CE: Notele explicative TVA privind locul de prestare a serviciilor telecom, radio-TV și serviciilor electronice, reguli aplicabile din 2015

170

Comisia Europeană a publicat Notele explicative referitoare la modificările TVA în Uniunea Europeană în ceea ce privește locul de prestare a serviciilor de telecomunicații, a serviciilor de radiodifuziune și televiziune și a serviciilor electronice, care intră în vigoare în 2015, versiunile în 23 de limbi, inclusiv în limba română. Prima versiune, în limba engleză, a fost publicată în aprilie 2014.

Scopul notelor explicative este de a oferi o mai bună înțelegere a legislației Uniunii Europene privind taxa pe valoare adăugată. Ele au fost pregătite de serviciile Comisiei și, așa cum este indicat în declinarea responsabilității, pe prima pagină, nu au caracter obligatoriu. Aceste note explicative nu sunt exhaustive. Asta înseamnă că, deși ele furnizează o mulțime de informații detaliate, există elemente care nu sunt incluse în acest document.

Obiectivul acestor note explicative este de a oferi o mai bună înțelegere a legislației adoptate la nivelul Uniunii Europene și, în acest caz, în principal, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1042/2013 al Consiliului din 7 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește locul prestării serviciilor. Publicate cu aproape nouă luni înainte de data la care noile norme privind locul de prestare a serviciilor de telecomunicații, a serviciilor de radiodifuziune și televiziune și a serviciilor electronice vor începe să fie aplicate, care este 1 ianuarie 2015, se așteaptă ca notele explicative să permită statelor membre și întreprinderilor să se pregătească mai bine și să se adapteze din timp viitoarelor modificări și asta într-un mod mai uniform.

CUPRINS pe capitole
1. ELEMENTE CHEIE ALE MODIFICĂRILOR TVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, CE INTRĂ ÎN VIGOARE ÎN 2015…………….14
2. TELECOMUNICAȚII, SERVICII DE RADIODIFUZIUNE ȘI DE TELEVIZIUNE ȘI SERVICII ELECTRONICE (ARTICOLELE 6A, 6B, 7 ȘI ANEXA I)
3. SERVICII ELECTRONICE ȘI DE TELEFONIE OFERITE PRIN INTERNET ȘI PRESTATE DE UN INTERMEDIAR (ARTICOLUL 9A) …………23
5. STATUTUL CLIENTULUI CARE NU ÎȘI COMUNICĂ NUMĂRUL DE IDENTIFICARE ÎN SCOPURI DE TVA (ARTICOLUL 18) ……………….48
6. CLIENT STABILIT SAU CU DOMICILIUL ÎN MAI MULTE ȚĂRI (ARTICOLUL 24)……………………………53
7. PREZUMȚII PENTRU LOCUL ÎN CARE SE GĂSEȘTE CLIENTUL (ARTICOLELE 24A ȘI 24B)…………………………………..55
8. RĂSTURNAREA PREZUMȚIILOR (ARTICOLUL 24D)……………………………….65
9. ELEMENTE DE PROBĂ PENTRU IDENTIFICAREA LOCULUI ÎN CARE SE GĂSEȘTE CLIENTUL ȘI RĂSTURNAREA PREZUMȚIILOR (ARTICOLUL 24F) …………………70
10. PRESTĂRI LA HOTELURI ȘI LOCAȚII SIMILARE (ARTICOLUL 31C) ………77
11. FURNIZAREA DE BILETE DE CĂTRE UN INTERMEDIAR (ARTICOLUL 33A)…………………………….78
12. MĂSURI TRANZITORII (ARTICOLUL 2 DIN REGULAMENTUL 13. DISPOZIȚII JURIDICE APLICABILE ………………………..85

Referinţe:
2014-note-explicative-TVA-2015-serv-electronice

- Publicitate -