ANAF: Concurs pentru ocuparea a 159 de posturi de inspectori antifraudă

714

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat organizarea unui concurs pentru ocuparea unui numar de 159 de posturi de inspectori antifraudă (DGAF). Inscrierile se mai pot eefectua până pe 6 mai. Potrivit informațiilor publicate de ANAF, până pe 4 mai au depus dosare de înscriere peste 260 de persoane. 33 de persoane au depus dosar pe 2 locuri vacante de inspector debutant în cadrul direcției regionale Sibiu.

Candidatii isi mai pot depune dosarele de inscriere intre orele 8:30-17:00, la sediul ANAF (Directia generala a vamilor) din strada Matei Millo, nr. 13, sector 1, Bucuresti (parter, sala de sedinte).

Concursul va consta in trei etape:

 • selectia dosarelor de inscriere;
 • proba scrisa (teste-grila) – 23 mai;
 • interviul.

Lista posturilor vacante de la DGAF –  PDF, Bibliografia de concurs – PDF.

Condiții generale, de vechime și specifice

Conditiile generale pentru participarea la concurs sunt, potrivit Regulamentului aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 677/2013, cele prevazute in Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, și anume:

 • au cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 • cunosc limba romana (scris si vorbit);
 • au cel putin 18 ani impliniti;
 • au capacitate deplina de exercitiu;
 • au o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
 • indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
 • indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
 • n-au fost condamnati pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • n-au fost destituiti dintr-o functie publica sau nu le-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii sapte ani;
 • n-au desfasurat activitate de politie politica.

In afara de conditiile generale, candidatii mai trebuie sa aiba si vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa cum urmeaza:

 • pentru functia publica specifica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior: vechime de noua ani;
 • pentru functia publica specifica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal: vechime de cinci ani;
 • pentru functia publica specifica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent: vechime de un an;
 • pentru functia publica specifica de executie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant, vechimea nu-i necesara.

Pe deasupra, mai trebuie indeplinite si conditiile specifice precizate in lista posturilor vacante.

Actele necesare

Dosarul de concurs al candidatilor trebuie sa contina, conform anuntului publicat de ANAF, urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere;
 • o copie a actului de identitate;
 • copia certificatului de casatorie sau a altor acte (daca numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate);
 • copia diplomei de licenta sau echivalenta;
 • copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 • copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
 • cazierul judiciar;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult trei luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • o declaratie pe propria raspundere;
 • CV-ul (pdf);
 • avizul psihologic (pdf) referitor la evaluarea psihologica complexa si avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate, eliberate cu cel mult trei luni anterior desfasurarii concursului. Lista furnizorilor de servicii psihologice autorizate poate fi gasita aici.

Documentele trebuie sa fie incluse intr-un dosar cu sina cartonat, iar copiile actelor mentionate in lista de mai sus trebuie sa fie ori legalizate, ori insotite de actele originale.

- Publicitate -