MFP a publicat Proiectul noului Cod fiscal

157

ACTUALIZARE 12 februarie 2015: NOUL Cod fiscal | PROIECT LEGE 18.02.2015

ACTUALIZARE 12 iulie 2014: 20140712-proiectul-noului-cod-fiscal-varianta-actualizata-data-11-iulie-2014

Luni 30 iunie 2014 Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul Noului Cod Fiscal. Noul cod fiscal va avea 12 titluri si 509 articole. Proiectul prevede ca va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, dacă în text codului nu se prevede altfel.

Proiectul noului Cod fiscal – publicat în data de 30 iunie 2014 – ProiectCodFiscal-30062014 [PDF, 516 pagini]

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul I – Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal – 01TITLULI

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul II – Impozitul pe profit – 02TITLULII

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – 03TITLULIII

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul IV – Impozitul specific unor activităţi – 04TITLULIV

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul V – Impozitul pe venit – 05TITLULV

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul VI – Contribuţii sociale obligatorii – 06TitlulVI

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul VII – Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România – 07TitlulVII

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul VIII – Taxa pe valoarea adăugată – 08TITLULVIII

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul IX – Accize şi alte taxe speciale – 09TitlulIX

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul X – Impozite şi taxe locale – 10TITLULX

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul XI – Impozitul pe construcţii – 11TITLULXI

Proiectul noului Cod fiscal -Titlul XII – Dispoziţii finale – 12TITLULXII

Potrivit proiectului, Noul Cod fiscal va reglementa următoarele impozite și taxe:

  1. impozitul pe profit;
  2. impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
  3. impozitul specific unor activităţi;
  4. impozitul pe venit;
  5. impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;
  6. impozitul pe reprezentanţe;
  7. taxa pe valoarea adăugată;
  8. accizele;
  9. impozitele şi taxele locale;
  10. impozitul pe construcţii.

De asemenea, Noul Cod Fiscal va reglementa și următoarele contribuţii sociale:
a) contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
c) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
d) contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj;
e) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat;
f) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare.

- Publicitate -

6 COMENTARII