2015-05-07 – Publicat in M. Of. Partea I nr. 312

Rectificare privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015

În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:

-la art. I pct. 13 [cu referire la art. 11 alin. (1) lit. e) pct. (v) şi (vi) din actul de bază], în loc de:
„în cuantum de la”
se va citi:
„în cuantum de”;

– la art. VIII alin. (1), în loc de:
„prevăzute la art. I pct. 9, 11, 12, 13, 14, 15 şi 16”
se va citi:
„prevăzute la art. I pct. 9, 11, 12, 13 şi 14”.

- publicitate -