Codul de Procedura Fiscala – OG 92/2003 – CUPRINS

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, actualizata

FISA act – modificarile si completarile in vigoare

TEXT integral actualizat si consolidat la 31 octombrie 2011 – Legea 188/2011

TITLUL I – Dispozitii generale (ARTICOLUL 1 – ARTICOLUL 20)

CAPITOLUL I – Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala (ARTICOLUL 1 – ARTICOLUL 4)

ARTICOLUL 1 – Sfera de aplicare a Codului de procedura fiscala

ARTICOLUL 2 – Raportul Codului de procedura fiscala cu alte acte normative

ARTICOLUL 3 – Modificarea si completarea Codului de procedura fiscala

ARTICOLUL 4 – Înfiintarea si functionarea Comisiei de proceduri fiscale

CAPITOLUL II – Principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat (ARTICOLUL 5 – ARTICOLUL 12)

ARTICOLUL 5 – Aplicarea unitara a legislatiei

ARTICOLUL 6 – Exercitarea dreptului de apreciere

ARTICOLUL 7 – Rolul activ

ARTICOLUL 8 – Limba oficiala in administratia fiscala

ARTICOLUL 9 – Dreptul de a fi ascultat

ARTICOLUL 10 – Obligatia de cooperare

ARTICOLUL 11 – Secretul fiscal

ARTICOLUL 12 – Buna-credinta

CAPITOLUL III – Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale (ARTICOLUL 13 – ARTICOLUL 15)

ARTICOLUL 13 – Interpretarea legii

ARTICOLUL 14 – Criteriile economice

ARTICOLUL 15 – Eludarea legislatiei fiscale

CAPITOLUL IV – Raportul juridic fiscal (ARTICOLUL 16 – ARTICOLUL 20)

ARTICOLUL 16 – Continutul raportului de drept procedural fiscal

ARTICOLUL 17 – Subiectele raportului juridic fiscal

ARTICOLUL 18 – Împuternicitii

ARTICOLUL 19 – Numirea curatorului fiscal

ARTICOLUL 20 – Obligatiile reprezentantilor legali

TITLUL II – Dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal (ARTICOLUL 21 – ARTICOLUL 31)

CAPITOLUL I – Dispozitii generale (ARTICOLUL 21 – ARTICOLUL 30)

ARTICOLUL 21 – Creantele fiscale

ARTICOLUL 22 – Obligatiile fiscale

ARTICOLUL 23 – Nasterea creantelor si obligatiilor fiscale

ARTICOLUL 24 – Stingerea creantelor fiscale

ARTICOLUL 25 – Creditorii si debitorii

ARTICOLUL 26 – Platitorul

ARTICOLUL 27 – Raspunderea solidara

ARTICOLUL 28 – Dispozitii speciale privind stabilirea raspunderii

ARTICOLUL 29 – Drepturile si obligatiile succesorilor

ARTICOLUL 30 – Dispozitii privind cesiunea creantelor fiscale ale contribuabililor

CAPITOLUL II – Domiciliul fiscal (ARTICOLUL 31)

ARTICOLUL 31 – Domiciliul fiscal

TITLUL III – Dispozitii procedurale generale (ARTICOLUL 32 – ARTICOLUL 71)

CAPITOLUL I – Competenta organului fiscal (ARTICOLUL 32 – ARTICOLUL 40)

ARTICOLUL 32 – Competenta generala

ARTICOLUL 33 – Competenta teritoriala

«ARTICOLUL 34 – Competenta in cazul sediilor secundare

ARTICOLUL 35 – Competenta teritoriala a compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale

ARTICOLUL 36 – Competenta speciala

ARTICOLUL 37 – Conflictul de competenta

ARTICOLUL 38 – Acord asupra competentei

ARTICOLUL 381 – Schimbarea competentei

ARTICOLUL 39 – Conflictul de interese

ARTICOLUL 40 – Abtinerea si recuzarea

CAPITOLUL II – Actele emise de organele fiscale (ARTICOLUL 41 – ARTICOLUL 481)

ARTICOLUL 41 – Notiunea de act administrativ fiscal

ARTICOLUL 42 – Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans

ARTICOLUL 43 – Continutul si motivarea actului administrativ fiscal

ARTICOLUL 44 – Comunicarea actului administrativ fiscal

ARTICOLUL 45 – Opozabilitatea actului administrativ fiscal

ARTICOLUL 46 – Nulitatea actului administrativ fiscal

ARTICOLUL 47 – Desfiintarea sau modificarea actelor administrative fiscale

ARTICOLUL 48 – Îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale

ARTICOLUL 481 – Prevederi aplicabile actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale

CAPITOLUL III – Administrarea si aprecierea probelor (ARTICOLUL 49 – ARTICOLUL 671)

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale (ARTICOLUL 49 – ARTICOLUL 51)

ARTICOLUL 49 – Mijloace de proba

ARTICOLUL 50 – Dreptul organului fiscal de a solicita prezenta contribuabilului la sediul sau

ARTICOLUL 51 – Comunicarea informatiilor intre organele fiscale

SECTIUNEA a 2-a – Informatii si expertize (ARTICOLUL 52 – ARTICOLUL 55)

ARTICOLUL 52 – Obligatia de a furniza informatii

ARTICOLUL 53 – Furnizarea periodica de informatii

ARTICOLUL 54 – Obligatia bancilor de a furniza informatii

ARTICOLUL 55 – Expertiza

SECTIUNEA a 3-a – Verificarea inscrisurilor si cercetarea la fata locului (ARTICOLUL 56 – ARTICOLUL 57)

ARTICOLUL 56 – Prezentarea de inscrisuri

ARTICOLUL 57 – Cercetarea la fata locului

SECTIUNEA a 4-a – Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi (ARTICOLUL 58 – ARTICOLUL 59)

ARTICOLUL 58 – Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize si prezentarea unor inscrisuri

ARTICOLUL 59 – Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informatii

SECTIUNEA a 5-a – Colaborarea dintre autoritatile publice (ARTICOLUL 60 – ARTICOLUL 63)

ARTICOLUL 60 – Obligatia autoritatilor si institutiilor publice de a furniza informatii si de a prezenta acte

ARTICOLUL 61 – Colaborarea dintre autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public

ARTICOLUL 62 – Conditii si limite ale colaborarii

ARTICOLUL 63 – Colaborarea interstatala dintre autoritatile publice

SECTIUNEA a 6-a – Sarcina probei (ARTICOLUL 64 – ARTICOLUL 671)

ARTICOLUL 64 – Forta probanta a documentelor justificative si evidentelor contabile

ARTICOLUL 65 – Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale

ARTICOLUL 66 – Dovedirea titularului dreptului de proprietate in scopul impunerii

ARTICOLUL 67 – Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

ARTICOLUL 671 – Verificarea documentara

CAPITOLUL IV – Termene (ARTICOLUL 68 – ARTICOLUL 71)

ARTICOLUL 68 – Calcularea termenelor

ARTICOLUL 69 – Prelungirea termenelor

ARTICOLUL 70 – Termenul de solutionare a cererilor contribuabililor

ARTICOLUL 71 – Cazul de forta majora si cazul fortuit

TITLUL IV – Înregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala (ARTICOLUL 72 – ARTICOLUL 80)

ARTICOLUL 72 – Obligatia de inregistrare fiscala

ARTICOLUL 73 – Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente

ARTICOLUL 74 – Declararea filialelor si sediilor secundare

ARTICOLUL 75 – Forma si continutul declaratiei de inregistrare fiscala

ARTICOLUL 76 – Certificatul de inregistrare fiscala

ARTICOLUL 77 – Modificari ulterioare inregistrarii fiscale

ARTICOLUL 771 – Modificari ulterioare inregistrarii fiscale in cazul comerciantilor

ARTICOLUL 78 – Registrul contribuabililor

ARTICOLUL 781 – Registrul contribuabililor inactivi/reactivati

ARTICOLUL 79 – Obligatia de a conduce evidenta fiscala

ARTICOLUL 80 – Reguli pentru conducerea evidentei contabile si fiscale

TITLUL V – Declaratia fiscala (ARTICOLUL 81 – ARTICOLUL 84)

ARTICOLUL 81 – Obligatia de a depune declaratii fiscale

ARTICOLUL 82 – Forma si continutul declaratiei fiscale

ARTICOLUL 83 – Depunerea declaratiilor fiscale

ARTICOLUL 84 – Corectarea declaratiilor fiscale

TITLUL VI – Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate, bugetului general consolidat (ARTICOLUL 85 – ARTICOLUL 93)

CAPITOLUL I – Dispozitii generale (ARTICOLUL 85 – ARTICOLUL 90)

