[expand title=”FISA ACT – HG 518/1995 actualizată 2015„]

Fisa cdep.ro

DataAct modificare/completareMonitorul oficialModificări
1 septembrie 2015HG 582/2015 – Modificarea şi completarea HG 518/1995 – Drepturi şi obligaţii deplasări în străinătateM.Of. nr. 558 din 27.07.2015 Art. 1, Art. 5, CAPITOLUL II, Art. 7, Art. 71, Art. 8, Art. 9, Art. 9^1, Art. 10, Art. 11, Art. 12 , Art. 15 , ANEXĂ
20 ianuarie 2015HG 19/2015 pentru completarea art. 12 din HG 518/1995 – Drepturi şi obligaţii deplasări în străinătateM.Of. nr. 46 din 20.1.2015 Art. 12
29 august 2014Hotărâre nr. 703/2014 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM.Of. nr. 633 din 29.8.2014 ANEXA
04 august 2011Hotărâre nr. 754/2011 – pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 553/2011ANEXĂ[3][4][5]
25 august 2005Hotărâre nr. 953/2005 – pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 774/2005ANEXĂ
06 ianuarie 2005Hotărâre nr. 2452/2004 – pentru completarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 18/2005Art. 6
09 noiembrie 2004Hotărâre nr. 1815/2004 – pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 1037/2004ANEXĂ
02 august 2004Hotărâre nr. 1162/2004 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 695/2004ANEXĂ
19 mai 2004Hotărâre nr. 741/2004 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 446/2004ANEXĂ
19 mai 2004Hotărâre nr. 740/2004 – pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 446/2004ANEXĂ
10 februarie 2004Hotărâre nr. 90/2004 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 120/2004ANEXĂ
08 ianuarie 2004Hotărâre nr. 1570/2003 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 16/2004ANEXĂ
19 noiembrie 2002Hotărâre nr. 1257/2002 – pentru modificarea pct. 51 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 832/2002ANEXĂ
24 iunie 2002Hotărâre nr. 587/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 439/2002Art. 51, ANEXĂ
15 mai 2002Hotărâre nr. 436/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 321/2002Art. 4, Art. 6, Art. 11, ANEXĂ
19 martie 2001Hotărâre nr. 313/2001 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 133/2001Art. 1, ANEXĂ
14 mai 1999Hotărâre nr. 359/1999 – pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 212/1999ANEXĂ
27 iulie 1998Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 278/1998Art. 1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 10, Art. 11, ANEXĂ
05 august 1996Hotărâre nr. 606/1996 – pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarM. Of. 177/1996Art. 81

1995-07-19 – Publicat in M.Of. nr. 154 din 19.7.1995
[/expand]

CUPRINS HG 518/1995

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale (Art. 1 – Art. 6)
CAPITOLUL II – Indemnizaţia de deplasare Indemnizaţii în valută (Art. 7 – Art. 9^1)
CAPITOLUL III – Transportul (Art. 10)
CAPITOLUL IV – Alte cheltuieli (Art. 11)
CAPITOLUL V – Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în valută (Art. 12 – Art. 14)
CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale (Art. 15 – Art. 20)
ANEXA actualizată 2015

- publicitate -

HOTĂRÂRE nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar – actualizată 2015

Guvernul României hotărăşte:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1

Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:

a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemenea înţelegeri;

b) participări la târguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior;

c) documentare, schimb de experienţă;

d) cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, inclusiv participarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice însoţitoare la olimpiade şi concursuri în domeniul învăţământului;

e) participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea;

f) primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizări ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive;

g) desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare, fără dobândirea calităţii de salariat a partenerului extern, precum şi pentru ţinerea de cursuri în calitate de profesor vizitator;

h) control şi îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte asemenea reprezentanţe în străinătate;

i) executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate, precum şi ducerea şi aducerea pe roţi a mijloacelor auto aparţinând acestor reprezentanţe;

j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cât aceştia se deplasează în străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază sau din alte unităţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă în sistemele respective este prevăzută o asemenea activitate;

k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare, participare la misiuni specifice urgente, desfăşurate la ordinul conducătorului unităţii;

k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare.

l) crearea şi consolidarea democraţiei, a prosperităţii, cooperării şi stabilităţii în Europa de Sud-Est, ca etapă preliminară a integrării statelor regiunii în structurile euroatlantice.

m) participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la activităţi de cooperare judiciară internaţională în materie penală, la activităţi desfăşurate pentru prevenirea, descoperirea şi cercetarea infracţiunilor sau activităţilor infracţionale, la misiuni comune operative internaţionale organizate în scopul combaterii criminalităţii transfrontaliere, menţinerii ordinii şi siguranţei publice, combaterii migraţiei ilegale sau în vederea executării unor acţiuni specifice domeniului protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă, precum şi la alte tipuri de activităţi de cooperare sau asistenţă poliţienească internaţională;

n) transportul valizei diplomatice;

o) participarea ca observator la acţiuni desfăşurate sub egida Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);

p) participarea ca expert naţional detaşat.

modificat de HG 582/2015, Hotărâre nr. 313/2001 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 8 martie 2001, M. Of. 133/2001; Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

Art. 2

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice, care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, vor lua măsuri pentru:

a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport strict cu necesităţile concrete de realizare a misiunii;

b) selecţionarea şi pregătirea personalului ţinând seama de specificul activităţii pentru care are loc deplasarea, precum şi organizarea temeinică a acesteia;

c) analiza concluziilor şi a propunerilor prezentate de către personalul în cauză la întoarcerea din deplasare, pe bază de raport scris, înaintat la conducerea unităţii trimiţătoare şi valorificarea optimă a acestora.

Art. 3

(1) Deplasarea unor delegaţi în străinătate, pe bază de invitaţie primită din partea unor organizaţii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parţială de către aceştia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unităţii trimiţătoare.

(2) Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoană şi există mai mulţi candidaţi care îndeplinesc condiţiile necesare, selecţia şi trimiterea lor în străinătate se vor face pe bază de concurs sau prin numirea de către conducerea unităţii a unor salariaţi care pot reprezenta corespunzător interesele acesteia.

Art. 4

(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte instituţii publice pot trimite în străinătate, în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai altor instituţii publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin, precum şi alţi specialişti cu care s-au încheiat convenţii civile de prestări de servicii în condiţiile legii, în măsura în care prin convenţiile civile respective s-a prevăzut acest lucru; cheltuielile de deplasare aferente, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suportă de către unitatea trimiţătoare.

(11) Pentru reprezentanţii mass-media, în cazul în care aceştia sunt invitaţi de către primul-ministru, cheltuielile de deplasare aferente, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Pe timpul deplasării în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, primul-ministru, miniştrii de stat şi miniştrii pot beneficia, la cererea acestora, de asistenţă medicală prestată de personal medical român de specialitate, cheltuielile de deplasare aferente personalului medical, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de către unitatea trimiţătoare.
modificat de Hotărâre nr. 436/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 30 aprilie 2002, M. Of. 321/2002; Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

Art. 5

(1) Personalului trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri i se acordă:

A. În străinătate, o indemnizaţie zilnică în valută primită pe perioada delegării şi detaşării în străinătate, denumită în continuare indemnizaţie de deplasare, compusă din:

a) o sumă zilnică, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o sumă zilnică, denumită în continuare indemnizaţie de cazare, în limita căreia personalul trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

A. În străinătate:

a) o indemnizaţie zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

b) o sumă zilnică în valută, denumită în continuare plafon de cazare, în limita căreia personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare.

B. În ţară:

a) salariul stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pe toată durata deplasării, în cazul personalului care, pe timpul deplasării în străinătate, îşi menţine calitatea de salariat;

b) o indemnizaţie lunară în lei calculată în raport cu salariul de bază şi sporul de vechime, corespunzător funcţiei şi gradului profesional, în cazul personalului care se deplasează în interesul unităţii trimiţătoare, pentru a participa la cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, cu suportarea parţială sau integrală a cheltuielilor de către diferite organizaţii sau alţi parteneri externi, pe o durată care depăşeşte 90 de zile calendaristice şi căruia, pe timpul absenţei din ţară, i se suspendă contractul de muncă, după cum urmează:

– 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea locuinţei;

– 25% pentru fiecare copil sau părinte aflat în întreţinere, potrivit legii, în ţară, precum şi pentru soţul/soţia care nu realizează venituri.

Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B.b) nu pot să depăşească 100% din salariul de bază şi sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de muncă, actualizate potrivit indexărilor aprobate.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) se acordă cu condiţia semnării, de către persoanele în cauză, a unui act adiţional la contractul de muncă, prin care se obligă ca, după întoarcerea în ţară, să lucreze o anumită perioadă în cadrul unităţii trimiţătoare, indiferent de durata deplasării în străinătate.

(3) Actul adiţional la contractul de muncă menţionat la alin. (2) se încheie şi în cazul pesonalului care se deplasează în străinătate pentru documentare şi schimb de experienţă.

În cazul nerespectării acestei obligaţii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile efectuate de către unitatea trimiţătoare.

