CAP. VII Baza de impozitare

ART. 138 Ajustarea bazei de impozitare

Baza de impozitare se reduce in urmatoarele situatii:
a) daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, inainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;
AC15-2 b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza ca urmare a unui acord scris intre parti sau ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile sau in urma unui arbitraj; AC15-2
AC15-2 b) in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, in conditiile anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea in cauza, declarata printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, sau in urma unui arbitraj, ori in cazul in care exista un acord scris intre parti; AC15-2
c) in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
d) in cazul in care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate incasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa incepand cu data pronuntarii hotararii judecatoresti de inchidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare ramasa definitiva si irevocabila;
e) in cazul in care cumparatorii returneaza ambalajele in care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.

Articol despre

Distribuie pe
[P] Catalogul serviciilor profesionale ! B2B FINANCE & TAX
[P] CFNET PRO - pentru profesionişti în finanţe
Regula: Comentariile sunt moderate și vor fi publicate după validare.

Discuții, comentarii și referințe:

  1. cod fiscal ::

    Art. 138 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 102 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.

Referit de:

  1. […] alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei. Conform art. 138 alin. (1) lit. c) C.fisc., in cazul in care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret […]

  2. […] sumei deductibile, intervenite dupa depunerea decontului de taxa, inclusiv in cazurile prevazute la art. 138; c) persoana impozabila isi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si […]

  3. […] livrari sau unei livrari catre sine pentru care taxa este deductibila; e) in cazurile prevazute la art. 138. (5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaza astfel: a) pentru cazurile prevãzute la alin. (4) […]

  4. […] bazei de impozitare a taxei pe valoarea adaugata la furnizori/prestatori, in baza prevederilor art. 138 lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este permisa numai in situatia in care data declararii […]

Adaugă comentarii/referințe/adnotări