taxe-2014În octombrie 2013, un proiect de LEGE privind prin introducerea unui impozit forfetar (modificarea și completarea Codului fiscal)  a fost aprobat de Guvern și trimis în Parlament pentru adoptare în regim de urgență. Proiectul de LEGE publicat de MFP.

Potrivit proiectul de act normativ, persoanele juridice române sunt obligate la plata impozitului forfetar dacă la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) au înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală, una din următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 4520 – „Întreţinerea şi repararea autovehiculelor”, 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 –„ Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”;
b) au realizat o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate ;
c) au ponderea veniturilor obţinute din desfăşurarea activităţilor corespunzătoare codurilor CAEN menţionate la lit.a), precum şi din desfăşurarea activităţilor menţionate la art.112^19 alin. (3), în total venituri, de peste 70%;
d) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
e) nu se află în dizolvare, potrivit legii.

Formula de calcul a impozitului foarte complicată, de exemplu: Impozit forfetar anual/unitate = 12*(s*A +z *A +t* A+m*A+v*A). Impactul bugetar nesemnificativ (creșterea veniturilor cu 11,2 milioane lei).

Încă din iulie 2013, prim-ministrul Victor Ponta și alți miniștri anunțau introducerea impozitului forfetar pentru anumite activități comerciale.
V.Ponta: TVA redusă la pâine şi impozitul forfetar, introduse prin ordonanţă simplă în această vacanţă parlamentară
M. Grapini: Impozitul forfetar va fi aplicat din 1 octombrie 2013
D.Chițoiu: Impozitul forfetar este o certitudine, va fi aplicat de la 1 iulie

În procesul de consultare, ministerul (delegat) pentru IMM-uri, Mediul de afaceri şi Turism a organizat un grup de lucru la care au participat delegaţi din cadrul asociaţiilor şi organizaţiilor patronale din domeniile vizate (Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Turism, Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc, Federaţia Industriei Hoteliere din România, Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România, Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural, Asociaţia Dealerilor Fiat, Asociaţia Dealerilor Volkswagen, Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile), reprezentanti ai CECCAR, Consiliului Naţional al Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi specialisti din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti.

Procedura de „urgență” în Parlament a durat peste 2 ani, mai exact din 12 octombrie 2013 până pe 10 februarie 2015.

Proiectul Guvernului a primit un aviz favorabil din partea reprezentanţilor părţilor guvernamentale şi patronale din Consiliului Economic şi Social, aviz negativ din partea reprezentanţilor părţilor sindicale din CES, a fost aprobat de Senat și a primit aviz favorabil de la toate comisiile de specialitate din Camera Deputaților.

Dar, în noiembrie 2014, Guvernul și deputații din Comisia de buget s-au răzgândit. Pe 3 decembrie 2014, comisia a decis respingerea proiectului. De menționat că pe 16 noiembrie 2014 a fost un eveniment politic foarte important.

Argumentele deputaților – extras din raportul Comisiei de buget-finanțe:

În urma analizei efectuate de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu organismele financiare internaționale (BM – FMI – CE), s-a ajuns la concluzia că plafonul de intrare în sistemul impozitului specific, respectiv nivelul cifrei de afaceri este foarte ridicat, având în vedere faptul că acest sistem de impunere se adresează, în general, contribuabililor mici.
Introducerea unui nou sistem de impunere pentru contribuabili, pe lângă sistemele de impunere existente (impozit pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor) conduce la o administrare dificilă şi, totodată, crează posibilitatea migrării contribuabililor către sistemul care asigură sarcina fiscală minimă.

Argumentele Guvernului, reprezentat de Attila György, secretar de stat MFP – extras din stenograma ședinței din plen din 11 februarie 2015:

Proiectul de lege introduce un nou impozit, respectiv impozitul forfetar.
În urma analizei efectuate de către Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu organismele financiare internaţionale, s-a ajuns la concluzia că plafonul de intrare în sistemul impozitului specific, respectiv nivelul cifrei de afaceri este foarte ridicat, având în vedere faptul că sistemul de impunere se adresează în general contribuabililor mici.
Din aceste considerente, susţinem raportul de respingere al comisiei.

Drept urmare, tot pe 11 februarie 2015, proiectul a  fost respins definitiv de către Camera Deputatilor, rezultat vot (pentru respingere): pentru=273, contra=0, abtineri=3, nu au votat=1 (prezenti=277). Procedura legislativă pe cdep.ro.

Sursa foto: Shutterstock Tax

- Publicitate -