Proiectul noului Cod Fiscal REVIZUIT a fost adoptat, joi 3 septembrie 2015, de Camera Deputatilor, în calitate de cameră decizională. Deputații au adoptat proiectul de lege cu 279 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” şi 5 abţineri. Proiectul de lege a fost aprobat marți de Senat.

Noul Cod Fiscal a fost transmis pentru a doua oara Președintelui României pentru promulgare – Procedura legislativă. Presedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului, in luna iulie, proiectul noului Cod Fiscal, solicitând reexaminarea acestuia și motivând că „legiuitorul trebuie să promoveze o atitudine echilibrata și rațională, de natura a nu genera disfunctionalități care, ulterior, să necesite frecvente corectări de ordin legislativ”.

Documente anexate:
NOUL COD FISCAL v2 – forma trimisă la promulgare

Cele mai importante modificări față de versiunea anterioară, aprobată de Parlament, sunt:

– reducerea TVA la 20% începând cu 1 ianuarie 2016 și la 19% de la 1 ianuarie 2017.

Art. 291. – (1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:
a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 și până la data de 31 decembrie 2016;
b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.

– amânarea eliminării taxei pe construcțiile speciale pentru 1 ianuarie 2017, cu excepția taxei pe construcțiile agricole.

TITLUL X Impozitul pe construcţii – art. 496 – 500.
Art. 498.- (1) Impozitul pe construcţii se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor menţionate la art. 497, din care se scade:
a) valoarea clădirilor, pentru care se datorează impozit pe clădiri, potrivit prevederilor titlului IX. Intră sub incidenţa acestor prevederi şi valoarea clădirilor din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice care, potrivit legii, nu beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe clădiri;

d) valoarea construcţiilor din subgrupa 1.2. „Construcții agricole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

Art.500.- Prevederile prezentului titlu se aplică până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

– amânarea eliminării supraaccizei la carburanti pentru 1 ianuarie 2017.

Benzină cu plumb | lei/tonă | 3.022,43 in 2006 | 2.530,17 in 2007 |
Benzină fără plumb | lei/tonă | 2.643,39 in 2006 | 2.151,13 in 2007 |
Motorină |lei/tonă | 2.245,11 in 2006 | 1.796,53 in 2007 |

– amânarea reducerii impozitului pe dividente la 5% pentru 1 ianuarie 2017.

Art. 43 (6) Începând cu 1 ianuarie 2017, cota de impozit pe dividende este de 5%.

- Publicitate -