ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna septembrie 2014  Ghidul fiscal al persoanelor care realizează venituri din profesii libere din România.

Veniturile din profesii libere, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, sunt venituri din activităţi independente și cuprind veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

ghid_profesii_libere_2014GHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN PROFESII LIBERE DIN ROMÂNIA – CFNET-09-2014-GHID-ANAF-profesii_libere

CUPRINS GHID
1. Definiţii – 3
2. Înregistrarea fiscală – 3
2.1. Modificări ulterioare înregistrării fiscale – 3
3. Depunerea declaraţiei privind venitul estimat – 4
4. Stabilirea plăţilor anticipate de impozit – 4
5. Stabilirea venitului net anual din activităţi independente – 4
6. Depunerea declaraţiei privind venitul realizat – 5
7. Impozitul anual datorat – 5
8. Obligaţii în cazul asocierilor fără personalitate juridică – 5
8.1. Dispoziţii generale – 5
8.2. Depunerea declaraţiei privind venitul estimat – 5
8.3. Depunerea declaraţiei privind venitul realizat – 6
9. Contribuţii sociale obligatorii – 7
9.1. Contribuţiile de asigurări sociale – 7
9.2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate – 7
9.3. Excepţii – 8
10. Taxa pe valoare adăugată – 8
11. Sancţiuni – 9
12. Îndeplinirea obligaţiilor de plată – 9
13. Informaţii suplimentare – 10

- Publicitate -

1 COMENTARIU

  1. […] fiscale ale PFA, persoanelor fizice care realizează venituri comerciale în România | 2014 GHID ANAF: Obligațiile fiscale ale profesiilor libere din România | 2014 GHID ANAF: Obligațiile persoanelor care realizează venituri din închirierea bunurilor | 2014 […]