(4) Cadrele militare în activitate care se deplasează în străinătate în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. B. b) sunt eliberate din funcţii în temeiul art. 4 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi beneficiază pe timpul absenţei din ţară de indemnizaţia lunară în lei, calculată în raport cu solda de bază.
modificat de HG 582/2015, Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

Art. 51

(1) Personalul militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din Ministerul de Interne, care participă în străinătate la cursuri, stagii de practică şi specializare, perfecţionare sau alte activităţi, inclusiv la cele finanţate de diferite organizaţii ori de alţi parteneri externi, este obligat ca înainte de începerea acestora să semneze un angajament, respectiv un act adiţional la contractul individual de muncă. Modelele de angajament şi de act adiţional se stabilesc prin ordin al ministrului.

(2) Prin angajament, respectiv prin act adiţional, persoanele prevăzute la alin. (1) se obligă ca după întoarcerea în ţară să îşi desfăşoare activitatea în Ministerul Apărării Naţionale, respectiv în Ministerul de Interne, o perioadă determinată, stabilită prin ordin al ministrului.

(3) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), precum şi în situaţia exmatriculării sau părăsirii cursului, a stagiului de practică, de specializare, de perfecţionare şi a altor activităţi, din motive imputabile lor, al demisiei ori al încetării raportului de muncă pentru comiterea unor infracţiuni sau săvârşirea unor abateri grave, încălcarea în mod repetat a obligaţiilor de muncă, inclusiv a normelor de comportare în unităţile militare ori când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate, persoanele prevăzute la alin. (1) restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul de Interne, cât şi cheltuielile suportate de diferite organizaţii sau partenerii externi, la solicitarea acestora, pentru transport, hrană, cazare, bursă, precum şi alte cheltuieli efectuate în acest scop.

(4) Sumele recuperate se vor face venit la bugetul de stat sau vor reîntregi creditele bugetare în condiţiile legii, iar cele reprezentând cheltuielile efectuate de organizaţiile sau partenerii externi se rambursează acestora.

(5) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile personalului militar şi civil care desfăşoară misiuni în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor organizaţii internaţionale, precum şi personalului încadrat în batalioanele mixte, constituite între Armata României şi armatele altor ţări.
modificat de : Hotărâre nr. 587/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 13 iunie 2002, M. Of. 439/2002;

Art. 6

(1) Ministerele şi celelalte unităţi trimiţătoare mai suportă în valută şi în lei, după caz, pe lângă drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), şi următoarele alte cheltuieli:

a) costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe distanţa dus-întors dintre aeroport sau gară şi locul de cazare;

b) costul transportului documentaţiilor, mostrelor şi al altor materiale sau obiecte necesare îndeplinirii misiunii;

c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi cu climă greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri de urgenţă, stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, precum şi cheltuielile privind asigurarea medicală a persoanelor care fac parte din delegaţiile oficiale;

d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate şi transportul în ţară al celor decedaţi;

e) comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor de intrare în ţările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport, comisioanele de rezervare a camerelor de hotel şi altele asemenea.

f) taxele de înscriere şi/sau de participare la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau la alte reuniuni, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea, în condiţiile stabilite de organizatori.

g) cheltuielile necesare achiziţionării materialelor de reprezentare, pentru a fi oferite partenerilor străini, pentru promovarea unitară a simbolurilor naţionale şi ale armatei, cu ocazia desfăşurării unor activităţi comune cu reprezentanţii altor armate, în limita sumei de 500 dolari S.U.A., la valoarea de schimb leu/dolar S.U.A. stabilită de Banca Naţională a României, la data aprobării executării misiunii. Condiţiile în care pot fi acordate, limitele maxime, în raport cu nivelul de reprezentare, precum şi modul de justificare a acestor sume se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.

(2) În situaţia în care partenerii externi rambursează delegaţilor, parţial sau integral, cheltuielile prevăzute la alin. (1), aceştia au obligaţia ca la întoarcerea din deplasare să depună în contul unităţilor trimiţătoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul sumelor avansate sau suportate de către aceste unităţi.
modificat de: Hotărâre nr. 2452/2004 – pentru completarea art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 28 decembrie 2004, M. Of. 18/2005; Hotărâre nr. 436/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în  străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 30 aprilie 2002, M. Of. 321/2002; Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

CAPITOLUL II Indemnizaţii în valută Indemnizaţia de deplasare

Secţiunea I Diurna

Art. 7

(1) Indemnizaţia de deplasare se diferenţiază pe două categorii şi se acordă pe componentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. A la nivelurile stabilite pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Pentru personalul trimis în străinătate, în misiuni cu caracter temporar care se deplasează pentru durate de timp care nu necesită cazare, inclusiv pe durata întregii nopţi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.

(3) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în care cheltuielile pentru cazare se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.

