Codul de Procedura Fiscala – OG 92/2003 – CUPRINS

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, actualizata

FISA act – modificarile si completarile in vigoare

TEXT integral actualizat si consolidat la 31 octombrie 2011 – Legea 188/2011

TITLUL I – Dispozitii generale (ARTICOLUL 1 – ARTICOLUL 20)

CAPITOLUL I – Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala (ARTICOLUL 1 – ARTICOLUL 4)

ARTICOLUL 1 – Sfera de aplicare a Codului de procedura fiscala

ARTICOLUL 2 – Raportul Codului de procedura fiscala cu alte acte normative

ARTICOLUL 3 – Modificarea si completarea Codului de procedura fiscala

ARTICOLUL 4 – Înfiintarea si functionarea Comisiei de proceduri fiscale

CAPITOLUL II – Principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat (ARTICOLUL 5 – ARTICOLUL 12)

ARTICOLUL 5 – Aplicarea unitara a legislatiei

ARTICOLUL 6 – Exercitarea dreptului de apreciere

ARTICOLUL 7 – Rolul activ

ARTICOLUL 8 – Limba oficiala in administratia fiscala

ARTICOLUL 9 – Dreptul de a fi ascultat

ARTICOLUL 10 – Obligatia de cooperare

ARTICOLUL 11 – Secretul fiscal

ARTICOLUL 12 – Buna-credinta

CAPITOLUL III – Aplicarea prevederilor legislatiei fiscale (ARTICOLUL 13 – ARTICOLUL 15)

ARTICOLUL 13 – Interpretarea legii

ARTICOLUL 14 – Criteriile economice

ARTICOLUL 15 – Eludarea legislatiei fiscale

CAPITOLUL IV – Raportul juridic fiscal (ARTICOLUL 16 – ARTICOLUL 20)

ARTICOLUL 16 – Continutul raportului de drept procedural fiscal

ARTICOLUL 17 – Subiectele raportului juridic fiscal

ARTICOLUL 18 – Împuternicitii

ARTICOLUL 19 – Numirea curatorului fiscal

ARTICOLUL 20 – Obligatiile reprezentantilor legali

TITLUL II – Dispozitii generale privind raportul de drept material fiscal (ARTICOLUL 21 – ARTICOLUL 31)

CAPITOLUL I – Dispozitii generale (ARTICOLUL 21 – ARTICOLUL 30)

ARTICOLUL 21 – Creantele fiscale

ARTICOLUL 22 – Obligatiile fiscale

ARTICOLUL 23 – Nasterea creantelor si obligatiilor fiscale

ARTICOLUL 24 – Stingerea creantelor fiscale

ARTICOLUL 25 – Creditorii si debitorii

ARTICOLUL 26 – Platitorul

ARTICOLUL 27 – Raspunderea solidara

ARTICOLUL 28 – Dispozitii speciale privind stabilirea raspunderii

ARTICOLUL 29 – Drepturile si obligatiile succesorilor

ARTICOLUL 30 – Dispozitii privind cesiunea creantelor fiscale ale contribuabililor

CAPITOLUL II – Domiciliul fiscal (ARTICOLUL 31)

ARTICOLUL 31 – Domiciliul fiscal

TITLUL III – Dispozitii procedurale generale (ARTICOLUL 32 – ARTICOLUL 71)

CAPITOLUL I – Competenta organului fiscal (ARTICOLUL 32 – ARTICOLUL 40)

ARTICOLUL 32 – Competenta generala

ARTICOLUL 33 – Competenta teritoriala

«ARTICOLUL 34 – Competenta in cazul sediilor secundare

ARTICOLUL 35 – Competenta teritoriala a compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale

ARTICOLUL 36 – Competenta speciala

ARTICOLUL 37 – Conflictul de competenta

ARTICOLUL 38 – Acord asupra competentei

ARTICOLUL 381 – Schimbarea competentei

ARTICOLUL 39 – Conflictul de interese

ARTICOLUL 40 – Abtinerea si recuzarea

CAPITOLUL II – Actele emise de organele fiscale (ARTICOLUL 41 – ARTICOLUL 481)

