(1) Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activitati independente;
b) salarii;
c) cedarea folosintei bunurilor;
d) investitii;
e) pensii;
f) activitati agricole;
g) premii;
h) alte surse.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cotele de impozit prevazute expres pentru categoriile de venituri cuprinse in titlul III.

- Publicitate -

3 COMENTARII

  1. Art. 43 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 2 al art. I din OUG nr. 138/2004, publicata in MOf nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.
    Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 10 al art. I din OUG nr. 24/2005, publicata in MOf nr. 263 din 30 martie 2005. (modificare aplicabila cu data de 1 mai 2005).
    Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005, publicata in MOf nr. 466 din 1 iunie 2005*).
    *) Art. II din LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005 abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005.
    Art. 43 este reprodus astfel cum a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicata in MOf nr. 662 din 1 august 2006.