Curtea de Conturi: Standarde specifice auditului public extern

592

Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi functionarea Curtii de Conturi, republicată, stipulează că functia de control a Curtii de Conturi se realizează prin proceduri de audit public extern prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu standardele de audit internationale general acceptate.

Standardele de audit sunt definite de Legea nr. 94/1992 ca fiind: setul de concepte, principii directoare, proceduri şi metode pe baza cărora auditorul public extern determină ansamblul etapelor şi procedurilor de verificare care să permită atingerea obiectivului fixat.

Standardele de audit ale Curtii de Conturi definesc principiile de bază şi stabilesc un cadru unitar de aplicare a procedurilor şi metodelor folosite în activitatea de audit pentru asigurarea calitătii acesteia.

Standardele de audit au fost elaborate în 2011, având în vedere:
• standardele de audit ale Organizatiei Internationale a Institutiilor Supreme de Audit (INTOSAI);
• standardele de audit ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);
• liniile directoare europene pentru implementarea standardelor de audit ale INTOSAI;
• aplicarea celor mai bune practici de audit.

Exercitarea activităţilor specifice de control, audit financiar şi audit al performanţei se realizează pe baza procedurilor de audit public extern cuprinse în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi şi în standardele proprii de audit, detaliate în manualele de audit, elaborate şi aprobate de Curtea de Conturi.

Astfel, standardele proprii de audit ale Curţii de Conturi definesc principiile de bază şi stabilesc un cadru unitar de aplicare a procedurilor şi a metodelor utilizate în desfăşurarea auditului public extern, cu scopul de a asigura calitatea activităţii.

Standardele de audit ale Curții de Conturi  au fost structurate în patru categorii de standarde, în funcție de activitățile de  audit pe care le desfăşoară Curtea de Conturi, respectiv:
PARTEA I STANDARDELE GENERALE DE AUDIT
PARTEA a II-a STANDARDELE SPECIFICE AUDITULUI FINANCIAR
PARTEA a III-a STANDARDELE SPECIFICE AUDITULUI PERFORMANȚEI
PARTEA a IV-a STANDARDELE SPECIFICE AUDITULUI DE CONFORMITATE

Documente anexate:
STANDARDE DE AUDIT 2014 – document integral

- Publicitate -