CAP. II Operatiuni impozabile

ART. 126 Operatiuni impozabile alin. 1-7

(1) Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2);
(2) Este, de asemenea, operatiune impozabila si importul de bunuri efectuat in Romania de orice persoana, daca locul importului este in Romania, potrivit art. 132^2.
(3) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi in Romania, potrivit art. 132^1:
a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vanzarile la distanta;
b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;
c) o achizitie intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila, care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila;
b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.
(5) Plafonul pentru achizitii intracomunitare prevazut la alin. (4) lit. b) este constituit din valoarea totala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, datorata sau achitata in statul membru din care se expediaza sau se transporta bunurile, a achizitiilor intracomunitare de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor.
(6) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, eligibile pentru derogarea prevazuta la alin. (4), au dreptul sa opteze pentru regimul general prevazut la alin. (3) lit. a). Optiunea se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.
(7) Regulile aplicabile in cazul depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare, prevazut la alin. (4) lit. b), sau al exercitarii optiunii sunt stabilite prin norme.
…………………

Mai multe din CAP. II Operatiuni impozabile sau despre , , , ,

Distribuie informația pe
[P] Catalogul serviciilor profesionale ! B2B FINANCE & TAX
[P] CFNET PRO - pentru profesionişti în finanţe
Regula: Comentariile sunt moderate și vor fi publicate după validare.

Discuții, comentarii și referințe:

 1. cod fiscal ::

  Art. 126 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 85 al art. I din LEGEA nr. 343/2006.

Referit de:

 1. […] adaugata.  Sunt analizate problemele de interpretare ale art. 22, art. 27, art. 65, art. 115, art. 126, art. 160 din Codul Fiscal şi  precizarile din Norme metodologice date in aplicarea acestor […]

 2. […] operatiuni in sfera de aplicare a TVA, nefiind livrari de bunuri sau prestari de servicii in sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal. Prin urmare persoanele care percep garantii nu au obligatia sa factureze aceste […]

 3. […] sau transportul bunurilor. (2) In cazul achizitiei intracomunitare de bunuri, prevazuta la art. 126 alin. (3) lit. a), daca cumparatorul ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA valabil, emis […]

 4. […] Cursul valutar pentru plafonul de achizitii intracomunitare – art. 126 alin. (4) lit.b) din CF Plafon 2008: 10.000 eur Curs de schimb – pct. 2 (5) din Normele CF : […]

 5. […] prevederilor art. 126 alin. (3) lit. a) Titlul VI TVA din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile […]

 6. […] romana nu constituie o operatiune impozabila in Romania din punct de vedere al TVA, potrivit art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, iar pe facturile emise catre beneficiar se va face mentiunea “neimpozabila […]

 7. […] prelucrate sunt transportate in afara Romaniei, conform art.133 alin.(2) lit.h) pct.2 coroborat cu art.126 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal. Serviciile respective se inscriu la rd. 3 din decontul de taxa depus de B, […]

 8. […] TVA prestare de servicii informatice Una din conditiile cumulative de la art. 126 alin.(1) prevede ca operatiunile sunt impozabile in Romania daca locul de prestare a serviciilor este […]

 9. […] TVA aplicabil achizitiilor de autoturisme noi din SM de catre beneficiari din RO:  Potrivit art. 126 alin. (2) lit.b), in cazul in care orice persoana (pers.juridica inregistrata sau neinregistrata in RO in scopuri de […]

Adaugă comentarii/referințe/adnotări