ARTICOLUL 41 – Notiunea de act administrativ fiscal

ARTICOLUL 42 – Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret in avans

ARTICOLUL 43 – Continutul si motivarea actului administrativ fiscal

ARTICOLUL 44 – Comunicarea actului administrativ fiscal

ARTICOLUL 45 – Opozabilitatea actului administrativ fiscal

ARTICOLUL 46 – Nulitatea actului administrativ fiscal

ARTICOLUL 47 – Desfiintarea sau modificarea actelor administrative fiscale

ARTICOLUL 48 – Îndreptarea erorilor materiale din actele administrative fiscale

ARTICOLUL 481 – Prevederi aplicabile actelor de executare si altor acte emise de organele fiscale

CAPITOLUL III – Administrarea si aprecierea probelor (ARTICOLUL 49 – ARTICOLUL 671)

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale (ARTICOLUL 49 – ARTICOLUL 51)

ARTICOLUL 49 – Mijloace de proba

ARTICOLUL 50 – Dreptul organului fiscal de a solicita prezenta contribuabilului la sediul sau

ARTICOLUL 51 – Comunicarea informatiilor intre organele fiscale

SECTIUNEA a 2-a – Informatii si expertize (ARTICOLUL 52 – ARTICOLUL 55)

ARTICOLUL 52 – Obligatia de a furniza informatii

ARTICOLUL 53 – Furnizarea periodica de informatii

ARTICOLUL 54 – Obligatia bancilor de a furniza informatii

ARTICOLUL 55 – Expertiza

SECTIUNEA a 3-a – Verificarea inscrisurilor si cercetarea la fata locului (ARTICOLUL 56 – ARTICOLUL 57)

ARTICOLUL 56 – Prezentarea de inscrisuri

ARTICOLUL 57 – Cercetarea la fata locului

SECTIUNEA a 4-a – Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi (ARTICOLUL 58 – ARTICOLUL 59)

ARTICOLUL 58 – Dreptul rudelor de a refuza furnizarea de informatii, efectuarea de expertize si prezentarea unor inscrisuri

ARTICOLUL 59 – Dreptul altor persoane de a refuza furnizarea de informatii

SECTIUNEA a 5-a – Colaborarea dintre autoritatile publice (ARTICOLUL 60 – ARTICOLUL 63)

ARTICOLUL 60 – Obligatia autoritatilor si institutiilor publice de a furniza informatii si de a prezenta acte

ARTICOLUL 61 – Colaborarea dintre autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public

ARTICOLUL 62 – Conditii si limite ale colaborarii

ARTICOLUL 63 – Colaborarea interstatala dintre autoritatile publice

SECTIUNEA a 6-a – Sarcina probei (ARTICOLUL 64 – ARTICOLUL 671)

ARTICOLUL 64 – Forta probanta a documentelor justificative si evidentelor contabile

ARTICOLUL 65 – Sarcina probei in dovedirea situatiei de fapt fiscale

ARTICOLUL 66 – Dovedirea titularului dreptului de proprietate in scopul impunerii

ARTICOLUL 67 – Stabilirea prin estimare a bazei de impunere

ARTICOLUL 671 – Verificarea documentara

CAPITOLUL IV – Termene (ARTICOLUL 68 – ARTICOLUL 71)

ARTICOLUL 68 – Calcularea termenelor

ARTICOLUL 69 – Prelungirea termenelor

ARTICOLUL 70 – Termenul de solutionare a cererilor contribuabililor

ARTICOLUL 71 – Cazul de forta majora si cazul fortuit

TITLUL IV – Înregistrarea fiscala si evidenta contabila si fiscala (ARTICOLUL 72 – ARTICOLUL 80)

ARTICOLUL 72 – Obligatia de inregistrare fiscala

ARTICOLUL 73 – Obligatia inscrierii codului de identificare fiscala pe documente

ARTICOLUL 74 – Declararea filialelor si sediilor secundare

ARTICOLUL 75 – Forma si continutul declaratiei de inregistrare fiscala

ARTICOLUL 76 – Certificatul de inregistrare fiscala

ARTICOLUL 77 – Modificari ulterioare inregistrarii fiscale

ARTICOLUL 771 – Modificari ulterioare inregistrarii fiscale in cazul comerciantilor