(4) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurnă şi 100% din indemnizaţia de cazare, stabilite pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.

(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri.

(6) Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.

(7) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, drepturile de indemnizaţie de deplasare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.

Art. 7

(1) Diurna în valută se diferenţiază pe două categorii şi se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

a) momentul decolării avionului, la plecarea în străintate, şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;

b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.

(3) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.

(4) Conducerea ministerelor şi a celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei.

(5) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor, drepturile de diurnă şi cazare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este asigurat de către companiile care efectuează transportul.

modificat de HG 582/2015

Art. 71

(1) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul de transport folosit, avându-se în vedere:

a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României;

b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.

(2) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.

(3) Conducerea ministerelor şi celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea călătoriei.

modificat de HG 582/2015

Art. 8

(1) Personalul trimis în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, beneficiază de 50% din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi:

a) personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri;

b) membrilor colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul comunicat de către aceştia.

modificat de HG 582/2015

Art. 81

Muncitorii români care se deplasează în străinătate pentru executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate au dreptul la o diurnă în valută în cuantum de 75% din diurna de categoria I, prevăzută în anexă.
modificat de: Hotărâre nr. 606/1996 – pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 26 iulie 1996, M. Of. 177/1996;

Secţiunea a II-a Cazarea

Art. 9

(1) Indemnizaţia de cazare se acordă în raport cu categoria de indemnizaţie de deplasare în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Pentru personalul care participă la misiuni cu caracter temporar care impun cazare la anumite hoteluri/locaţii din motive de securitate sau reprezentare, indemnizaţia de cazare se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor ori a reprezentanţelor României din ţările respective, cu aprobarea de către conducerile unităţilor trimiţătoare.

Art. 9

(1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurnă în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.

(2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări cu caracter internaţional sau la alte acţiuni se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor sau a reprezentanţelor României din ţările respective.

(3) În situaţia în care cazarea nu poate fi asigurată la unităţi hoteliere sau altele asemenea, personalul poate să închirieze şi locuinţe, însă cu plata unei sume în limita a 75% din plafonul de cazare.

(4) Eventualele plăţi pentru cazare, care depăşesc plafoanele stabilite în condiţiile prezentei hotărâri, se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimiţătoare, pe baza documentelor de plată.

(5) Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.

modificat de HG 582/2015

Art. 91

Poliţiştii care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în comun cu forţele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru forţele armate, beneficiază de diurnă şi cazare cu aplicarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, cu modificările şi completările ulterioare.

modificat de HG 582/2015

CAPITOLUL III Transportul

Art. 10[1][2]

(1) Personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri are dreptul să călătorească cu avionul sau cu trenul.

De asemenea, personalul poate să călătorească şi cu mijloace auto în situaţia în care cheltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere şi celelalte unităţi trimiţătoare sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul.

(2) Personalul poate să călătorească cu avionul, astfel:

a) business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de indemnizaţie de deplasare diurnă, cu excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot să călătorească şi cu clasa I;

b) la clasa economică, restul personalului.

De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru, se pot deplasa în străinătate cu avioane care efectuează curse speciale şi delegaţiile conduse de către miniştrii de stat, miniştri, secretarul general al Guvernului şi de şeful Statului Major General al Armatei.

(4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot să călătorească cu avionul şi la business class.

(5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare, personalul care se încadrează la categoria I de indemnizaţie de deplasare diurnă poate să călătorească şi la business class, în situaţia în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amânată.

(6) Personalul poate să călătorească cu trenul, astfel:

– miniştrii şi personalul încadrat în funcţii similare sau superioare, la clasa I cu vagon de dormit, cuşetă single;

– curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabină cu două locuri;

– restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cuşetă de 2–4 locuri.

(7) Transportul dus-întors, pe distanţa dintre aeroport sau gară şi locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.

(8) Pentru îndeplinirea programului stabilit se pot închiria atât mijloace de transport, în vederea deplasării în grup, în interiorul ţării de destinaţie, cât şi diferite mijloace de comunicaţii, cu acordul prealabil al conducătorului unităţii trimiţătoare, decontarea cheltuielilor aferente urmând să se facă, potrivit legii, pe bază de documente justificative.
modificat de: HG 582/2015, Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

CAPITOLUL IV Alte cheltuieli

Art. 11

(1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferenţe de tarif la cazare şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 50% din indemnizaţia de deplasare din totalul diurnei şi al plafonului de cazare la care are dreptul personalul.

(2) De asemenea, cu aprobarea prim-ministrului, secretarul general al Guvernului şi miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în valută în limita a 1.000 euro 1.000 dolari S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar. Prim-ministrul Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 2.000 euro 2.000 dolari S.U.A.

