Un nou termen de raportare la ANAF a informaţiilor bancare

154

Prin OUG 13/2016, Guvernul a aprobat prorograrea pentru anul 2016 a termenului de raportare prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Noul cod de procedura fiscală prevede că declararea informațiilor se face până la data de 15 mai inclusiv a anului calendaristic curent pentru informațiile aferente anului calendaristic precedent.
Noul termen valabil numai pentru anul 2016 este 31 august 2016.

Art. 62. din Noul cod de procedura fiscala prevede că în scopul realizării schimbului de informații privind contribuabilii rezidenți ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internațional și pentru îmbunătățirea conformării fiscale internaționale, instituțiile financiare, inclusiv instituțiile de credit, au obligația să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informații de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de contribuabilii nerezidenţi.

Prin ordin al ministrului finanțelor publice, avizat de Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, se vor stabili:
a) instituțiile financiare, inclusiv instituțiile de credit, care au obligația de declarare;
b) categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia;
c) entitățile nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare;
d) regulile de conformare aplicabile de către instituțiile care au obligația de declarare, în vederea identificării conturilor raportabile de către aceste instituții, precum și procedura de declarare
a informațiilor privind identificarea contribuabililor  și a informațiilor de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile care au obligația de declarare;
e) norme și proceduri administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și precauție prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional
la care România s-a angajat.

- Publicitate -