ARTICOLUL 78 – Registrul contribuabililor

ARTICOLUL 781 – Registrul contribuabililor inactivi/reactivati

ARTICOLUL 79 – Obligatia de a conduce evidenta fiscala

ARTICOLUL 80 – Reguli pentru conducerea evidentei contabile si fiscale

TITLUL V – Declaratia fiscala (ARTICOLUL 81 – ARTICOLUL 84)

ARTICOLUL 81 – Obligatia de a depune declaratii fiscale

ARTICOLUL 82 – Forma si continutul declaratiei fiscale

ARTICOLUL 83 – Depunerea declaratiilor fiscale

ARTICOLUL 84 – Corectarea declaratiilor fiscale

TITLUL VI – Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate, bugetului general consolidat (ARTICOLUL 85 – ARTICOLUL 93)

CAPITOLUL I – Dispozitii generale (ARTICOLUL 85 – ARTICOLUL 90)

ARTICOLUL 85 – Stabilirea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat

ARTICOLUL 86 – Decizia de impunere

ARTICOLUL 87 – Forma si continutul deciziei de impunere

ARTICOLUL 88 – Acte administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere

ARTICOLUL 89 – Deciziile referitoare la bazele de impunere

ARTICOLUL 90 – Stabilirea obligatiilor fiscale sub rezerva verificarii ulterioare

CAPITOLUL II – Prescriptia dreptului de a stabili obligatii fiscale (ARTICOLUL 91 – ARTICOLUL 93)

ARTICOLUL 91 – Obiectul, termenul si momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de stabilire a obligatiilor fiscale

ARTICOLUL 92 – Întreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

ARTICOLUL 93 – Efectul implinirii termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale

TITLUL VII – Inspectia fiscala (ARTICOLUL 94 – ARTICOLUL 109^4)

CAPITOLUL I – Sfera inspectiei fiscale (ARTICOLUL 94 – ARTICOLUL 98)

ARTICOLUL 94 – Obiectul si functiile inspectiei fiscale

ARTICOLUL 95 – Persoanele supuse inspectiei fiscale

ARTICOLUL 96 – Formele si intinderea inspectiei fiscale

ARTICOLUL 97 – Proceduri si metode de control fiscal

ARTICOLUL 98 – Perioada supusa inspectiei fiscale

CAPITOLUL II – Realizarea inspectiei fiscale (ARTICOLUL 99 – ARTICOLUL 109)

ARTICOLUL 99 – Competenta

ARTICOLUL 100 – Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala

ARTICOLUL 101 – Avizul de inspectie fiscala

ARTICOLUL 102 – Comunicarea avizului de inspectie fiscala

ARTICOLUL 103 – Locul si timpul desfasurarii inspectiei fiscale

ARTICOLUL 104 – Durata efectuarii inspectiei fiscale

ARTICOLUL 105 – Reguli privind inspectia fiscala

ARTICOLUL 105^1 – Reguli privind reverificarea

ARTICOLUL 106 – Obligatia de colaborare a contribuabilului

ARTICOLUL 107 – Dreptul contribuabilului de a fi informat

ARTICOLUL 108 – Sesizarea organelor de urmarire penala

ARTICOLUL 109 – Raportul privind rezultatul inspectiei fiscale

CAPITOLUL III – Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit (ARTICOLUL 1091 – ARTICOLUL 1094)

ARTICOLUL 109^1 – Reguli privind verificarea persoanelor fizice

ARTICOLUL 109^2 – Locul desfasurarii verificarii

ARTICOLUL 109^3 – Avizul de verificare

ARTICOLUL 109^4 – Raportul de verificare si decizia de impunere

TITLUL VIII – Colectarea creantelor fiscale (ARTICOLUL 110 – ARTICOLUL 204)

CAPITOLUL I – Dispozitii generale (ARTICOLUL 110 – ARTICOLUL 113)

ARTICOLUL 110 – Colectarea creantelor fiscale

ARTICOLUL 111 – Termenele de plata

ARTICOLUL 112 – Certificatul de atestare fiscala

ARTICOLUL 113 – Certificatul de atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale

CAPITOLUL II – Stingerea creantelor fiscale prin plata, compensare si restituire (ARTICOLUL 114 – ARTICOLUL 118)

ARTICOLUL 114 – Dispozitii privind efectuarea platii

ARTICOLUL 115 – Ordinea stingerii datoriilor

ARTICOLUL 116 – Compensarea

ARTICOLUL 117 – Restituiri de sume

ARTICOLUL 118 – Obligatia bancilor supuse regimului de supraveghere speciala sau de administrare speciala

CAPITOLUL III – Dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari de intarziere (ARTICOLUL 119 – ARTICOLUL 1241)

ARTICOLUL 119 – Dispozitii generale privind dobanzi si penalitati de intarziere

ARTICOLUL 120 – Dobanzi

ARTICOLUL 120^1 – Penalitati de intarziere

ARTICOLUL 121 – Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare bancara

ARTICOLUL 122 – Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul compensarii

ARTICOLUL 1221 – Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul deschiderii procedurii insolventei

ARTICOLUL 1222 – Dobanzi si penalitati de intarziere in cazul contribuabililor pentru care s-a pronuntat o hotarare de dizolvare

ARTICOLUL 123 – Dobanzi in cazul inlesnirilor la plata

ARTICOLUL 124 – Dobanzi in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

ARTICOLUL 1241 – Majorari de intarziere in cazul creantelor datorate bugetelor locale

CAPITOLUL IV – Înlesniri la plata (ARTICOLUL 125)

ARTICOLUL 125 – Înlesniri la plata obligatiilor fiscale

CAPITOLUL V – Constituirea de garantii (ARTICOLUL 126 – ARTICOLUL 128)

ARTICOLUL 126 – Constituirea de garantii

ARTICOLUL 127 – Tipuri de garantii

ARTICOLUL 128 – Valorificarea garantiilor

CAPITOLUL VI – Masuri asiguratorii (ARTICOLUL 129 – ARTICOLUL 130)

ARTICOLUL 129 – Poprirea si sechestrul asiguratoriu

ARTICOLUL 130 – Ridicarea masurilor asiguratorii

CAPITOLUL VII – Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea (ARTICOLUL 131 – ARTICOLUL 135)

ARTICOLUL 131 – Începerea termenului de prescriptie

ARTICOLUL 132 – Suspendarea termenului de prescriptie

ARTICOLUL 133 – Întreruperea termenului de prescriptie

ARTICOLUL 134 – Efecte ale implinirii termenului de prescriptie

ARTICOLUL 135 – Prescriptia dreptului de a cere compensarea sau restituirea

CAPITOLUL VIII – Stingerea creantelor fiscale prin executare silita (ARTICOLUL 136 – ARTICOLUL 167)

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale (ARTICOLUL 136 – ARTICOLUL 148)

ARTICOLUL 136 – Organele de executare silita

ARTICOLUL 136^1 – Reguli speciale privind executarea silita a creantelor datorate bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor

ARTICOLUL 137 – Executarea silita in cazul debitorilor solidari

ARTICOLUL 138 – Executorii fiscali

ARTICOLUL 139 – Executarea silita impotriva veniturilor bugetului general consolidat

ARTICOLUL 140 – Executarea silita impotriva unei asocieri fara personalitate juridica

ARTICOLUL 141 – Titlul executoriu si conditiile pentru inceperea executarii silite

ARTICOLUL 142 – Reguli privind executarea silita

ARTICOLUL 143 – Obligatia de informare

ARTICOLUL 144 – Precizarea naturii debitului

ARTICOLUL 145 – Somatia

ARTICOLUL 146 – Drepturi si obligatii ale tertului

ARTICOLUL 147 – Evaluarea bunurilor supuse executarii silite

ARTICOLUL 148 – Suspendarea, intreruperea sau incetarea executarii silite

SECTIUNEA a 2-a – Executarea silita prin poprire (ARTICOLUL 149 – ARTICOLUL 150)

ARTICOLUL 149 – Executarea silita a sumelor ce se cuvin debitorilor

ARTICOLUL 150 – Executarea silita a tertului poprit

SECTIUNEA a 3-a – Executarea silita a bunurilor mobile (ARTICOLUL 151 – ARTICOLUL 1531)

ARTICOLUL 151 – Executarea silita a bunurilor mobile

ARTICOLUL 152 – Procesul-verbal de sechestru

ARTICOLUL 153 – Custodele

ARTICOLUL 1531 – Înlocuirea bunurilor sechestrate

SECTIUNEA a 4-a – Executarea silita a bunurilor imobile (ARTICOLUL 154 – ARTICOLUL 156)

ARTICOLUL 154 – Executarea silita a bunurilor imobile

ARTICOLUL 155 – Instituirea administratorului-sechestru

ARTICOLUL 156 – Suspendarea executarii silite a bunurilor imobile

SECTIUNEA a 5-a – Executarea silita a altor bunuri (ARTICOLUL 157 – ARTICOLUL 158)

ARTICOLUL 157 – Executarea silita a fructelor neculese si a recoltelor prinse de radacini

ARTICOLUL 158 – Executarea silita a unui ansamblu de bunuri

SECTIUNEA a 6-a – Valorificarea bunurilor (ARTICOLUL 159 – ARTICOLUL 167)

ARTICOLUL 159 – Valorificarea bunurilor sechestrate

ARTICOLUL 160 – Valorificarea bunurilor potrivit intelegerii partilor

ARTICOLUL 161 – Valorificarea bunurilor prin vanzare directa

ARTICOLUL 162 – Vanzarea bunurilor la licitatie

ARTICOLUL 163 – Comisia de licitatie

ARTICOLUL 164 – Adjudecarea

ARTICOLUL 165 – Plata in rate

ARTICOLUL 166 – Procesul-verbal de adjudecare

ARTICOLUL 167 – Reluarea procedurii de valorificare

CAPITOLUL IX – Cheltuieli (ARTICOLUL 168)

ARTICOLUL 168 – Cheltuieli de executare silita

CAPITOLUL X – Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita (ARTICOLUL 169 – ARTICOLUL 171)

ARTICOLUL 169 – Sumele realizate din executare silita

ARTICOLUL 170 – Ordinea de distribuire

ARTICOLUL 171 – Reguli privind eliberarea si distribuirea

CAPITOLUL XI – Contestatia la executare silita (ARTICOLUL 172 – ARTICOLUL 174)

ARTICOLUL 172 – Contestatia la executare silita

ARTICOLUL 173 – Termen de contestare

ARTICOLUL 174 – Judecarea contestatiei

CAPITOLUL XII – Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitati (ARTICOLUL 175 – ARTICOLUL 178)

ARTICOLUL 175 – Darea in plata

ARTICOLUL 1751 – Cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala

ARTICOLUL 176 – Insolvabilitatea

ARTICOLUL 177 – Deschiderea procedurii insolventei

ARTICOLUL 178 – Anularea creantelor fiscale

CAPITOLUL XII1 – Asistenta reciproca in materie de recuperare a creantelor legate de taxe, impozite, drepturi si alte masuri (ARTICOLUL 178^1 – ARTICOLUL 178^26)

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale (ARTICOLUL 178^1 – ARTICOLUL 178^4)

ARTICOLUL 178^1 – Scopul

ARTICOLUL 178^2 – Sfera de aplicare

ARTICOLUL 178^3 – Definitii

ARTICOLUL 178^4 – Autoritatea competenta din Romania

SECTIUNEA a 2-a – Schimbul de informatii (ARTICOLUL 178^5 – ARTICOLUL 178^7)

ARTICOLUL 178^5 – Furnizarea de informatii

ARTICOLUL 178^6 – Schimbul de informatii fara cerere prealabila

ARTICOLUL 178^7 – Prezenta in birourile administrative si participarea la anchetele administrative

SECTIUNEA a 3-a – Asistenta pentru notificarea documentelor (ARTICOLUL 178^8 – ARTICOLUL 178^9)

ARTICOLUL 178^8 – Cererea de notificare a anumitor documente referitoare la creante

ARTICOLUL 178^9 – Mijloace de notificare

SECTIUNEA a 4-a – Masurile asiguratorii sau de recuperare (ARTICOLUL 178^10 – ARTICOLUL 178^20)

