MFP: NOUL Cod de Procedură Fiscală – versiunea aprobată de GUVERN

251

Vineri, 27 martie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a publicat online pe mfinante.ro proiectul de LEGE privind Codul de procedură fiscală, versiunea din 25.03.2015, data aprobării în ședința de Guvern. Proiectul de LEGE va fi supus dezbaterii parlamentare.

Documente anexate:
Proiectul de LEGE 25-03-2015 .PDF | .DOC
Expunerea de motive .PDF .DOC

NOUL Cod de procedură fiscală (proiect) conține 354 articole, grupate în 12 titluri, și 2 anexe. Cuprinsul pe titluri:
Titlul I – Dispoziţii generale
Titlul II – Raportul juridic fiscal
Titlul III – Dispoziţii procedurale generale
Titlul IV – Înregistrarea fiscală
Titlul V – Stabilirea creanţelor fiscale
Titlul VI – Controlul fiscal
Titlul VII – Colectarea creanţelor fiscale
Titlul VIII – Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
Titlul IX – Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri
Titlul X – Aspecte internaţionale
Titlul XI – Sancţiuni
Titlul XII – Dispoziţii tranzitorii şi finale
Anexa nr. 1 NORME DE RAPORTARE ȘI DE PRECAUȚIE PENTRU SCHIMBUL DE INFORMAȚII REFERITOARE LA CONTURILE FINANCIARE
Anexa nr. 2 NORME SUPLIMENTARE DE RAPORTARE ȘI DE PRECAUȚIE PENTRU SCHIMBUL DE INFORMAȚII REFERITOARE LA CONTURILE FINANCIARE

 

- Publicitate -

2 COMENTARII