(3) În cazul personalului care se deplasează cu mijloace auto, inclusiv cu cele proprietate personală, unităţile trimiţătoare vor avansa sumele necesare pentru plata carburanţilor şi a lubrifianţilor, ţinând seama de consumul specific al acestora, precum şi pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde. De asemenea, unităţile trimiţătoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condiţiile prezentei hotărâri, după parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km. Sumele necesare pentru destinaţiile menţionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în valută, în funcţie de ţara în care se efectuează cheltuielile respective.
modificat de: HG 582/2015, Hotărâre nr. 436/2002 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 30 aprilie 2002, M. Of. 321/2002; Hotărâre nr. 420/1998 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar din 24 iulie 1998, M. Of. 278/1998;

CAPITOLUL V Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în valută

Art. 12

(1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, se acordă sub formă de avans.

(1^1) În situaţii temeinic motivate, sumele prevăzute la alin. (1) se pot acorda şi în lei, caz în care personalul are obligaţia de a achiziţiona, anterior plecării în străinătate, valuta de la unităţile specializate care nu percep comision.

(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare drepturile de diurnă, se face pe bază de documente şi se aprobă de către conducătorii unităţilor trimiţătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate.

(2^1) În situaţia prevăzută la alin. (1^1), justificarea sumelor primite sub formă de avans se va face pe bază de procedură internă stabilită de fiecare unitate trimiţătoare.

(2^2) Prin excepţie de la alin. (2), pentru misiunile prevăzute la art. 9 alin. (2), sumele cheltuite în valută care depăşesc indemnizaţiile de cazare stabilite în condiţiile prezentei hotărâri se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor trimiţătoare, pe baza documentelor justificative.

(3) În situaţia în care în unele ţări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare, se justifică pe bază de declaraţie dată pe propria răspundere. În ţările în care România are reprezentanţe, declaraţia se confirmă de către aceste reprezentanţe, dacă pentru obţinerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.

modificat de: HG 582/2015, HG 19/2015

Art. 13

(1) Sumele în valută folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fără respectarea condiţiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotărâri, se recuperează în valută de la cei vinovaţi.

(2) Eventualele penalităţi de întârziere se calculează în lei, pe baza cursului de schimb valutar la data depunerii sumei datorate.

Art. 14

Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite şi nedepuse sau depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv a penalităţilor de întârziere, se face pe bază de dispoziţie emisă de către conducătorul unităţii trimiţătoare, la propunerea compartimentului financiar-contabil al unităţii care a acordat avansul în valută, indiferent de unitatea la care este încadrat în muncă titularul de avans.

CAPITOLUL VI Dispoziţii finale

Art. 15

(1) De drepturile stabilite prin prezenta hotărâre beneficiază şi personalul care participă la unele acţiuni organizate de către partenerii externi, dar numai în măsura în care, din documentele primite sau din înţelegerile încheiate, rezultă că partenerii în cauză nu suportă integral cheltuielile de deplasare.

(2) În astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unităţi trimiţătoare, personalul menţionat la alin. (1) poate să beneficieze şi de:

a) indemnizaţie de delegare diurnă şi cazare în valută, pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de destinaţie, respectiv până la data preluării personalului de către organizaţiile sau partenerii externi, precum şi pe timpul revenirii în ţară, în funcţie de orarele mijloacelor de transport;

b) diferenţa de diurnă în valută, dacă sumele acordate de către organizaţiile sau partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul, potrivit categoriei în care se încadrează.

modificat de: HG 582/2015

Art. 16

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi personalului din regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplasează temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a acţiunilor menţionate la art. 1.

(2) Drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate de către Preşedinţie, organele autorităţii legislative, judecătoreşti şi de alte organe ale autorităţii publice, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementări proprii, aprobate potrivit legii.

Art. 17

(1) Se recomandă agenţilor economici, alţii decât cei prevăzuţi la art. 16 alin. (1), precum şi fundaţiilor, asociaţiilor şi altora asemenea, să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărâri.

(2) În situaţia în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă drepturi superioare, cheltuielile efectuate cu această destinaţie, care se au în vedere la calcularea profitului impozabil, nu pot depăşi pe cele cuvenite personalului respectiv, în limitele şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art. 18

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19

În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea, evidenţa şi controlul sumelor puse la dispoziţia personalului care se deplasează în interesul serviciului pe teritoriul României.

Art. 20

Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 iulie 1995. Cu aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993, republicată, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

***

ANEXĂ[3][4][5] (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995)

Nr. crt.ŢaraValutaIndemnizaţie de deplasare
categoria Icategoria II
diurnaindemnizaţie de cazarediurnaindemnizaţie de cazare
0123456
1AfganistanUSD120180150360
2Africa de Sud (Republica)USD3811060220
3Albaniaeuro3210051200
4AlgeriaUSD3215051300
5Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord)euro3515056300
6AngolaUSD3214051280
7Antigua şi BarbudaUSD3210051200
8AntileUSD3210051200
9Arabia SaudităUSD3811060220
10ArgentinaUSD3211051220
11ArmeniaUSD3814060280
12AustraliaUSD3816060320
13Austriaeuro3515056300
14AzerbaidjanUSD3812060240
15BahamasUSD3210051200
16BahrainUSD3210051200
17BangladeshUSD3210051200
18BelarusUSD3811060220
19Belgiaeuro3515056300
20BeninUSD3210051200
21BirmaniaUSD3210051200
22BoliviaUSD3212051240
23BotswanaUSD3210051200
24Bosnia şi Herzegovinaeuro3210051200
25BraziliaUSD3212051240
26Bulgariaeuro3210051200
27Burkina FasoUSD3210051200
28BurundiUSD3212051240
29CambodgiaUSD3210051200
30CamerunUSD3210051200
31CanadaUSD3815060300
32Capul VerdeUSD3210051200
33Cehia (Republica)euro3515056300
34Centrafricană (Republica)USD3210051200
35ChileUSD3212051240
36Chineză (Republica Populară)USD3814060280
37CiadUSD3210051200
38Ciprueuro3515056300
39Coasta de FildeşUSD3210051200
40ColumbiaUSD3210051200
41CongoUSD3210051200
42Coreea de SudUSD3818060360
43Coreea (RPD)euro3012048240
44Costa RicaUSD3211051220
45Croaţiaeuro3210051200
46Cubaeuro3212051240
47Danemarcaeuro3515056300
48DjiboutiUSD3210051200
49Dominicană (Republica)USD3211051220
50EcuadorUSD3211051220
51EgiptUSD3210051200
52Elveţiaeuro3815060300
53Emiratele Arabe UniteUSD3810060200
54Estoniaeuro3515056300
55EtiopiaUSD3211051220
56FijiUSD3812060240
57FilipineUSD3210051200
58Finlandaeuro3515056300
59Franţaeuro3515056300
60GabonUSD3210051200
61GambiaUSD3210051200
62GeorgiaUSD3816060320
63Germaniaeuro3515056300
64GhanaUSD3210051200
65Greciaeuro3515056300
66GuatemalaUSD3210051200
67GuineeaUSD3210051200
68Guineea-BissauUSD3210051200
69Guineea EcuatorialăUSD3210051200
70GuyanaUSD3210051200
71HaitiUSD3211051220
72HondurasUSD3210051200
73Hong KongUSD5325085500
74IndiaUSD3210051200
75IndoneziaUSD3810060200
76IordaniaUSD3810060200
77IrakUSD608096160
78IranUSD3810060200
79Irlandaeuro3515056300
80Islandaeuro3513056260
81IsraelUSD3812060240
82Italiaeuro3515056300
83JamaicaUSD3211051220
84JaponiaUSD5325084500
85KazahstanUSD3810060200
86KenyaUSD3210051200
87KârgâzstanUSD3810060200
88KuwaitUSD3815060300
89LaosUSD3210051200
90LesothoUSD3210051200
91Letoniaeuro3515056300
92LibanUSD3810060200
93LiberiaUSD3210051200
94LibiaUSD3813060260
95Lituaniaeuro3515056300
96Luxemburgeuro3515056300
97Macedoniaeuro3210051200
98MadagascarUSD3210051200
99MalaysiaUSD3211051220
100MaliUSD3210051200
101Maltaeuro3515056300
102MarocUSD3212051240
103MauritaniaUSD3210051200
104MauritiusUSD3211051220
105MexicUSD3811060220
106MoldovaUSD3810060200
107MongoliaUSD3811060220
108MozambicUSD3210051200
109Muntenegrueuro3210051200
110MyanmarUSD3210051200
111NamibiaUSD3210051200
112NepalUSD3211051220
113NicaraguaUSD3211051220
114NigerUSD3211051220
115NigeriaUSD3216051320
116Norvegiaeuro3515056300
117Noua ZeelandăUSD3816060320
118Olandaeuro3515056300
119OmanUSD3810060200
120PakistanUSD3214051280
121PanamaUSD3211051220
122Papua-Noua GuineeUSD3210051200
123ParaguayUSD3210051200
124PeruUSD3211051220
125Poloniaeuro3515056300
126Portugaliaeuro3515056300
127QatarUSD3814060280
128RwandaUSD3210051200
129Federaţia RusăUSD4714075280
130SalvadorUSD3210051200
131Sao Tome şi PrincipeUSD3210051200
132San Marinoeuro3515056300
133SenegalUSD3210051200
134Serbiaeuro3210051200
135Sierra LeoneUSD3210051200
136SingaporeUSD3815060300
137SiriaUSD3810060200
138Slovaciaeuro3515056300
139Sloveniaeuro3515056300
140SomaliaUSD3210051200
141Spaniaeuro3515056300
142Sri LankaUSD3811060220
143S.U.A.USD5321084420
144SudanUSD3211051220
145Suediaeuro3515056300
146SurinamUSD3211051220
147TadjikistanUSD3810060200
148TanzaniaUSD3210051200
149TaiwanUSD3811060220
150ThailandaUSD3810060200
151TogoUSD3210051200
152TunisiaUSD3210051200
153TurciaUSD3814060280
154TurkmenistanUSD3811060220
155UcrainaUSD3815060300
156UgandaUSD3210051200
157Ungariaeuro3515056300
158UruguayUSD3210051200
159UzbekistanUSD3810060200
160Vaticaneuro3515056300
161VenezuelaUSD3213051260
162VietnamUSD3212051240
163YemenUSD3811060220
164ZairUSD3210051200
165ZambiaUSD3210051200
166ZimbabweUSD3212051240