ARTICOLUL 85 – Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

ARTICOLUL 86 – Decizia de impunere

ARTICOLUL 87 – Forma si continutul deciziei de impunere

ARTICOLUL 88 – Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

ARTICOLUL 89 – Deciziile referitoare la bazele de impunere

ARTICOLUL 90 – Stabilirea obligatiilor fiscale sub rezerva verificarii ulterioare

CAPITOLUL II – Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale (ARTICOLUL 91 – ARTICOLUL 93)

ARTICOLUL 91 – Obiectul, termenul si momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiilor fiscale

ARTICOLUL 92 – Întreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

ARTICOLUL 93 – Efectul implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

TITLUL VII – Inspectia fiscala (ARTICOLUL 94 – ARTICOLUL 109^4)

CAPITOLUL I – Sfera inspectiei fiscale (ARTICOLUL 94 – ARTICOLUL 98)

ARTICOLUL 94 – Obiectul si functiile inspectiei fiscale

ARTICOLUL 95 – Persoanele supuse inspectiei fiscale

ARTICOLUL 96 – Formele si intinderea inspectiei fiscale

ARTICOLUL 97 – Proceduri si metode de control fiscal

ARTICOLUL 98 – Perioada supusa inspectiei fiscale

CAPITOLUL II – Realizarea inspectiei fiscale (ARTICOLUL 99 – ARTICOLUL 109)

ARTICOLUL 99 – Competenta

ARTICOLUL 100 – Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala

ARTICOLUL 101 – Avizul de inspectie fiscala

ARTICOLUL 102 – Comunicarea avizului de inspectie fiscala

ARTICOLUL 103 – Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale

ARTICOLUL 104 – Durata efectuarii inspectiei fiscale

ARTICOLUL 105 – Reguli privind inspectia fiscala

ARTICOLUL 105^1 – Reguli privind reverificarea

ARTICOLUL 106 – Obligatia de colaborare a contribuabilului

ARTICOLUL 107 – Dreptul contribuabilului de a fi informat

ARTICOLUL 108 – Sesizarea organelor de urmarire penala

ARTICOLUL 109 – Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale

CAPITOLUL III – Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit (ARTICOLUL 1091 – ARTICOLUL 1094)

ARTICOLUL 109^1 – Reguli privind verificarea persoanelor fizice

ARTICOLUL 109^2 – Locul desfasurarii verificarii

ARTICOLUL 109^3 – Avizul de verificare

ARTICOLUL 109^4 – Raportul de verificare si decizia de impunere

TITLUL VIII – Colectarea creantelor fiscale (ARTICOLUL 110 – ARTICOLUL 204)

CAPITOLUL I – Dispozitii generale (ARTICOLUL 110 – ARTICOLUL 113)

ARTICOLUL 110 – Colectarea creantelor fiscale

ARTICOLUL 111 – Termenele de plata

ARTICOLUL 112 – Certificatul de atestare fiscala

ARTICOLUL 113 – Certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale

CAPITOLUL II – Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire (ARTICOLUL 114 – ARTICOLUL 118)

ARTICOLUL 114 – Dispozitii privind efectuarea platii

ARTICOLUL 115 – Ordinea stingerii datoriilor

ARTICOLUL 116 – Compensarea

ARTICOLUL 117 – Restituiri de sume

ARTICOLUL 118 – Obligatia bancilor supuse regimului de supraveghere speciala sau de administrare speciala

CAPITOLUL III – Dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere (ARTICOLUL 119 – ARTICOLUL 1241)

ARTICOLUL 119 – Dispozitii generale privind dobanzi si penalitati de intarziere

ARTICOLUL 120 – Dobanzi

ARTICOLUL 120^1 – Penalitati de intarziere

ARTICOLUL 121 – Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare bancara

ARTICOLUL 122 – Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul compensarii

ARTICOLUL 1221 – Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventei

ARTICOLUL 1222 – Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul contribuabililor pentru care s-a pronuntat o hotarare de dizolvare

ARTICOLUL 123 – Dobanzi in cazul inlesnirilor la plata

ARTICOLUL 124 – Dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

ARTICOLUL 1241 – Majorari de intarziere in cazul creantelor datorate bugetelor locale

CAPITOLUL IV – Înlesniri la plata (ARTICOLUL 125)

ARTICOLUL 125 – Înlesniri la plata obligatiilor fiscale

CAPITOLUL V – Constituirea de garantii (ARTICOLUL 126 – ARTICOLUL 128)

ARTICOLUL 126 – Constituirea de garantii

ARTICOLUL 127 – Tipuri de garantii

ARTICOLUL 128 – Valorificarea garantiilor

CAPITOLUL VI – Masuri asiguratorii (ARTICOLUL 129 – ARTICOLUL 130)

