ANAF – Direcţia generală de servicii pentru contribuabili a publicat online în luna septembrie 2014  Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri comerciale în România.

Veniturile comerciale sunt venituri din activităţi independente şi cuprind veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi din practicarea unei meserii.

Activitate economică reprezintă o activitate agricolă, industrială, comercială, desfăşurată pentru obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori determinabili, în scopul obţinerii unui profit.

GHID_CONTRIBUABILI_ACTIV_COMEGHIDUL FISCAL AL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE CARE REALIZEAZĂ  VENITURI COMERCIALE DIN ROMÂNIA – CFNET-09-2014-GHID-ANAF-PFA-activitati-comerciale

CUPRINS GHID FISCAL PFA
1. Definiţii – 3
2. Înregistrarea fiscală – 3
3. Depunerea declaraţiei privind venitul estimat – 4
4. Stabilirea plăţilor anticipate de impozit – 4
5. Stabilirea venitului net anual din activităţi independente – 5
6. Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit – 5
7. Stabilirea venitului net anual în sistem real, registre contabile – 6
8. Contribuţiile sociale obligatorii – 6
8.1. Contribuţiile de asigurări sociale – 6
8.2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate – 7
8.3. Excepţii – 7
9. Declaraţia privind venitul realizat – 7
10. Impozitul anual datorat – 8
11. Obligaţii în cazul asocierilor fără personalitate juridică (întreprinderilor familiale) – 8
11.1. Dispoziţii generale – 8
11.2. Depunerea declaraţiei privind venitul estimat – 8
11.3. Depunerea declaraţiei privind venitul realizat – 9
12. Taxa pe valoare adăugată – 9
13 Îndeplinirea obligaţiilor de plată – 11
14. Aparate de marcat electronice fiscale – 11
15. Contravenţii/Sancţiuni – 11
16. Informaţii suplimentare – 12

- Publicitate -

1 COMENTARIU