publicarea in Monitorul Oficial al României, urmând a se aplica cererilor introduse ulterior acestei date.

Noua lege, gândită sub semnul echilibrului și al eficienței, urmează principiile general valabile în legislațiile europene în domeniul insolvenței, dar și noile abordări ale Comisiei Europene în materie. Se urmărește maximizarea gradului de valorificare a activelor și de recuperare a creanțelor, acordarea unei șanse reale de redresare debitorilor onești, transparență și previzibilitate în procedură, asigurarea unui tratament egal al creditorilor de același rang.

In același timp, față de reglementarea actuală, ea este o lege mai bună pentru creditori: acces la procedură egalizat cu cel al debitorului, competente sporite ale creditorilor, protecție consolidată a celor care finanțează procedura, precum și ale titularilor de creanțe curente, valorificarea bunurilor în mod transparent și în condițiile de stabilite de creditori, plată echitabilă și periodică a creanțelor, pe măsura valorificării bunurilor.

Noua reglementare asigură o mai bună colectare a creanțelor bugetare în procedura insolvenței, prin mecanisme adaptate specificului acestora, inclusiv prin sisteme de avertizare cu privire la intenția debitorului/creditorilor de declanșare a unei proceduri a insolvenței.

Noua lege a insolvenței este o lege care încurajează debitorii de bună-credință și redresarea afacerilor cu adevărat viabile: consolidarea concordatului preventiv și a mandatului ad-hoc, ca mecanisme de redresare timpurie, condiții reale pentru finanțarea reorganizării, consolidarea poziției creditorilor esențiali pentru redresare.
Dimpotrivă, sunt sancționate drastic falimentul fraudulos și conduita abuzivă a debitorului în procedură. Legea stabilește interdicția de a mai fi administrator timp de 10 ani față de persoana împotriva căreia s-a pronunțat o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii pentru aducerea societății în stare de insolvență. În același sens, ca element de noutate, administratorul special, ca reprezentant al intereselor debitorului și asociaților, poate fi obligat la acoperirea unei părți sau a întregului pasiv, dacă prin acțiunile sale pe durata procedurii insolvenței, prejudiciază interesele creditorilor și periclitează șansele de redresare a debitorului.

- Publicitate -