Încadrarea personalului în categorii de indemnizaţie de deplasare

În categoria a II-a se încadrează: viceprim-miniştrii, miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, înalţii reprezentanţi ai prim-ministrului, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, şefii reprezentanţelor diplomatice ale României, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, locţiitorii şefului Statului Major General şi directorul Statului Major General, şeful Corpului de control şi inspecţie, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, şeful Statului Major al Forţelor Navale, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii.

Pentru prim-ministrul diurna se majorează cu 50%.

În categoria I se încadrează restul personalului.

NOTĂ: Prim-ministru, miniştrii, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea.

A. Nivelul diurnelor si al plafoanelor de cazare 

 TaraValutaCategoriile de diurnaPlafoanele de cazare
IIIAB
 Afganistan$120150180360
 Africa de Sud$3860110220
 Albaniaeuro3251100200
 Algeria$3251150300
 Angliaeuro3556150300
 Angola$3251140280
 Antigua si Barbuda$3251100200
 Antile$325 1100200
 Arabia Saudită$3860110220
 Argentina$3251110220
 Armenia$3860140280
 Australia$3860160320
 Austriaeuro3556150300
 Azerbaidjan$3860120240
 Bahamas$3251100200
 Bahrain$3251100200
 Bangladesh$3251100200
 Belarus$3860110220
 Belgiaeuro3556150300
 Benin$3251100200
 Bolivia$3251120240
 Botswana$3251100200
 Bosnia si Herţegovinaeuro3251100200
 Brazilia$3251120240
 Bulgariaeuro3251100200
 Burkina Faso$3251100200
 Burundi$3251120240
 Cambodgia$3251100200
 Camerun$3251100200
 Canada$3860150300
 Capul Verde$3251100200
 Cehiaeuro3556150300
 Central africană (Republica)$3251100200
 Chile$3251120240
 Chineza (Republica Populara)$3860140280
 Ciad$3251100200
 Ciprueuro3556150300
 Coasta de Fildeş$3251100200
 Columbia$3251100200
 Congo$3251100200
 Coreea (Republica)$3860180360
 Coreeana (Republica Populara Democrata)$3048120240
 Costa Rica$3251110220
 Croaţia$3251100200
 Cubaeuro3251120240
 Danemarcaeuro3556150300
 Djibouti$3251100200
 Dominicana (Republica)$3251110220
 Ecuador$3251110220
 Egipt$3251100200
 Elveţiaeuro3860150300
 Emiratele Arabe Unite$3860100200
 Estoniaeuro3556150300
 Etiopia$3251110220
 Fiji$3860120240
 Filipine$3251100200
 Finlandaeuro3556150300
 Franţaeuro3556150300
 Gabon$3251100200
 Gambia$3251100200
 Georgia$3860160320
 Germaniaeuro3556150300
 Ghana$3251100200
 Greciaeuro3556150300
 Guatemala$3251100200
 Guineea$325155110
 Guineea-Bissau$3251100200
 Guineea Ecuatoriala$3251100200
 Guyana$3251100200
 Haiti$3251110220
 Honduras$3251100200
 Hong Kong$5385250500
 India$3251100200
 Indonezia$3860100200
 Iordania$3860100200
 Irak$609680160
 Iran$3860100200
 Irlandaeuro3556150300
 Islanda$31504590
 Israel$304885170
 Italiaeuro3556150300
 Serbia şi Muntenegrueuro3251100200
 Jamaica$3251110220
 Japonia$5384250500
 Kazahstan$3860100200
 Kenya$264260120
 Kirgistan$223560120
 Kuwait$3860150300
 Laos$3251100200
 Lesotho$3251100200
 Letoniaeuro3556150300
 Liban$3860100200
 Liberia$3251100200
 Libia$3860130260
 Lituaniaeuro3556150300
 Luxemburgeuro3556150300
 Macedonia (fosta Republica Iugoslava a Macedoniei)euro3251100200
 Madagascar$3251100200
 Malaysia$3251110220
 Mali$3251100200
 Maltaeuro3556150300
 Maroc$3251120240
 Mauritania$3251100200
 Mauritius$3251110220
 Mexic$3860110220
 Moldova$3860100200
 Mongolia$3860110220
 Mozambic$3251100200
 Myanmar$3251100200
 Namibia$3251100200
 Nepal$3251110220
 Nicaragua$3251110220
 Niger$3251110220
 Nigeria$3251160320
 Norvegiaeuro3556150300
 Noua Zeelandă$3860160320
 Olandaeuro3556150300
 Oman$3860100200
 Pakistan$3251140180
 Panama$3251110220
 Papua-Noua Guinee$3251100200
 Paraguay$3251100200
 Peru$3251110220
 Poloniaeuro3556150300
 Portugaliaeuro3556150300
 Qatar$3860100200
 Rwanda$3251100200
 Rusa (Federaţia)$4775140280
