Ministerul Finanțelor Publice a publicat online în secțiunea transparență decizională proiectul de Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015.

Potrivit Notei de fundamentare, cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015, se majorează, pe sold, cu suma de +2.985,4 milioane lei. Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:
– Cheltuielile de personal cresc cu +601,5 milioane lei;
– Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu +416,3 milioane lei;
– Cheltuielile cu dobânzi se diminuează cu -104,5 milioane lei;
– Cheltuielile cu subvenţiile cresc cu +576,4 milioane lei;
– Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu +1.690,9 milioane lei;
– Alte transferuri se diminuează cu -172,3 milioane lei;
– Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se diminuează cu -2.372,7 milioane lei;
– Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu +426,4 milioane lei;
– Alte cheltuieli se majorează cu +202,4 milioane lei;
– Fondurile de rezervă se majorează cu +905,8 milioane lei;
– Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu -35,6 milioane lei;
– Cheltuielile de capital se majorează cu +845,1 milioane lei;

Documente anexate:

Proiect Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 – publicat în data de 21.10.2015
Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 5a
Anexa 6

Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 – publicat în data de 21.10.2015
Nota de fundamentare
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 1/01
Anexa 1/02
Anexa 1/03
Anexa 1/04

- Publicitate -

2 COMENTARII