ARTICOLUL 178^10 – Cererea de recuperare

ARTICOLUL 178^11 – Conditii aplicabile cererilor de recuperare

ARTICOLUL 178^12 – Titlul executoriu si alte documente insotitoare

ARTICOLUL 178^13 – Recuperarea creantei

ARTICOLUL 178^14 – Litigii

ARTICOLUL 178^15 – Modificarea sau retragerea cererii de asistenta pentru recuperare

ARTICOLUL 178^16 – Cererea de masuri asiguratorii

ARTICOLUL 178^17 – Normele aplicabile cererilor de masuri asiguratorii

ARTICOLUL 178^18 – Limite ale obligatiilor autoritatii solicitate

ARTICOLUL 178^19 – Aspecte privind prescriptia

ARTICOLUL 178^20 – Costuri

SECTIUNEA a 5-a – Dispozitii generale aplicabile tuturor tipurilor de cereri de asistenta (ARTICOLUL 178^21 – ARTICOLUL 178^23)

ARTICOLUL 178^21 – Formulare-tip si mijloace de comunicare

ARTICOLUL 178^22 – Limba utilizata

ARTICOLUL 178^23 – Divulgarea informatiilor si a documentelor

SECTIUNEA a 6-a – Dispozitii finale (ARTICOLUL 178^24 – ARTICOLUL 178^26)

ARTICOLUL 178^24 – Aplicarea altor acorduri privind asistenta

ARTICOLUL 178^25 – Norme de aplicare

ARTICOLUL 178^26 – Raportare

CAPITOLUL XIII – Aspecte internationale (ARTICOLUL 179 – ARTICOLUL 204)

SECTIUNEA 1 – Dispozitii generale (ARTICOLUL 179 – ARTICOLUL 181)

ARTICOLUL 179 – Scopul

ARTICOLUL 180 – Sfera de aplicare

ARTICOLUL 181 – Autoritatea competenta din Romania

SECTIUNEA a 2-a – Asistenta pentru recuperarea in Romania a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise intr-un alt stat membru (ARTICOLUL 182 – ARTICOLUL 189)

ARTICOLUL 182 – Furnizarea de informatii

ARTICOLUL 183 – Comunicarea actelor emise in statul membru in care se afla autoritatea solicitanta

ARTICOLUL 184 – Recuperarea creantei si aplicarea masurilor asiguratorii

ARTICOLUL 185 – Titlul executoriu

ARTICOLUL 186 – Modificarea ulterioara a creantei

ARTICOLUL 187 – Posibilitatea de a refuza acordarea asistentei

ARTICOLUL 188 – Confidentialitatea asupra documentelor si informatiilor primite

ARTICOLUL 189 – Cheltuielile privind asistenta

SECTIUNEA a 3-a – Asistenta pentru recuperarea intr-un stat membru a creantelor stabilite prin titluri de creanta emise in Romania (ARTICOLUL 190 – ARTICOLUL 197)

ARTICOLUL 190 – Solicitarea de informatii

ARTICOLUL 191 – Comunicarea actelor emise in Romania

ARTICOLUL 192 – Recuperarea creantelor stabilite in Romania

ARTICOLUL 193 – Cheltuielile privind asistenta

ARTICOLUL 194 – Imposibilitatea recuperarii

ARTICOLUL 195 – Modificarea sau stingerea creantei

ARTICOLUL 196 – Limba utilizata in procedura de asistenta

ARTICOLUL 197 – Formularistica

SECTIUNEA a 4-a – Dispozitii finale (ARTICOLUL 198 – ARTICOLUL 204)

ARTICOLUL 198 – Contestarea creantei sau a titlului executoriu

ARTICOLUL 199 – Prescriptia dreptului de a cere executarea silita

ARTICOLUL 200 – Rambursarea cheltuielilor de recuperare

ARTICOLUL 201 – Transmiterea informatiilor pe cale electronica

ARTICOLUL 202 – Biroul central si birourile de legatura

ARTICOLUL 203 – Conditii de admitere a cererii de asistenta

ARTICOLUL 204 – Instructiuni de aplicare

TITLUL IX – Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale (ARTICOLUL 205 – ARTICOLUL 218)

