CAP. II Venituri din activitati independente

ART. 46 Definirea veniturilor din activitati independente

(1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
(2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale  contribuabililor, din prestari de servicii, altele decat cele prevazute la alin. (3), precum si din practicarea unei meserii.
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.
(4) Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Mai multe din CAP. II Venituri din activitati independente sau despre , , , ,

Distribuie informația pe
[P] Catalogul serviciilor profesionale ! B2B FINANCE & TAX
[P] CFNET PRO - pentru profesionişti în finanţe
Regula: Comentariile sunt moderate și vor fi publicate după validare.

Discuții, comentarii și referințe:

 1. Potrivit ART. III din OUG 58/2010:
  (1) Orice venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, se impoziteaza cu cota de impozit pe venit.
  (2) Asupra veniturilor prevazute la alineatul precedent se datoreaza <a title="Cotele de contributii de asigurari sociale – 2010" href="/cotele-de-contributii-de-asigurari-sociale-2010/" target="_self">contributiile individuale de asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si asigurari de somaj.
  (3) Baza de calcul la care se aplica aceste contributii este limitata la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul <a title="Salariu mediu brut utilizat pentru fundamentarea BASS" href="/salariu-mediu-brut-utilizat-pentru-fundamentarea-bass/" target="_self">salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale.
  (4) Obligatia declararii, calculului, retinerii si platii contributiilor prevazute la alineatul precedent revine platitorului de venit, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 2. cod fiscal ::

  Art. 46 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004, publicata in MOf nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Referit de:

 1. […] Veniturile din profesii libere, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, sunt venituri din activităţi independente și cuprind veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. […]

 2. […] Veniturile comerciale sunt venituri din activităţi independente şi cuprind veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum şi din practicarea unei meserii. […]

 3. […] independente si din activitati agricole prevazute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) si (2) si art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile […]

 4. […] venituri din activitati comerciale – art. 46: veniturile din fapte de comert, din prestari de servicii, altele decât cele din desfasurarea unei […]

 5. […] prezentului titlu, sunt urmatoarele: a) venituri din activitati independente, definite conform art. 46; b) venituri din salarii, definite conform art. 55; c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, […]

Adaugă comentarii/referințe/adnotări