CAP. III Venituri din salarii

ART. 56 Deducere personala

(1) Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

(2) Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:
– pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere – 250 lei;
– pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere – 350 lei;
– pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere – 450 lei;
– pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere – 550 lei;
– pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere – 650 lei.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.000,01 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala.

(3) Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar.

(4) In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti.

(5) Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

(6) Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:
a) persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;
b) persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

(8) Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

Nota – alte resurse, reglementari:
Norme metodologice art. 56
OMFP 1016/2005 – Deducerea personala lunara calculator si algoritm
Calculator Deduceri personale

Articol despre , , ,

Distribuie pe
[P] Catalogul serviciilor profesionale ! B2B FINANCE & TAX
[P] CFNET PRO - pentru profesionişti în finanţe
Regula: Comentariile sunt moderate și vor fi publicate după validare.

Discuții, comentarii și referințe:

  1. Calculator salarii, deducere personala, impozitului si contributiilor obligatorii – Calculator salariu brut net deduceri

  2. Art. 56 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Referit de:

  1. […] ART. 56 din Codului Fiscal prevede că persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală. […]

  2. […] art. 56 din Codul Fiscal, persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele […]

  3. […] Deducerea personală este un drept acordat prin codul fiscal. Sumă dedusă nu se impozitează,  de aceea se și scade. Sumele deduse din sunt calculate în funcție de numărul de persoane în întreținere. Mai multe informații se găsesc în Codul fiscal, în articolul despre deducere personală. […]

  4. […] venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005*, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. *[nota codfiscal.net: abrogat de OMFP […]

  5. […] ORDINUL nr. 1.016/2005 din 18 iulie 2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, începand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale NOTA ACT: Emitent: ministrul finantelor publice Publicat in MOf: nr. 668 din 27 iulie 2005 Functie activa: abrogare implicita a OMFP 19/2005 (ianuarie2005-iunie2005) Functie pasiva: – Cuprins: 7 articole, 1 anexa Sumar continut: Din luna iulie 2005, algoritmul de calcul si calculatorul desfasurator pentru determinarea deducerilor personale lunare care micsoreaza venitul impozabil din salarii sunt stabilite prin acest ordin. Deducerea personala este prevazuta in Codul Fiscal la art. 45 si art. 56. […]

  6. […] alin. (1) la art. 56 din Codul Fiscal, Persoanele fizice prevazute la art. 40 alin. (1) lit. a) si alin. (2) au dreptul […]