ARTICOLUL 129 – Poprirea si sechestrul asiguratoriu

ARTICOLUL 130 – Ridicarea masurilor asiguratorii

CAPITOLUL VII – Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea (ARTICOLUL 131 – ARTICOLUL 135)

ARTICOLUL 131 – Începerea termenului de prescriptie

ARTICOLUL 132 – Suspendarea termenului de prescriptie

ARTICOLUL 133 – Întreruperea termenului de prescriptie

ARTICOLUL 134 – Efecte ale implinirii termenului de prescriptie

ARTICOLUL 135 – Prescriptia dreptului de a cere compensarea sau restituirea

CAPITOLUL VIII – Stingerea creantelor fiscale prin executare silita (ARTICOLUL 136 – ARTICOLUL 167)

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale (ARTICOLUL 136 – ARTICOLUL 148)

ARTICOLUL 136 – Organele de executare silita

ARTICOLUL 136^1 – Reguli speciale privind executarea silita a creantelor datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor

ARTICOLUL 137 – Executarea silita in cazul debitorilor solidari

ARTICOLUL 138 – Executorii fiscali

ARTICOLUL 139 – Executarea silita impotriva veniturilor bugetului general consolidat

ARTICOLUL 140 – Executarea silita impotriva unei asocieri fara personalitate juridica

ARTICOLUL 141 – Titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite

ARTICOLUL 142 – Reguli privind executarea silita

ARTICOLUL 143 – Obligatia de informare

ARTICOLUL 144 – Precizarea naturii debitului

ARTICOLUL 145 – Somatia

ARTICOLUL 146 – Drepturi si obligatii ale tertului

ARTICOLUL 147 – Evaluarea bunurilor supuse executarii silite

ARTICOLUL 148 – Suspendarea, intreruperea sau incetarea executarii silite

SECTIUNEA a 2-a – Executarea silita prin poprire (ARTICOLUL 149 – ARTICOLUL 150)

ARTICOLUL 149 – Executarea silita a sumelor ce se cuvin debitorilor

ARTICOLUL 150 – Executarea silita a tertului poprit

SECTIUNEA a 3-a – Executarea silita a bunurilor mobile (ARTICOLUL 151 – ARTICOLUL 1531)

ARTICOLUL 151 – Executarea silita a bunurilor mobile

ARTICOLUL 152 – Procesul-verbal de sechestru

ARTICOLUL 153 – Custodele

ARTICOLUL 1531 – Înlocuirea bunurilor sechestrate

SECTIUNEA a 4-a – Executarea silita a bunurilor imobile (ARTICOLUL 154 – ARTICOLUL 156)

ARTICOLUL 154 – Executarea silita a bunurilor imobile

ARTICOLUL 155 – Instituirea administratorului-sechestru

ARTICOLUL 156 – Suspendarea executarii silite a bunurilor imobile

SECTIUNEA a 5-a – Executarea silita a altor bunuri (ARTICOLUL 157 – ARTICOLUL 158)

ARTICOLUL 157 – Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini

ARTICOLUL 158 – Executarea silita a unui ansamblu de bunuri

SECTIUNEA a 6-a – Valorificarea bunurilor (ARTICOLUL 159 – ARTICOLUL 167)

ARTICOLUL 159 – Valorificarea bunurilor sechestrate

ARTICOLUL 160 – Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor

ARTICOLUL 161 – Valorificarea bunurilor prin vanzare directa

ARTICOLUL 162 – Vanzarea bunurilor la licitatie

ARTICOLUL 163 – Comisia de licitatie

ARTICOLUL 164 – Adjudecarea

ARTICOLUL 165 – Plata in rate

ARTICOLUL 166 – Procesul-verbal de adjudecare

ARTICOLUL 167 – Reluarea procedurii de valorificare

CAPITOLUL IX – Cheltuieli (ARTICOLUL 168)

ARTICOLUL 168 – Cheltuieli de executare silita

CAPITOLUL X – Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita (ARTICOLUL 169 – ARTICOLUL 171)

ARTICOLUL 169 – Sumele realizate din executare silita

ARTICOLUL 170 – Ordinea de distribuire

ARTICOLUL 171 – Reguli privind eliberarea si distribuirea

CAPITOLUL XI – Contestatia la executare silita (ARTICOLUL 172 – ARTICOLUL 174)

