Vineri, 4 decembrie 2015, Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.

Principalele prevederi propuse prin proiectul de LEGE sunt:
– La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 s-au avut în vedere următoarele:
• majorarea cu 5% a valorii punctului de pensie în anul 2016, respectiv la 871,7 lei;
• acordarea în anul 2016 a unui indice de corecţie de 1,09;
• încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscalbugetară a Guvernului pentru perioada 2016-2018;
• creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2016 la 2.681 lei, faţă de 2.501 lei estimat pentru anul 2015 şi 2.328 lei realizat în anul 2014;
• scăderea numărului de şomeri înregistraţi cu 15 mii persoane, ajungânduse astfel la finele anului 2016 la 450 mii persoane, de la 465 mii persoane estimat pentru finele anului 2015;
• scăderea ratei medii a şomajului la 4,8% în anul 2016 faţă de 5,1% estimată pentru anul 2015;
– Prin proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 s-au propus, pe lângă prevederile şi autorizările privind veniturile şi cheltuielile pentru bugetele asigurărilor sociale de stat, asigurărilor pentru şomaj, sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale şi veniturilor proprii ale instituţiilor publice, şi următoarele reglementări specifice exerciţiului bugetar al acestui an:
• câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat la 2.681 LEI;
• cuantumul ajutorului de deces în cazul asiguratului sau pensionarului, precum şi în cazul unui membru de familie al acestora;
• cota de 5,1% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
• dispoziţii referitoare la obligaţiile ce revin ordonatorului principal de credite în legătură cu asigurarea fondurilor necesare plăţii integrale şi cu prioritate a programelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;
• dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Începând cu anul 2016 urmare intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat nu au fost cuprinse sume pentru finanțarea pensiilor din sectorul apărare, ordine publică și siguranță națională. Astfel, pentru acest sector în anexa la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 sunt cuprinse sume în execuția anului 2014 și execuția preliminată a anului 2015.

Referințe anexate:
Proiect Lege – publicat în data de 04.12.2015
Anexa1_03 BASS.pdf
Anexa1_04 SintezaSomaj.pdf
Anexa2_03 SintezainvestitiiBASS.pd
Anexa2_03_01 FiseinvestitiiBASS.pdf
Anexa2_04 CheltuieliSomaj.pdf
Anexa3_04 SintezaFENSomaj.pdf
Anexa3_04_21 FenSomaj.pdf
Anexa4_04 Somajsintezainvestitii.pdf
Anexa4_04_01 Fiseinvestitiisomaj.pdf
Anexa5_04 SintezasubventionateSomaj.pdf
Expunere de motive

- publicitate -