Ministerul Finanțelor Publice a publicat vineri, 18 decembrie 2015, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentele Norme metodologice sunt corelate cu actuala structură a Codului fiscal. În acest sens, Normele metodologice sunt alocate pe titlurile din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, urmărind necesitatea detalierii prevederilor legale și unde se impune prezentarea condițiilor și modalităților de aplicare a acestora, sunt create secțiuni/subsecțiuni corespunzătoare denumirilor marginale existente.

Pentru asigurarea unei urmăriri mai ușoare a normelor metodologice, textul fiecărei secțiuni/subsecțiuni face trimitere la articolul de lege, iar acolo unde este necesar chiar la alineatele și literele prevăzute în cuprinsul articolelor de lege.

MFP precizează că , în principiu, obiectivul principal al noilor norme metodologice este păstrarea prevederilor din normele metodologice în vigoare care corespund dispozițiilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar și actualizarea acestora în funcție de necesitățile economice, precum și, acolo unde este cazul, reformularea acestora și eventual introducerea unor noi reglementări menite care să asigure aplicarea mai simplă și mai coerentă a prevederilor din noul Cod fiscal.

Referințe anexate:
Proiect Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – publicat în data de 18.12.2015
TITLUL I – Dispozitii generale
TITLUL II – Impozitul pe profit
TITLUL III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
Titlul IV – Impozitul pe venit
TITLUL V – Contributii sociale obligatorii
TITLULUI VI – Impozitul pe veniturile nerezidentilor
TITLUL VII – TVA
TITLUL VIII – Accize si alte taxe speciale
TITLUL IX – Impozite si taxe locale
TITLUL X – Impozitul pe constructii
Notă de fundamentare 

- publicitate -

2 COMENTARII

  1. […] Proiectul Normelor Noului Cod Fiscal, publicat recent de MFP, cuprinde următoarele exemple de calcul al impozitului pe clădiri datorat pentru anul 2016, în cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea unei persoane fizice, când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și în scop nerezidențial: […]