Senatul a respins Proiectul de Lege privind anularea CASS pentru veniturile obtinute de copii, veterani …

72

ParlamentPe 18 martie 2015, Senatul a respins proiectul  de LEGE trimis de Guvern privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane. Proiectul a fost respins întrucât nu a obținut 85 de voturi pentru, minimul de voturi necesare pentru o lege organică. Au votat Pentru 84 de senatori (PSD, Liberali+Conservatori, UDMR) și Împotrivă 34 de senatori (PNL).

Guvernul a aprobat și trimis proiectul de Lege privind anularea CASS pe 4 februarie 2015. Versiunea trimisă Parlamentului.

Senatul nu este cameră decizională. Procedura legislativă la Senat.

Proiectul de LEGE este în acest moment în dezbatere la Camera Deputatilor. Termenul (09.04.2015) pentru depunerea rapoartelor de către comisiile sesizate este depasit. Procedura legislativă Camera Deputatilor.

Categoriile de persoane pentru care se propune prin proiectul de LEGE anularea CASS – contribuţia de asigurări sociale de sănătate – datorată începând cu anul 2012 până pe 31 ianuarie 2015 (data intrării în vigoare a OG 4/2015) sunt:
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă au fost elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri, nu se anulează contribuţia;
b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care au provenit din sistemul de protecţie a copilului. Dacă au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură şi pentru cele acordate în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri, nu se anulează contribuţia;
c) soţul, soţia şi părinţii care nu au avut venituri proprii şi care se aflau în întreţinerea unei persoane asigurate, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 – 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile acordate în baza acestor legi şi pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au avut alte venituri decăt cele provenite din drepturile băneşti acordate în baza acestor legi;
e) persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia;
f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia;
g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au realizat venituri asupra cărora s-a datorat contribuţia sau au avut venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru venitul bază de calcul reprezentat de salariul minim brut pe ţară stabilit în baza art. 29632 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Dezbateri SENAT – sursa: STENOGRAMA sedintei Senatului din 18 martie 2015

Domnul Ioan Chelaru:
Punctul 2, Proiectul de lege privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice.
Din partea Guvernului României, Ion Ghizdeanu, preşedintele Comisiei Naţionale pentru Prognoză.
Poziţia iniţiatorului, vă rog, domnule preşedinte.

Domnul Ion Ghizdeanu – preşedintele Comisiei Naţionale pentru Prognoză:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Acest proiect de lege vine să îndrepte anumite necorelări din reglementările din Legea nr. 95/2006 şi se referă la anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru categorii de persoane fizice, precum şi reglementarea expresă a restituirii acestor contribuţii ce fac obiectul anulării şi care au fost plătite de eventualii contribuabili. Este, în general, vorba de tineri, de alocaţii. Problema a fost dezbătută pe larg.
Ca urmare, Guvernul, prin Ministerul Finanţelor Publice, adresează rugămintea de adoptare a acestui act normativ în forma aprobată de Guvern.
Susţinem concluziile raportului comisiei de specialitate.
Mulţumim.

Domnul Ioan Chelaru:
Mulţumim şi noi, domnule ministru.
Comisia de specialitate, domnul senator Arcaş.

Domnul Viorel Arcaş:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Membrii Comisiei de buget au analizat proiectul de lege şi avizele şi au hotărât, tot cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere, fără amendamente admise.
Amendamentele prezentate au fost analizate de comisie, însă au fost respinse şi sunt cuprinse în anexa prezentului raport.
Mulţumesc.

Domnul Ioan Chelaru:
Mulţumesc.
La dezbateri generale, dacă amendamentul respins este susţinut. (Discuţii în sală.)
Numai un pic, să văd dacă autorul amendamentului… Nu.
La dezbateri generale, domnul senator Oprea, vă rog.

Domnul Dumitru Oprea:
E un proiect de lege cel puţin ciudat din mai multe puncte de vedere şi eu nici nu… Chiar discutam înainte cu viceliderul de la PNL în ce măsură retroactivitatea asta poate să intre, oricum, pe tapet şi să producă efecte din 2012 până în 2015.
Dar de ce nu se spune direct că, prin Legea nr. 95/2006, conform art. 213 alin. (1), erau prevăzute categoriile de venituri pentru care se acordă asigurări de sănătate fără plata contribuţiei. Deci se acordă fără plata contribuţiei.
Acum, veniţi cu o inginerie şi propuneţi să se anuleze contribuţia pentru asigurări de sănătate şi aveţi grijă ca pe o mulţime de categorii, chiar de tineri, dacă au diverse venituri în agricultură, în silvicultură şi aşa mai departe, cum să le taxaţi. Mai mult, se vine la sfârşit şi se spune: anularea contribuţiei se face la cererea persoanei îndreptăţite după ce aceasta se înregistrează în evidenţa CNAS pentru a intra în categoria „asigurat fără plată”. Adică îl obligaţi să-şi ia dreptul ce înainte era prevăzut.
Şi mă surprinde şi mai mult că, la Secţiunea a 4-a, Impact financiar asupra bugetului consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), nimic. Nimic! Păi, dumneavoastră aveţi grijă şi spuneţi întotdeauna colegilor care vin cu o propunere legislativă: „Dar fişa financiară unde este?”. Şi-l întreb şi eu acum pe domnul Ghizdeanu: fişa asta, Secţiunea a 4-a – Impactul financiar, chiar nu există?
Este vorba de o reglementare care produce efecte din 2012 până în 2015. Ce tip de proiect de lege este acesta, dacă sfidează recomandările făcute pe tehnica legislativă?

Domnul Ioan Chelaru:
Mulţumesc tare mult.
Alte puncte de vedere?

Domnul Ion-Simeon Purec (de la prezidiu):
Domnul Vegh.

Domnul Ioan Chelaru:
Vă rog, domnule senator Vegh, microfonul 2.

Domnul Vegh Alexandru:
Mulţumesc, domnule preşedinte.
Stimaţi colegi,
Sigur, nu vreau să susţin neapărat amendamentul pe care l-am depus, dar totuşi consider că – şi aşa cum am avut discuţia în comisie – în viitorul Cod fiscal va trebui avut în vedere. Deci sunt anumite categorii de persoane care au venituri din dividende, sume infime şi totuşi sunt obligaţi să plătească… dividende din acele cupoane care au fost emise în urmă cu câţiva ani. Şi totuşi, sunt obligaţi să plătească acest procent al CAS-ului după salariul minim pe economie.
Nu mi se pare normal şi va trebui să se prevadă în nodul Cod fiscal ca să se plătească la valoarea reală, cât încasează omul din acele venituri, după suma respectivă să fie plătit procentul pentru sănătate.
Sigur, am înţeles că sunt anumite necorelări între Codul fiscal şi Legea nr. 95/2006, Legea sănătăţii. Şi aceste corelări trebuie efectuate.
Vă mulţumesc.

Domnul Ioan Chelaru:
Mulţumesc şi eu.
Există şi alte puncte de vedere?
Dacă nu există, declar dezbaterile generale închise.
Vot, astăzi, la ora 16.00, ca şi la proiectul precedent, unde, dintr-o eroare, am anunţat votul luni, ora 17.00. Intrăm de săptămâna viitoare pe vot în ziua de luni.
Mulţumesc.

- Publicitate -