 Salvador$3251100200
 Sao Tome si Principe$3251100200
 Senegal$3251100200
 Sierra Leone$3251100200
 Singapore$3860150300
 Siria$3860100200
 Slovaciaeuro3556150300
 Sloveniaeuro3556150300
 Somalia$3251100200
 Spaniaeuro3556150300
 Sri Lanka$3860110220
 S.U.A.$5384210420
 Sudan$3251110220
 Suediaeuro3556150300
 Surinam$3251110220
 Tadjikistan$3860100200
 Tanzania$3251100200
 Taiwan$3860110220
 Thailanda$3860100200
 Togo$3251100200
 Tunisia$3251100200
 Turcia$3860140280
 Turkmenistan$3860110220
 Ucraina$3860150300
 Uganda$3251100200
 Ungariaeuro3556150300
 Uruguay$3251100200
 Uzbekistan$3860100200
 Venezuela$3251130260
 Vietnam (Republica Socialista)$3251120240
 Yemen$3860110220
 Zair$3251100200
 Zambia$3251100200
 Zimbabwe$3251120240
 Vaticaneuro3556150300
 San Marinoeuro3556150300

B. Încadrarea personalului în categorii de diurnă şi plafoane de cazare

I. Categorii de diurnă

În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: viceprim-miniştrii, miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, înalţii reprezentanţi ai prim-ministrului, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, locţiitorii şefului Statului Major General şi directorul Statului Major General, şeful Corpului de control şi inspecţie, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, şeful Statului Major al Forţelor Navale, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii, emisarul special pe lângă coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat, secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora prin acte normative, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul Capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, prim-locţiitorul şi locţiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al Ministerului Apărării Naţionale, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Trupelor de Uscat, şeful Statului Major al Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, şeful Statului Major al Marinei Militare, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii, emisarul special pe lângă coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.

Pentru primul-ministru diurna se majorează cu 50%.

În categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului.

II. Plafoane de cazare

Plafonul A (coeficient 1,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de diurnă.

Plafonul B (coeficient 2,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-a de diurnă.

NOTĂ:

a) Primul-ministru, miniştrii, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurnă în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea.

b) Personalul care asigură protecţia nemijlocită a demnitarilor, în funcţie de importanţa misiunii şi de situaţia concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de acelaşi plafon de cazare ca şi persoana căreia îi asigură protecţia.

———————-

Note de subsol:

[1]: A se vedea articolul nr. 13 al Ordonanţei de urgenţă nr. 4/2009.

[2]: A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.630/2009.

[3]: Conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) ale Legii nr. 118/2010, se reduce cu 25% cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevăzute în această hotărâre.

[4]: A se vedea articolul 10 al Legii nr. 285/2010, care aduce majorări cu 15% mai mari faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010 pentru salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevăzute în această hotărâre.

[5]: A se vedea OUG nr. 19/2012, care majorează cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută şi alte drepturi în valută şi în lei ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar în două etape:

– cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012

– cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012

6 COMENTARII

  1. […] Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: […]