MFP: Completarea OUG 146/2002 – Operațiuni prin Trezoreria statului | PROIECT OUG

85

Joi, 25 septembrie 2014, Ministerul Finantelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.

Prin proiectul de ordonanta de urgenta se crează cadrul legal care permite Trezoreriei Statului sa ofere tuturor instituţiilor publice servicii de acceptare de plăţi electronice cu carduri de plată, cu condiţia autorizării în acest scop de către sistemele Mastercard, VISA sau alte sisteme similare, precizează MFP în nota de fundamentare.

Potrivit MFP costurile reprezentand comisioane vor fi suportate integral din bugetul de stat.
Plata prin card nu va genera costuri pentru institutiile publice care vor incasa venituri bugetare (unitati administrativ-teritoriale; institutii publice fianantate integral/partial din venituri; bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul fondulului national unic de asigurari de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj).

MFP apreciează că aceste comisioane sunt destul de ridicate.
„In prezent, comisioanele interbancare reprezentand plăţile realizate între băncile acceptante şi băncile emitente pentru tranzacţiile care presupun utilizarea cardurilor de plată se situeaza la niveluri destul de ridicate şi prezintă următoarele valori: 0,5% + 2,50 lei (0,58 euro) pentru tranzacţiile ATM, în care comisionul este plătit de banca emitentă băncii acceptante (proprietara ATM-ului), şi 1,00 % (standard), 1,50 % (e-commerce) şi 0,7% (petrol) pentru tranzacţiile POS, în care comisionul este plătit de banca acceptantă băncii emitente. Aceste comisioane, in cazul sumelor achitate catre comercianti, sunt recuperate de catre bancile acceptante de la beneficiarii sumelor.”

Comisioanele sunt limitate cumulat la maxim 0.3% pe tranzactie.
Prin proiectul de ordonanta de urgenta, pentru operatiunile de plati cu cardul efectuate catre bugetul general consolidat prin Trezoreria Statului, in calitate de institutie acceptanta, comisioanele solicitate de bancile emitente de carduri, inclusiv comisioanele solicitate de sistemele de plati ( Mastercard, Visa, etc.) sunt limitate cumulat la maxim 0.3% pe tranzactie.
Noul sistem de plata oferit de Trezoreria Statului va determina limitarea platilor in numerar, va contribui la combaterea evaziunii fiscale si imbunatatirea colectarii veniturilor bugetare oferind, in acelasi timp, contribuabililor posibilitatea achitarii obligaţiilor fiscale prin intermediul unor modalităţi moderne de plată si fara costuri suplimentare a obligatiilor bugetare.

Noul sistem de plata reglementat de prezenta ordonanta de urgenta necesita o perioada de implementare estimata intre 6 si 12 luni.

În nota de fundamentare MFP precizează că proiectul de act normativ face parte din procesul de modernizare a relaţiei dintre Ministerul Finanţelor Publice şi contribuabili, iar neadoptarea acestuia ar putea conduce la întârzierea anumitor procese de modernizare a altor servicii şi produse oferite de administraţia fiscală. De asemenea, neadoptarea acestui act normativ ar putea conduce şi la întârzierea dezvoltării unor aplicaţii informatice moderne, care ar oferi contribuabililor şi alte modalităţi de achitare a obligaţiilor bugetare cu costuri mult mai mici, fără să fie necesară deplasarea acestora la sediile unităţilor Trezoreriei Statului sau ale instituţiilor de credit, conducând implicit la reducerea timpului alocat de contribuabili pentru plata obligaţiilor bugetare.

Documente anexate:
Proiect Ordonanţă de urgenţă – publicat în data de 25.09.2014
Notă de fundamentare

- Publicitate -

2 COMENTARII