2015-02-27 – Publicat in M.Of. nr. 149 din 27.2.2015

ORDIN nr. 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1.

- publicitate -

Se aprobă procedura de sigilare a unităţii operatorului economic pe perioada de suspendare a activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2.

(1) în cazul în care organele de control abilitate dispun măsura suspendării activităţii operatorului economic în punctul de lucru, potrivit legii, acestea procedează şi la sigilarea unităţii.

(2) Dacă sigilarea unităţii operatorului economic nu poate fi realizată la data constatării faptei, organele de control încheie un proces-verbal în care se descriu fapta şi împrejurările care nu au permis aplicarea imediată a măsurii suspendării, respectiv sigilării.

(3) Sancţiunile contravenţionale în cazurile menţionate la alin. (2) se aplică în termen de 24 de ore de la data constatării faptei.

Art. 3.

În situaţiile în care sigilarea unităţii operatorului economic nu poate fi realizată în mod practic, organele de control dispun suspendarea activităţii şi menţionează în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor împrejurările care fac imposibilă aplicarea măsurii sigilării.

Art. 4.

(1) În momentul sigilării/desigilării unităţii operatorului economic, organele de control încheie un proces – verbal de sigilare/desigilare.

(2) Sigilarea vizează toate căile de acces destinate intrării clienţilor în incinta unităţii operatorului economic.

Art. 5.

(1) Concomitent cu sigilarea unităţii, organele de control afişează la loc vizibil un anunţ referitor la suspendarea activităţii operatorului economic.

(2) De regulă, anunţul prevăzut la alin. (1) este afişat din interiorul unităţii pe geamurile tuturor uşilor de acces destinate intrării clienţilor sau pe geamul ferestrelor, după caz, în aşa fel încât să fie vizibil din exterior.

(3) Anunţul prevăzut la alin. (1) este tipărit cu litere de tipar de minimum 10 cm şi are următorul conţinut:

ACTIVITATE SUSPENDATĂ DE (Denumire instituţie/ Structură) PENTRU NEEMITEREA BONURILOR FISCALE

Art. 6.

(1) Desigilarea unităţii operatorului economic poate avea loc în următoarele situaţii:

  1. a) împlinirea termenului pentru care a fost dispusă suspendarea unităţii;
  2. b) în baza unei hotărâri judecătoreşti executorii;
  3. c) transferul mărfurilor sau bunurilor din incintă;
  4. d) schimbarea proprietarului sau utilizatorului (chiriaş, comodatar) spaţiului în care se află unitatea;
  5. e) lucrări de reparaţii urgente în incinta unităţii.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) — e) contravenientul are obligaţia de a solicita în scris organului de control care a dispus sigilarea unităţii desigilarea acesteia, ataşând totodată înscrisuri doveditoare.

(3) Desigilarea se realizează în maximum 5 zile de la primirea solicitării.

(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) termenul pentru care a fost dispusă perioada de desigilare nu poate depăşi 2 zile. După realizarea scopului pentru care a fost solicitată desigilarea, unitatea este resigilată până la împlinirea termenului pentru care s-a dispus măsura suspendării activităţii operatorului economic în punctul de lucru.

(5) Operatorul economic poate face solicitarea prevăzută la alin. (1) lit. c) o singură dată pe toată perioada pentru care a fost dispusă măsura suspendării activităţii în punctul de lucru.

Art. 7.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov