Proiectul de Lege privind achizițiile și proiectul de Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică au fost finalizate de MFP și au fost publicate pe paginile web ale MFP și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP).
Proiectele de lege sunt definitivate, acestea vor fi supuse avizării interinstituționale și vor fi transmise spre aprobare Parlamentului după ce vor fi aprobate de Guvernul României, potrivit comunicatului de presă MFP.

MFP a publicat și documentele centralizatoare care prezintă rezoluția dată în cazul fiecărui comentariu primit pe marginea primelor două proiecte de legi finalizate, respectiv comparația între prevederile noilor Directive europene în materie și prevederile celor două proiecte de legi. Proiecte de acte normative au fost supuse dezbaterii publice începând cu 22 iulie 2015.

Pachetul legislativ va fi completat de alte două proiecte de legi:
– proiectul de lege privind achizițiile sectoriale (utilități),
– proiectul de lege privind concesiunile.

MFP mai precizează că proiectele de acte normative menționate sunt realizate în cadrul Comitetul Inter-ministerial pentru achiziții publice, din care fac parte specialiști din cadrul tuturor instituțiilor implicate.

Documente anexate:
Proiect Lege privind achiziţiile publice – publicat în data de 23.09.2015
Expunere de motive
Tabel de concordanţă între prevederile Directivei 2014/24/UE şi ale Proiectului de lege privind achiziţiile publice
Răspunsuri la comentariile primite: Comentarii generale , Capitolul I , Capitolul II şi Capitolul IIICapitolul IV , Capitolul V şi Capitolul VIII

- publicitate -

Proiect Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor – publicat în data de 23.09.2015
Sinteză comentarii generale
Tabel de corespondenţă

Proiect Lege privind achiziţiile sectoriale – publicat în data de 24.09.2015

Pagina MFP: Proiecte in domeniul achizitiilor publice