Contabilitate, Ordine, Reglementari contabile

OMFP 1752/2005 – Reglementarile contabile conforme cu directivele europene

ORDINUL nr. 1752/2005 din 17 noiembrie 2005 al ministrului finantelor publice pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
2010-01-01 – Abrogat de OMFP nr. 3055/2009 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (OMFP 3055/2009)

2009-01-12 – MFP: Ghid aplicare OMFP 1752/2005 reglementari contabile
2008-01-14 – Versiune consolidata: OMFP-1752-2005-reglementari-contabile-Vconsolidata-14-01-2008.pdf
2007 – Modificat de: OMEF nr. 2374/2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (dispune republicarea)
2006 – Modificat de: OMFP nr. 2001/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
2005 – Modifica pe: OMFP nr. 1775/2004 privind unele reglementari in domeniul contabilitatii (abroga art.2)
2005 – Modifica pe: OMFP nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv ( abroga pct.44 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv)
2005 – Abroga pe: OMFP nr. 772/2000, OMFP nr. 94/2001 (totodata, abroga: OMFP nr. 1879/2001, OMFP nr. 990/2002, OMFP nr. 705/2003), OMFP nr. 1988/2001, OMFP nr. 306/2002, OMFP nr. 1827/2003.
2005 – Publicare anexa in: MOf. nr. 1080bis/30-11-2005
2005 – Publicare in: MOf. nr. 1080/30-11-2005 text via cdep.ro

Articol despre , , , , , ,

Distribuie pe
Articole recomandate
Regula: Comentariile sunt moderate și vor fi publicate după validare.

Discuții, comentarii și referințe:

 1. Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internationale de contabilitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului – act integral si modificari – via eurlex

 2. Ghid privind unele aspecte pentru aplicarea reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 1752/2005: Ghid-aplicare-OMFP-1752-2005-reglementari-contabile-12-01-2009.pdf, material publicat in Revista Finante Publice si Contabilitate, editata de Ministerul Finantelor Publice, in numerele aferente lunilor august – decembrie 2008

 3. DIRECTIVA 83/349/CEE A SAPTEA A CONSILIULUI din 13 iunie 1983 in temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate: via eur-lex.europa.eu >>> .pdf versiune consolidata RO 01-01-2007 >>>fisa act

 4. DIRECTIVA 78/660/CEE A PATRA A CONSILIULUI din 25 iulie 1978 in temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societati comerciale: via eur-lex.europa.eu >>>.pdf versiune consolidata RO 01-01-2007 >>> fisa act

 5. ORDINUL nr. 1826/2003 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referioare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune (publicat in MOf. nr. 26/12.01.2004)

 6. ORDINUL nr. 1753/2004 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv

  text initial http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_te… (pct. 44 este abrogat de OMFP 1752/2005)

 7. ORDINUL nr. 3512/2008 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile

  OMEF 3512/2008 se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2009.

  OMEF 3512/2008 abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 si 23 bis din 7 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.

 8. ORDINUL nr. 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici

 9. LEGEA 82/1991 Legea contabilitatii – versiune republicata 2008

Adaugă comentarii/referințe/adnotări