În data de 2 octombrie 2014, CEJ a deliberat în acest caz, care privește o societate din Italia, Fonderie 2A (numită în continuare “Societatea”), care expedia materii prime din Italia în Franța, în vederea transformării de către un terț în produse finite și care erau ulterior expediate/vândute de către Societate clientului său francez. Pentru serviciile de lucrări asupra bunurilor mobile corporale achiziționate, Societatea a primit facturi cu TVA din Franța, pe care a solicitat-o la rambursare în baza Directivei Europene.

Organele fiscale competente din Franța au considerat, însă, că locul livrărilor de bunuri efectuate de către Societate era în Franța și, prin urmare, i-au respins cererea de rambursare a TVA, considerând că restituirea taxei trebuia solicitată prin intermediul decontului de TVA francez. Întrucât contribuabilul nu a fost de acord cu această abordare, CEJ a fost întrebată dacă vânzarea de bunuri expediate dintr-un Stat Membru în alt Stat Membru și prelucrate în țara de destinație (în beneficiul vânzătorului, conform cerințelor cumpărătorului, anterior expedierii lor la sediul clientului), se califică drept o livrare intracomunitară de bunuri sau o livrare locală de bunuri.

CEJ a decis că locul acestor livrări de bunuri este în Statul Membru în care bunurile sunt prelucrate, respectiv acolo unde acestea devin conforme prevederilor contractuale aferente, pentru a fi livrate clientului. Astfel, această decizie confirmă, în mod implicit, faptul că, în astfel de condiții, furnizorul efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri asimilată, urmată de o livrare locală de bunuri, ambele impozabile în țara de destinație a bunurilor.

[Comentarii KPMG]: Decizia emisă de către CEJ în acest caz ar trebui avută în vedere de către contribuabilii care desfășoară operațiuni similare, pentru a determina în ce măsură ar avea obligația înregistrării în scopuri de TVA în Statul Membru în care bunurile sunt prelucrate și care ar fi obligațiile declarative/de plată existente în Statul Membru respectiv.

Decizia CJUE cauza C-446/13 integrala

- publicitate -