ARTICOLUL 172 – Contestatia la executare silita

ARTICOLUL 173 – Termen de contestare

ARTICOLUL 174 – Judecarea contestatiei

CAPITOLUL XII – Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati (ARTICOLUL 175 – ARTICOLUL 178)

ARTICOLUL 175 – Darea in plata

ARTICOLUL 1751 – Cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

ARTICOLUL 176 – Insolvabilitatea

ARTICOLUL 177 – Deschiderea procedurii insolventei

ARTICOLUL 178 – Anularea creantelor fiscale

CAPITOLUL XII1 – Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri (ARTICOLUL 178^1 – ARTICOLUL 178^26)

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale (ARTICOLUL 178^1 – ARTICOLUL 178^4)

ARTICOLUL 178^1 – Scopul

ARTICOLUL 178^2 – Sfera de aplicare

ARTICOLUL 178^3 – Definitii

ARTICOLUL 178^4 – Autoritatea competenta din Romania

SECTIUNEA a 2-a – Schimbul de informatii (ARTICOLUL 178^5 – ARTICOLUL 178^7)

ARTICOLUL 178^5 – Furnizarea de informatii

ARTICOLUL 178^6 – Schimbul de informatii fara cerere prealabila

ARTICOLUL 178^7 – Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative

SECTIUNEA a 3-a – Asistenta pentru notificarea documentelor (ARTICOLUL 178^8 – ARTICOLUL 178^9)

ARTICOLUL 178^8 – Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creante

ARTICOLUL 178^9 – Mijloace de notificare

SECTIUNEA a 4-a – Masurile asiguratorii sau de recuperare (ARTICOLUL 178^10 – ARTICOLUL 178^20)

ARTICOLUL 178^10 – Cererea de recuperare

ARTICOLUL 178^11 – Conditii aplicabile cererilor de recuperare

ARTICOLUL 178^12 – Titlul executoriu si alte documente insotitoare

ARTICOLUL 178^13 – Recuperarea creantei

ARTICOLUL 178^14 – Litigii

ARTICOLUL 178^15 – Modificarea sau retragerea cererii de asistenta pentru recuperare

ARTICOLUL 178^16 – Cererea de masuri asiguratorii

ARTICOLUL 178^17 – Normele aplicabile cererilor de masuri asiguratorii

ARTICOLUL 178^18 – Limite ale obligatiilor autoritatii solicitate

ARTICOLUL 178^19 – Aspecte privind prescriptia

ARTICOLUL 178^20 – Costuri

SECTIUNEA a 5-a – Dispozitii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de asistenta (ARTICOLUL 178^21 – ARTICOLUL 178^23)

ARTICOLUL 178^21 – Formulare-tip si mijloace de comunicare

ARTICOLUL 178^22 – Limba utilizata

ARTICOLUL 178^23 – Divulgarea informatiilor si a documentelor

SECTIUNEA a 6-a – Dispozitii finale (ARTICOLUL 178^24 – ARTICOLUL 178^26)

ARTICOLUL 178^24 – Aplicarea altor acorduri privind asistenta

ARTICOLUL 178^25 – Norme de aplicare

ARTICOLUL 178^26 – Raportare

CAPITOLUL XIII – Aspecte internationale (ARTICOLUL 179 – ARTICOLUL 204)

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale (ARTICOLUL 179 – ARTICOLUL 181)

ARTICOLUL 179 – Scopul

ARTICOLUL 180 – Sfera de aplicare

ARTICOLUL 181 – Autoritatea competenta din Romania

SECTIUNEA a 2-a – Asistenta pentru recuperarea in Romania a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise intr-un alt stat membru (ARTICOLUL 182 – ARTICOLUL 189)

ARTICOLUL 182 – Furnizarea de informatii

ARTICOLUL 183 – Comunicarea actelor emise in statul membru in care se afla autoritatea solicitanta

ARTICOLUL 184 – Recuperarea creantei si aplicarea masurilor asiguratorii

ARTICOLUL 185 – Titlul executoriu

ARTICOLUL 186 – Modificarea ulterioara a creantei

ARTICOLUL 187 – Posibilitatea de a refuza acordarea asistentei

ARTICOLUL 188 – Confidentialitatea asupra documentelor si informatiilor primite

ARTICOLUL 189 – Cheltuielile privind asistenta

SECTIUNEA a 3-a – Asistenta pentru recuperarea intr-un stat membru a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania (ARTICOLUL 190 – ARTICOLUL 197)