CAPITOLUL I – Dreptul la contestatie (ARTICOLUL 205 – ARTICOLUL 208)

ARTICOLUL 205 – Posibilitatea de contestare

ARTICOLUL 206 – Forma si continutul contestatiei

ARTICOLUL 207 – Termenul de depunere a contestatiei

ARTICOLUL 208 – Retragerea contestatiei

CAPITOLUL II – Competenta de solutionare a contestatiilor. Decizia de solutionare (ARTICOLUL 209 – ARTICOLUL 211)

ARTICOLUL 209 – Organul competent

ARTICOLUL 210 – Decizia sau dispozitia de solutionare

ARTICOLUL 211 – Forma si continutul deciziei de solutionare a contestatiei

CAPITOLUL III – Dispozitii procedurale (ARTICOLUL 212 – ARTICOLUL 215)

ARTICOLUL 212 – Introducerea altor persoane in procedura de solutionare

ARTICOLUL 213 – Solutionarea contestatiei

ARTICOLUL 214 – Suspendarea procedurii de solutionare a contestatiei pe cale administrativa

ARTICOLUL 215 – Suspendarea executarii actului administrativ fiscal

CAPITOLUL IV – Solutii asupra contestatiei (ARTICOLUL 216 – ARTICOLUL 218)

ARTICOLUL 216 – Solutii asupra contestatiei

ARTICOLUL 217 – Respingerea contestatiei pentru neindeplinirea conditiilor procedurale

ARTICOLUL 218 – Comunicarea deciziei si calea de atac

TITLUL X – Sanctiuni (ARTICOLUL 219 – ARTICOLUL 223)

ARTICOLUL 219 – Contraventii

ARTICOLUL 2191 – Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative

ARTICOLUL 2192 – Contraventii si sanctiuni la regimul «Registrului operatorilor intracomunitari»

ARTICOLUL 220 – Contraventii si sanctiuni la regimul produselor accizabile

ARTICOLUL 221 – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor

ARTICOLUL 222 – Actualizarea sumei amenzilor

ARTICOLUL 223 – Dispozitii aplicabile

TITLUL XI – Dispozitii tranzitorii si finale (ARTICOLUL 224 – ARTICOLUL 242)

ARTICOLUL 224 – Dispozitii privind regimul vamal

ARTICOLUL 225 – Dispozitii privind stoparea ajutorului de stat

ARTICOLUL 226 – Dispozitii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis

ARTICOLUL 227 – Dispozitii privind functionarii publici din cadrul organelor fiscale

ARTICOLUL 228 – Acte normative de aplicare

ARTICOLUL 229 – Scutirea organelor fiscale de plata taxelor

ARTICOLUL 230 – Înscrierea creantelor la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

ARTICOLUL 231 – Dispozitii privind termenele

ARTICOLUL 232 – Confiscari

ARTICOLUL 233 – Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni

ARTICOLUL 233^1 – Colaborarea cu organele de urmarire penala

ARTICOLUL 234 – Dispozitii procedurale privind inregistrarea in cazul unor activitati cu produse accizabile

ARTICOLUL 235 – Dispozitii tranzitorii privind inregistrarea fiscala

ARTICOLUL 236 – Dispozitii tranzitorii privind solutionarea cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata

ARTICOLUL 237 – Dispozitii tranzitorii privind inspectia fiscala

ARTICOLUL 238 – Dispozitii tranzitorii privind solutionarea contestatiilor

ARTICOLUL 239 – Dispozitii tranzitorii privind executarea silita

ARTICOLUL 240 – Intrarea in vigoare

ARTICOLUL 241 – Conflictul temporal al actelor normative

ARTICOLUL 242 – Abrogari

Distribuie peRegula: Comentariile sunt moderate și vor fi publicate după validare.

Referit de:

  1. […] Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: […]

  2. […] la 31 octombrie 2011 . Se poate consulta FISA act – modificarile si completarile in vigoare, CUPRINS pe titluri, capitole si articole,  TEXT integral actualizat si consolidat la 31 octombrie 2011 […]