ARTICOLUL 190 – Solicitarea de informatii

ARTICOLUL 191 – Comunicarea actelor emise in Romania

ARTICOLUL 192 – Recuperarea creantelor stabilite in Romania

ARTICOLUL 193 – Cheltuielile privind asistenta

ARTICOLUL 194 – Imposibilitatea recuperarii

ARTICOLUL 195 – Modificarea sau stingerea creantei

ARTICOLUL 196 – Limba utilizata in procedura de asistenta

ARTICOLUL 197 – Formularistica

SECTIUNEA a 4-a – Dispozitii finale (ARTICOLUL 198 – ARTICOLUL 204)

ARTICOLUL 198 – Contestarea creantei sau a titlului executoriu

ARTICOLUL 199 – Prescriptia dreptului de a cere executarea silita

ARTICOLUL 200 – Rambursarea cheltuielilor de recuperare

ARTICOLUL 201 – Transmiterea informatiilor pe cale electronica

ARTICOLUL 202 – Biroul central si birourile de legatura

ARTICOLUL 203 – Conditii de admitere a cererii de asistenta

ARTICOLUL 204 – Instructiuni de aplicare

TITLUL IX – Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale (ARTICOLUL 205 – ARTICOLUL 218)

CAPITOLUL I – Dreptul la contestatie (ARTICOLUL 205 – ARTICOLUL 208)

ARTICOLUL 205 – Posibilitatea de contestare

ARTICOLUL 206 – Forma si continutul contestatiei

ARTICOLUL 207 – Termenul de depunere a contestatiei

ARTICOLUL 208 – Retragerea contestatiei

CAPITOLUL II – Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare (ARTICOLUL 209 – ARTICOLUL 211)

ARTICOLUL 209 – Organul competent

ARTICOLUL 210 – Decizia sau dispozitia de solutionare

ARTICOLUL 211 – Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei

CAPITOLUL III – Dispozitii procedurale (ARTICOLUL 212 – ARTICOLUL 215)

ARTICOLUL 212 – Introducerea altor persoane in procedura de solutionare

ARTICOLUL 213 – Solutionarea contestatiei

ARTICOLUL 214 – Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa

ARTICOLUL 215 – Suspendarea executarii actului administrativ fiscal

CAPITOLUL IV – Solutii asupra contestatiei (ARTICOLUL 216 – ARTICOLUL 218)

ARTICOLUL 216 – Solutii asupra contestatiei

ARTICOLUL 217 – Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale

ARTICOLUL 218 – Comunicarea deciziei si calea de atac

TITLUL X – Sanctiuni (ARTICOLUL 219 – ARTICOLUL 223)

ARTICOLUL 219 – Contraventii

ARTICOLUL 2191 – Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative

ARTICOLUL 2192 – Contraventii si sanctiuni la regimul «Registrului operatorilor intracomunitari»

ARTICOLUL 220 – Contraventii si sanctiuni la regimul produselor accizabile

ARTICOLUL 221 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

ARTICOLUL 222 – Actualizarea sumei amenzilor

ARTICOLUL 223 – Dispozitii aplicabile

TITLUL XI – Dispozitii tranzitorii si finale (ARTICOLUL 224 – ARTICOLUL 242)

ARTICOLUL 224 – Dispozitii privind regimul vamal

ARTICOLUL 225 – Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat

ARTICOLUL 226 – Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis

ARTICOLUL 227 – Dispozitii privind functionarii publici din cadrul organelor fiscale

ARTICOLUL 228 – Acte normative de aplicare

ARTICOLUL 229 – Scutirea organelor fiscale de plata taxelor

ARTICOLUL 230 – Înscrierea creantelor la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

ARTICOLUL 231 – Dispozitii privind termenele

ARTICOLUL 232 – Confiscari

ARTICOLUL 233 – Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni

ARTICOLUL 233^1 – Colaborarea cu organele de urmarire penala

ARTICOLUL 234 – Dispozitii procedurale privind inregistrarea in cazul unor activitati cu produse accizabile

ARTICOLUL 235 – Dispozitii tranzitorii privind inregistrarea fiscala

ARTICOLUL 236 – Dispozitii tranzitorii privind solutionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata

ARTICOLUL 237 – Dispozitii tranzitorii privind inspectia fiscala

ARTICOLUL 238 – Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor

ARTICOLUL 239 – Dispozitii tranzitorii privind executarea silita

ARTICOLUL 240 – Intrarea in vigoare

ARTICOLUL 241 – Conflictul temporal al actelor normative

ARTICOLUL 242 – Abrogari